Dyskusyjo:Ślůnsko godka

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia
Zajta Ślůnsko godka pojawjůła śe 15 czyrwca 2008 na przodńij zajće we tajli "Wyrůżńuny artikel".


Je: Status uoficyjolny Godka uřyndowo ńy uznowony Mo być: Status uoficijalny Godka uřyndowo ńy uznowany Gnyp 08:43, 4 čyr 2008 (UTC)

Ńy. Timpul godka 13:30, 4 čyr 2008 (UTC)

Kej "Masti" yno źdźebko zno szlůnzko mowa, to pojakymu we ty tyjmje mo być "wyročńům"? Gnyp 08:28, 10 čyr 2008 (UTC)

Chopje, ńy o to śe rozchodżi, a uo dwie inkše sprawy:
  1. godka je zarejerowano we ISO kej Ślůnsko godka, i to je uznone a ńyzoležne zdřůduo - ńy podou žeś inkšego. Sprowjyńa do kerych ńy ma zdřůdeu śe wyćepuje, a ty baři co:
  2. sprowjajůnc, popsoužeś jednako infobox a linki

Lajsikonik 11:06, 10 čyr 2008 (UTC)

Pjerůnym lekce se wořyće cudzo robota, kej jům w coukośći marnujeće?! Kaj Waszo szlůnzko šporobliwoś? I mouo, jak widza, pozůr dowoće na sůnda Istnych: http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=10650&w=80140933 Gnyp 12:47, 12 čyr 2008 (UTC)

Przepychanki użytkowników?[edytuj zdrzōdło]

Widzę, że w tym artykule odbywają się przepychanki użytkowników. Proponuję, żeby w dyskusji uzasadniać dlaczego tak, a tak. Pozdrawiam, --SPL908455 12:49, 12 čyr 2008 (UTC)

Ńy třa. Gnyp dźouo dobře, my jino půprowimy jake djalyktalne suowa a inkše. Wšyjsko je ok. Timpul godka 12:55, 12 čyr 2008 (UTC)

@@@Cześć. Skreśliłem fragment o dowodzie na to, że już w Średniowieczu istniały różnice między językiem polskim a śląskim, bo to opinia i komentarz, a nie informacja. Właściwa informacja - o tym, że zaistniała wzmianka o języku śląskim - jest oczywiście warta wspomnienia. Dlaczego nie podoba mi się ta opinia? Brak kontekstu wypowiedzi, najlepiej byłoby ją zacytować. Gdyby autor tej wypowiedzi wymienił w jednym rzędzie język polski I język śląski, to byłoby to istotnie świadectwo tego, że uznawał je za odrębne języki, przy czym ma to charakter jego opinii, a nie obiektywnego faktu. Tymczasem ta informacja nie zawiera nawet podstawy do takich twierdzeń, gdyż równie dobrze mógł użyć autor tej nazwy w odniesieniu do języka niemieckiego czy czeskiego, co nadawałoby jej inny sens. Poza tym - tego już nie poprawiłem - język po łacińsku to LINGUA, a nie LIGWA. Jestem przekonany, że autor nie napisał tego słowa przez W, bo chyba nawet takiej litery wtedy nie znano. Wątpię też, by zapomniał o N. Co do Sleziana, to brak I nie jest dziwny, co do Z zamiast S nie wypowiadam się, bo to w końcu średniowieczna i łacina i mogło to się zdarzyć. Pozdrowienia

Godka, chopy, godka!!![edytuj zdrzōdło]

Uodmjana zajimkůw festylńy sam szkulduko: widza jeji użyte i we dopołńoczu, i we cylowńiku, i we bjerńiku, tůż możno by trza przipůmńeć uodmjana zajimka uůna:

M uůna – uůna sam wczora bůła; D jeji – jeji bajtel loto po placu; C ji (uůnyj) - zańyś ji ta kśůnżka (jak nojbliższe, to kůmu, czymu: ńy nojbliższe jeji godki, jyno nojbliższe ji (uůnyj) godki; B jům (ja) – widźoł’ech jům (ja) dźiśo rano (jak używo, to: kogo? co?: ńy używo jeji, a używo jům (ja); N ńům – ida tam ś ńům; Msc ńi – prawje’chmy uů ńi godali.

Drugi problym sam widza ze kłůńyńym samogłoskůw. Jak śe kłůńi, to prawje ńy te, co trza. Po ślůnsku śe ńy uokreślo a uokryślo, godo śe norůd, norodowy, a ńy narůd, narodowy, polski przijimek ponad muśoł by mjeć forma půnad (bo śe przeca godo nad stołym a ńy nod stołym), dyć smolić polske przijimki, jak můmy swůj przez – tůż przez 56 tyśyncy (polske przez to po ślůnsku je bez).

Pojakymy pisać jakeśik sům rachowańa? Ńy idźe to już blank ajfach pedźeć rachuje śe?

Uoroz to ńyma polske oraz. Uoroz pů naszymu uoznaczo to samo, co polske wtem, nagle (Uoroz patrza, a sam jedźe policyjo na zignale).

Mjyńić śe to polske zmieniać się, tymu ńy Mowa ślůnsko mjyńi śe uod inkšych, a Mowa ślůnsko uodrůżńo śe uod inkšych.--Hermann 08:59, 16 čyr 2008 (UTC)


Jeszcze jedno: ńy idźe pisać, iże śe godka uodrůżńo uortografijům. Godka to je jedno, a to jak je uůna zapisowano to je druge. Ta sama godka idźe zapisować na roztomajte spusoby, a żodyn ś ńych ńyma lepszy abo gorszy, jak jyno uoddowo ta godka, jak śe noleży.--Hermann 10:19, 16 čyr 2008 (UTC)

To půjakymu ńy poprawjoš? :D Timpul godka 14:26, 16 čyr 2008 (UTC)
Felerůw je tako kupa, aże już jimu śe ńy chce pywńy. ◄Ozi64► a jigo godka 17:46, 16 čyr 2008 (UTC)
Jaaaaa, to je felerne a tamto, zrůbta chopy to,jo ńy chca :/ Timpul godka 18:30, 16 čyr 2008 (UTC)
Jo moga sam sprawjać, co mi śe ńy zdo, cůż kej zarozki wtoś nazod napisze, co bůło - tako robota je, za reszpektym, uo rzić roztrzaś. Pora lot do zadku bych tyż możno pisoł tak wjyncy po polsku, jak pů naszymu, bo tyż ta nasza godka je coroz to barzi spolůńizowano, nale dźiśo widza, iże śe uůnyj idźe nauczyć, idźe śe uodbadać uod wszyskych polskych zwykůw. Jo'ch śe kajińdźi ńy chowoł, jyno tam, kaj i inksze Ślůnzoki, tak samo mje polůńizowali we szkole i przi wojsku, wjerza i terozki jeszcze robja moc felerůw, dyć cołki czas śe ucza, coby uůnych bůło jak nojmyńi. I to bych zachwoloł kożdymu, kery chce po ślůnsku pisować - ńy uo to sam idźe, coby jedyn sprawjoł to, co napiszům inkśi, a uo to, coby śe kożdy sům uod śa staroł pisać jak nojlepi. Kedy uowdy moga podpedźeć, co podug mje je ńy echt, dyć ńy byda sprawjoł wszyskego, co sam je napisane. Lepszy bydźe, jak śedna do pisańo naszyj gramatyki - ta śe przido ńy jyno sam--Hermann 13:27, 21 čyr 2008 (UTC)
Przikuodym na to je ntp. suowo "Osoba" ---> kjere u Szloonzoukoov uoznaczo "Perzůuna". A tacy "Timpul", pewńikym za pjyrwa uo tym sam suyszoom, pra? Śćić jednak prowdoom śe pokozuje to, co ńy-Szloonzouki echt po szloonzsku nigda szkryflać ńy banoom?! Jaborygyn 12:12, 29 śyr 2008 (UTC)
Pozwola se ingnorować twoje prowokacyje, coby ńy wywouać nostympnyj ńypotřebnyj dyskusyje. Timpul godka 13:30, 29 śyr 2008 (UTC)
PS. Nostympny tygo typa tekst uosobisty atak skůńčy śe blokadům kůnta. Timpul godka 13:33, 29 śyr 2008 (UTC)
Pjyršy roz suysa, co kej śe Istnego do nauki gůńi, to to je "uosobisty atak"? :-) "Ucyć śe, ucyć śe, ucyć śe ... W.I. Lenin" Gnyp 20:03, 29 śyr 2008 (UTC)
Wikipedyjo:Žodnych uosobistych atakůw ńy momy přetumačůne, nale nojkrucyj: "Uodnoś śe zowdy do treści artikli, a ńy do jygo autora." Wšyjsko co uodnośi śe do wikipedysty, a je insynuacyjům lebo twjerdzyńym jako "ježeś taki a uowaki", je to atak uosobisty. Lo bajšpila: "A tacy "Timpul", pewńikym za pjyrwa uo tym sam suyszoom, pra?" - to je atak uosobisty. Lajsikonik 21:22, 29 śyr 2008 (UTC)

Kejby fto chćou půmůc, dobrym zdřůduym je ZE GYSZICHTY NASZYJ GODKI u Hermanna. Timpul godka 11:20, 29 śyr 2008 (UTC)

Z abštimůnga na wyrůžńůny artikel:

Data sztartu absztimůnga: 11:04, 29 śyr 2008 Data kůńca absztimůnga: 11:04, 5 wře 2008 Absztimůng zakůńczůny

Artikel je dugi, mo zdřudua. Je w uůnym trocha uobrozków, podug mjy zasugiwo na wyrůžńůny. Nad artiklem durś pracuje Timpul.

Zguośiu: ◄Ozi64► a uůnygo godka

Poparće[edytuj zdrzōdło]

Uodpora[edytuj zdrzōdło]

 Uodpora - sorry, nale ješče sekcyjo "historyjo" kuleje. Jak skůńča a poprawja couki artikel wćepna sam nazod. Jyno mi chopy půmůgejće! Timpul godka 11:07, 29 śyr 2008 (UTC)

Tam je do pjeroona feleroov! Trza je vprzodźi wyćepać. Jaborygyn 11:11, 29 śyr 2008 (UTC)

Godka[edytuj zdrzōdło]

I sorry, but I am spoking only Czech and English. / Omlouvám se, ale mluvím jen Česky a Anglicky.


I removed picture Jezyki i dialekty Europa Srodkowo Wsch..jpg, because:

  1. The picture looks like the border of Czech republic are unocupied. This looks like Sudety (before WWII ocupied by German speaking people). Here would be some Czech dialect.
  2. On this picture is shown Ostrava and its region in G1 (Silesian). There is spoken by one of dialects of Czech_language.

This looks like POV (for Silesian language). Zagothal 20:04, 9 gru 2008 (UTC)


Smazal jsem obrázek Jezyki i dialekty Europa Srodkowo Wsch..jpg, protože:

  1. Obrázek ukazuje pohraničí České republiky jako neosídlené. Ten obrázek vypadá jako by zobrazoval Němci obydlené Sudety před 2. světovou válkou.
  2. Na tom obrázku je znázorněno Ostravsko jako oblast, kde se mluví Slezštinou. Zde se však mluví Češtinou a jejími dialekty. (poznámka: nemluvím o Těšínsku).

Vypadá to jako POV. Zagothal 20:04, 9 gru 2008 (UTC)

Dźwięczne h i bezdźwięczne ch[edytuj zdrzōdło]

W tabeli fonetycznej ujęto tylko [x] bezdźwięczne. Czy w języku/dialekcie śląskim rozróżnia się w wymowie ch i h jak np. w czeskim? Jeśli tak, proszę o poprawienie tabeli. Sokrat --84.10.185.230 11:47, 13 mer 2009 (UTC)

Tak, jako zjawisko marginalne, tylko po czeskiej stronie. Ogólnie jest tylko [x]. Timpul godka 15:32, 13 mer 2009 (UTC)

... przimjotńik ślůnski, kery pochodźi uod wyrażyńo "jynzyk ślůnski"[edytuj zdrzōdło]

Gdzie można znaleźć potwierdzenie tego zdania? Czy nie jest to odpowiednik przysłówka? Tak jak w czeskim i rosyjskim, a formalnie tak samo jak w śląskim "piechty". W czeskim i rosyjskim rozróżnia się określenia przysłówkowe z czasownikiem "česky/russki" i przymiotnikowe z rzeczownikiem "český/russkij". --Pepa(pl) 3 kwj 2009, 02:09 (UTC)

Kłamliwe zdanie[edytuj zdrzōdło]

We polskij naukowyj literaturze důminuje poglůnd, co etnolekt ślůnski je skupinům gwarůw abo djalektůw/poddjalektůw we ramach polskij godki. To zdanie to wierutne kłamstwo, mające na celu pokazać, że to niby źli Polacy błędnie zaliczają dialekt śląski do dialektów jezyka polskiego. Już jedno to stwierdzenie pokazuje na jak żenująco niskim poziomie ten artykuł się znajduje. --LingVista87 13:28, 29 paź 2010 (UTC)

To podaj przykłady mówiących to samo źródeł w innych językach. Najlepiej kilkanaście. Lajsikonik 14:23, 29 paź 2010 (UTC)
A ile jest źródeł w innych językach mówiących o języku śląskim? I nie mam na myśli tu przepotopowych stronek internetowych, a książki z zakresu językoznawstwa. Jakiekolwiek książki, które posiadam o językach nie wspominają o śląszczyźnie, gdy mowa o językach słowiańskich. Mówią o łużyckich, serbskim, chorwackim, ale coś śląszczyzny brak. Dziwne? No i mam źródło które jasno mówi o tym, że śląski to dialekt... ale to źródło "złe", bo niemieckie! --LingVista87 15:09, 29 paź 2010 (UTC)
Zatem możesz podać jedno źródło w języku innym niż polski. Obawiam się że to za mało. Lajsikonik 15:18, 29 paź 2010 (UTC)
U lala, a artykuł opiera się na stronach śląskich, które już totalnie spychają polszczyznę na drugi plan :). Publikacji naukowych też ni widu... Źródeł zagranicznych również za bardzo nie macie. Aha... zmarło się kilku linkom w przypisach. Pokój ich duszom. --LingVista87 15:24, 29 paź 2010 (UTC)

smieszne, że potrafię zrozumieć cały artykuł :) Albo jestem poliglotą z urodzenia i znam kilka jezyków nie ucząc się ich , albo po prostu język śląski nie istnieje i jest wymysłem pewnej grupy ludzi. Jo nie jest godkoznowca, ale dziwi mnie że jakaś tam biblioteka ze stanów dało mu status ślunskiej godki. Oto je mój komyntorz do tej zajty czy site'y , czy stranicy :D

Teraz nacisnę przycisk "Spamiętaj" czy jakoś tak i tekst się ukaże .. oj ludzie nie macie co robić ?

Nigdy nie uczyłem się słowackiego a też potrafię go zrozumieć. I o czym to świadczy? O niczym. Lajsikonik 06:35, 19 mer 2011 (UTC)
To drogi Lajsikoniku, pojedź np. na dolny kraniec Słowacji, na tereny przy granicy z Węgrami i posłuchaj tamtejszej odmiany języka, zobaczymy jak wiele zrozumiesz. Bo ja będąc w Popradzie posługiwałem się językiem polskim i oni go świetnie kumali. I oczywiście zgadzam się z autorem wątku, śląski język nie istnieje. --LingVista87 20:50, 1 czy 2011 (CEST)[ôdpowiydz]
rzeczywiście, zrozumienie języka na południowej Słowacji, przy granicy z Węgrami, może być trudne, gdyż posługują się tam głównie językiem węgierskim - co za wstrząsające odkrycie! drugim wstrząsającym musi też być, że np. język słowacki nie istnieje, gdyż Słowacy, również młodzi, bez problemów rozumieją język czeski, a więc analogicznie z tego wynika, że Słowaków i ich języka nie ma. Mogą również być Polakami, skoro doskonale rozumieją język polski, nie ucząc się go. Jakie to proste... --Pudelek 13:03, 2 czy 2011 (CEST)[ôdpowiydz]
Większość młodych Polaków bez problemu zrozumie dzisiaj język angielski. ◄Ozi► a uůnygo godka 17:21, 2 czy 2011 (CEST)[ôdpowiydz]
Pudelek, wypowiedź na miarę geniusza ;). Poza mniejszością węgierską na południu słowacji mieszkają także... Słowacy! Przykro mi, że zaburzyłem Twój światopogląd. Mam nadzieję, że mi wybaczysz ;'( . Polecam jednak zapoznanie się z charakterystyką literackiego języka słowackiego, a dopiero potem wypowiadanie się. Ozi, mówimy jednak o dwóch różnych zjawiskach. Czym innym jest rozumienie języka po nauczeniu się go, a czym innym rozumienie gwary bo jest niemal identyczna z językiem polskim. --LingVista87 18:15, 3 czy 2011 (CEST)[ôdpowiydz]

slonska wikipedia[edytuj zdrzōdło]

to jest jakas kpina, kaleczenie jezyka polskiego

Ńy nerwuj Hanysa 89.79.214.101 14:29, 6 gru 2013 (CET)[ôdpowiydz]
POLSKA ortografia i vymova to kalečy regionalne godki Polakóv, jak śląski czy kašubski. Pisovňa řeczywiście jest stanovčo zbyt polska.
Povinna vyglądać jak cheski chy wuzhycki, nhe ogólnopolski. Prhy takiej postavie do pisovni to i z języka regionalnego, i mniejshości etnichnej nic nhe będzie.
<<Celowo napisane właśnie tak, jak powyżej>>
Polaszenié górą:(Mazovjesko godko (dyskusja) 06:11, 16 lut 2014 (CET)[ôdpowiydz]
Zauważ jednak, że dzisiaj większość historycznego Śląska należy do Polski, a co za tym idzie śląskie dzieci uczą się polskiego w szkołach, oglądana jest polska telewizja i w ogóle. Przykładowo z tego powodu łatwiejsze do ogarnięcia jest im pismo z dwuznakami z polskiego alfabetu, niż z tymi samymi głosakami zapisanymi inaczej, czyli tak jak w alfabecie czeskim czy łużyckim. Dotyczy to jednak cech wspólnych polskiego i śląskiego języka, głoski nie występujące w polskim języku są przez to zapisywane innymi literami. Tym się kierował moim zdaniem Feliks Steuer, twórca tego zapisu. Polecam też przeczytać co to Alfabyt polski lo ślůnskij godki. Krol111 kontakt 18:44, 16 lut 2014 (CET)[ôdpowiydz]

Silesian language[edytuj zdrzōdło]

Dzień dobry. Przepraszam, że piszę w języku polskim, moja znajomość języka śląskiego jest znikoma. Chciałbym poinformować, że w angielskojęzycznej wersji Wikipedii trwa obecnie dyskusja i głosowanie dotyczące nazwy artykułu o języku śląskim. Obecnie nazwa artykułu brzmi "Silesian language" (po polsku "język śląski"), lecz kilku osobom z Polski to się nie spodobało. Obecna dyskusja i głosowanie dotyczy zmiany nazwy artykułu, jest prawdopodobieństwo że nazwa będzie zmieniona na "Silesian dialect" ("dialekt śląski") lub "Silesian dialects" ("dialekty śląskie") lub "Polish Silesian" ("Śląski Polski"). Jest też opcja "Upper Silesian" ("Górnośląski") co jest opcją neutralną. Pomyślałem, że powinniście o tym wiedzieć. Tutaj jest link. Co prawda, wiele osób nie zna języka angielskiego, nawet ja mam kłopoty, jednakże pożna sobie pomóc translatorem google. Napiszcie swoje zdanie na ten temat. Zagłosujcie według własnego uznania. Słowa: "Oppose" znaczy przeciw dla zmiany nazwy, "support" oznacza poparcie dla zmiany nazwy na Silesian dialect czyli dialekt śląski. Sprawa jest pilna, jak chcecie oddać głos to nie zwlekajcie. Franek K. (dyskusja) 23:14, 23 sty 2014 (CET)[ôdpowiydz]

What you were advocating is called WP:CANVASS, eheu, Franku roztomiły... Zezen (dyskusyjŏ) 06:21, 5 mar 2021 (CET)[ôdpowiydz]

Na poczůnku styczńa zaczůn fungować ferajn...

Kierego stycznia? Kiej rok?

Zezen (dyskusyjŏ) 22:02, 4 mar 2021 (CET)[ôdpowiydz]

Feler, poprawjůne, dziynki. Krol111 kontakt 01:04, 6 mar 2021 (CET)[ôdpowiydz]