Pōdź kaj inhalt

Czesko godka

Ze Wikipedia


Czesko godka (cz. čeština) – zachodniosłowiańsko godka, zapisowano alfabetym łacińskim. Używano tak bez 12 milijōnōw ludzi w Republice Czeskij a tyż w tajli Ślōnska Cieszyńskigo. Nauka, kero bado czesko godka i kultura mianuje sie bohymistyka.

Czesko godka dzieli sie na trzi zorty:

  • spisovná čeština - ôficjalno godka do pisanio
  • hovorová čeština - godka inteligyncyji
  • obecná čeština - niyôficjalno godka wszyskich sztandōw, rzodzij wystympuje na Morawach[1]

Siyła słōw a fraz w ślōnskij godce pochodzi z czeskij. Niykere z nich to "dej pozōr" (dej pozor), hned (hned), skurzica (skořice), strōm (strom), eli swaczyna (svačina)[2].

Słowjańske godki
Wschodńe starowschodńosłowjańsko † | ruteńsko † (bjołorusko, polesko, ruśińsko, ůkrajińsko) | rusko
Zachodńe czesko | dolnosorbsko | gůrnosorbsko | kaszubsko | knaan † | morawsko | polsko | połabsko † | słowacko | słowińsko | ślůnsko
Połedńowe bůłgarsko | cerkewnosłowjańsko | macedůńsko | serbsko-chorwacko † (bośńacko, chorwacko, Hradsko, czornogůrsko, serbsko) | słoweńsko, prekmursko | staro-cerkewno-słowjańsko †
Inksze protosłowjańsko † | mjyndzysłowjańsko | slovio
martwe
  1. Elżbieta Szczepańska: Język czeski. W: Barbara Oczkowa, Elżbieta Szczepańska: Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 43-44.
  2. Marek Szołtysek: W śląskiej kulturze jest dużo elementów kultury czeskiej. [dostymp 25-06-2024].