Dyskusyjo:Starowschodńosłowjańsko godka

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Może wtedy Staroruteńsko godka? Jeżeli brać do uwagi polskie nazwy artykułów i gdyż rosyjsko godka po śląsku to mianowicie rusko godka. Bo inaczej będzie plątanina niby starorusko godka i rusko godka stanowiąc jedność. Gdyby zważyć na English Wikipedia, gdzie to pytanie najgłębiej było omówione, tam wspólny wschodniosłowiański język 10-14 wieków to Old East Slavic (tu starorusko) a rosyjski język Russian (tu rusko). I żadnej plątaniny. Dlaczego nie zrobić analogicznie? Może starowschodńosuowjańsko godka? Żeby nie naruszać samoistność śląskiego języku a nie nazywać rusko godka po prostu językiem rosyjskim. Żeby dla użytkowników wszystko było jasnym, jeżeli nie ma ustaloną śląską nomenklaturę a nie ma pragnienia brać nomenklaturę polską. --Riwnodennyk 19:44, 24 May 2008 (UTC)

Yno že "древнерусский язык" to we transliteracyji 'drewnjerusskij jazyk' - čyli dosuowńe "downoruski" abo "staroruski". To co robjymy? Lajsikonik 20:04, 24 May 2008 (UTC)
A po co brać te słowa z języku rosyjskiego? Dlaczego nie z ukraińskiego, gdzie to „давньоукраїнська мова” -> downoůkraiński? Tu jest raczej polityka. Tylko wiadomo, że ukraiński, białoruski i rosyjski są go potomkowie. --Riwnodennyk 21:19, 24 May 2008 (UTC)
To by muśouo być "Staroruśińsko godka" - "Rutenia" to je we uaćińy, w polskij i ślůnskij godce to je "Ruś" (bjouo, čorno, čyrwůno, kijowsko, moskewsko a inkše). Skuli mje možeš přećepać pod Staroruśińsko godka. Lajsikonik 21:52, 24 May 2008 (UTC)
Całkiem zgadam, ale niestety także istnieje nowoczesny język rusiński, bardzo podobny do ukraińskiego :( Ale on również jest tylko jednym z potomków of w:Old East Slavic language and w:Ruthenian language…--Riwnodennyk 22:02, 24 May 2008 (UTC)
Wolno spytać, ile jest rozszerzona we Śląsku nazwa rusko godka zamiat rosyjsko godka? Bo cały problem można rozwiązać, kiedy rusko godka -> rosyjsko godka, nie mam nic przeciw starorusko godka, to jest adekwatna nazwa. Przyjemnie, że pan zna o tym.--Riwnodennyk 22:07, 24 May 2008 (UTC)
Na tela wjela jo wjym, "Rusko godka" buůa pjyrwotnym ślůnskim mjanem do języka rosyjskiego (pl), terozki śe po růwnymu užywo tyž "Rosyjsko godka", nale to je wpuyw polskij godki - ješče 15 lot tymu nazod nikt sam ńy godou "rosyjsko godka". Zaś s drugij strůny filujůnc, dowńij buůy "Ruske" a ńy "Rosyjůńy", a terozki "Ruske" je traktowane kej uobraźliwe. Lajsikonik 22:19, 24 May 2008 (UTC)
W takim razie podtrzymuję, że rusko godka musi zostać się rusko godka. Rozumiem, że to jest najgorsze, kiedy obce słowa zastępują zwykłe :( Wtedy zostaję się 2 warianty: staroruteńsko a starowschodńosuowjańsko. Jaki lepszy? --Riwnodennyk 22:30, 24 May 2008 (UTC)
Downo Ruś je Ruś a Rosyjo pjiyrwy buůa Rusy, přimjotńik bydźe taki som: rusko; i taki śe uostou do języka rosyjskiego. To ńy je ńic ńyzwykuygo, tak samo momy Kara, abo "Kouo", kere uoznačo tak samo koło, rower a tyž ńydoleko čegoś. Jo by zostawjyu "Starorusko", Ślůnzoki tego ńy pomylům, zawdy tyž idźe uobjośnić we samym artiklu. Uobejřimy ješče co Timpul a Ozi64 myślům. "Staroruteńsko' by buů OR, a "starowschodńosuowjańsko" to je kalka jynzykowo (dosuowne tuůmačyńe) ze angelskij godki, a cheba tyž OR. Lajsikonik 11:45, 25 May 2008 (UTC)