Dyskusyjo Wikipedyjo:Zasady šrajbůngu

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia
(en): This is the place for talking about the codification of Silesian language and general discussions about it.

(pl): To miejsce na wszelkie dyskusje dotyczące kodyfikacji śląskiego oraz ogólne wątki związane z językiem.
(szl): Sam godomy tyż uo kodyfikacyje ślůnskigo a wszyjskich zachach powjůnzanych z naszům godkům.

Zapožyčańy[edytuj zdrzōdło]

jo niy wiym czy tak z tymi przykuadami sztucznych zapozyczen z niymiyckiej godki to jest suuszne podejscie? bo wielu Hanysow godo Stadt abo Krajs a niy mjasto czy powiat. i jak to stwiyrdzic co je dobre a co zle? poza tym terozki te napisy za bardzo wyglondajou po polsku. aha - i niy wiecie jak przestawic klawiatura na slounskie znaki? Pudelek 10:07, 27 moj 2008 (UTC)

Jo by tyż boł za wjynkszom ilościom germanizmów, bestoż teroz to barzi polske niż ślonske wyglondo :/ Ozi64 11:45, 27 moj 2008 (UTC)
Jaky germanizmuse? Przeca to soom cysto szloonzky worta, kjery siy we nasym rzoondzyni nojduy za Mutterkowoom lebo Vatrowoom sprawoom i Jejich, wzglyndym nous, Pszooniu?! A niy podle musu i gwoutu! Tako sie nojduy tam yno rusky a niykjej i polsky słowa. Jaborygyn 11:03, 13 śyr 2008 (UTC)

Wous to dźiwuje? Przeca vszysko sam, je to polsko robota, "śląskimi" rankůma cyńůno!  :-( Gnyp 10:11, 6 čyr 2008 (UTC)

jo bych pisou jednak wypyn a niy herb, bo herb to je cisto po polsku! no i kwestya tako jak wspomnianego "meter" - że mejter to z akcentem, ale przeca np. pod Uopolem godajou wszyscy wyraźnie "myter" abo "myjter", a nie "mejter". i jak z tego wybrnąć? Pudelek 17:32, 27 moj 2008 (UTC)
Może w ogóle piszmy po niemiecku? Remigiu 20:13, 3 čyr 2008 (UTC)
podobnie z "kery". przeca niy godo śy "kery" ino "kiery" i to nie je wymowa, a akcent --Pudelek 19:36, 27 moj 2008 (UTC)
Sam już ftoś godou, co nojelpiyj by bůuo dodać nowo buchsztaba do alfabytu : é (czyto śe to -ie abo e), nale terozki je już je za późno na pomjyńańo. ◄Ozi64► a jigo godka 09:30, 25 čyr 2008 (UTC)

świytno ta wikipedyja nasza, ino faktycznie ciynżko pisać, jak za bardzo żodyn nie mo tyj ślonskyj klawiatury, no i żodyn tyż sie pisać po ślonsku niy uczoł. Ale mie sie rychtik podobo! Moja mało uwaga, zamiost "wraz" pisałbych jednak "wroz":-)

Dziołszka N.

Ino tako uwaga[edytuj zdrzōdło]

Kaj sum te triznaki, o kerych godacie na tyj zajcie?

Mjasta w Polsce[edytuj zdrzōdło]

trza by zaznaczyc, ze sou miejscowosci co majou slunskie nazwy - np. Sankt Annaberg, a nie Góra św. Anny powinno być. Pudelek 13:37, 29 moj 2008 (UTC) Zwada uo mjano Sankt Annaberg nůńdźejćy se sam: http://www.wochenblatt.pl/php/index.php3?id_art=634 Gnyp 10:17, 6 čyr 2008 (UTC)

Nazwy polskich miejscowości[edytuj zdrzōdło]

Czy stosowanie transliteracji dla polskich nazw miejscowości to nie original research? Myślę, że należałoby albo dopasowywać też nazwy w innych językach, albo zostawić w spokoju i te polskie. Remigiu 19:17, 30 moj 2008 (UTC)

Gdzie się da i gdzie istnieje nazwa śląska, należy ją pisać. Na krymskotatarskiej wikipedii w ogóle wszystkie nazwy należy pisać według ich ortografii. Kiedy robiłem hasło o Għaxaqu, kazali mi zmienić nazwę na Hal Aşa :) Timpul godka 19:23, 30 moj 2008 (UTC)
Ale tu jest napisane, że to dotyczy tylko polskich miejscowości. "Mjana mjejscowośći, kere sům w Polsce třa škryfloć bez ślůnske buchštaby, uodpowjydńo přistosowujůnc mjana polske, np. Chrząszczewo -> Chřůnščewo, Łódź -> Uůdź.". Jeśli nie mają one śląskiej nazwy, to wątpię, żeby jakiś Ślązak poszukiwał informacji o mieście Łódź, wpisując "Uůdź". Remigiu 20:38, 30 moj 2008 (UTC)
"Myślę, że należałoby albo dopasowywać też nazwy w innych językach, albo zostawić w spokoju i te polskie." - przecież tak robimy, Ukraińcy nie piszą "Uůhańsk", Anglicy "Lůndyn" a Francuzi "Paryž". Z polskich nazw natomiast powinny być przekierowania. Lajsikonik 20:43, 30 moj 2008 (UTC)
Więc co z Karlsruhe? Nie wymawia się tego tak, jak po polsku, h, jest nieme, a u długie. A mimo to nazwa jest niezmieniona. Remigiu 13:07, 31 moj 2008 (UTC)
IMO powinno być Karlsruůe, ale trzeba to obgadać. Lajsikonik 13:46, 31 moj 2008 (UTC)
Kej juž, to Karlsrůue :) Na te ů/u třa zawdy dowoć pozůr :D Timpul godka 15:10, 31 moj 2008 (UTC)

Je: Zasady šrajbůngu. Mo być: Prawidua šrajbůngu. gnyp 2 čyrwjyń 2008 g.

Nale Mjana Ślůnskych mjast / dźelnic szkryflůmy pů Ślůnsku! Co to je "Nowy Bytům" ?? ◄Ozi64► a jigo godka 18:38, 5 čyr 2008 (UTC)

"Nowy Bytůń" padajům te, co we ty Źymi pomjyszkujům! Ze "ń" na uostatku. "Bytům" padajům ... zaszlůnzoucůne Polouki. Gnyp 10:11, 6 čyr 2008 (UTC)

Jesce gryfni - Noje Bytůń! Jaborygyn 11:08, 13 śyr 2008 (UTC)
Padoće, co jeli ńy ma uodpedńigo znoku we ślůnskij godce to uobstawjomy tak jako je. Za přikłod śće dali tyn Ghahax, eli jako tak. Wjync pů jakymu je "Chřůnščewo" mjasy "Chrząszczewo"? eli ůn to je to samo co ą? Do kupy ńy znůn jako fest IPA, nale chyba koždy obočy růžńica, na: Ą to je [ɔ̃], a Ůn to je [on], ◄Ozi64► a uůnygo godka 10:12, 29 śyr 2008 (UTC)

Šlůnzko Wikipedyjo wymogo poprowek, pra? Mocka tymatůw bydymy muśeli pewńe přegodać, bo sŭm my užytkowńikůma roztomajtych gwar ślůnskigo a zwykůw uod inkšych jynzykůw, np. polskigo. Mušymy śe fest přiuožyć, coby choby interface bůu narychtowany do pořůndku. Tůž jadymy:

Na samym dole je: "Uo Wikipedia Informacyje prawne" A poprowńy je: "Uo Wikipedyje Informacyje prowne" Čy možno dostać durch couko lista interfejsa, coby jům poprowić a pokozać wšyjskim, čy je to ok? Bo můmy sam potworki, jake "zmjony" (cheba ale "zmjany"), "wuaściciela" (cheba ale "wuośćićela") i inkše. Widać, co je to přirychtowane gibko. I dobre. Nale terozki třa poprowić.

Mńy natomjast nojbarzi nerwuje te 'Pomjeńane na űostatku? Skůnd to śe wźůnuo? ◄Ozi64► a jigo godka 18:40, 5 čyr 2008 (UTC)

"Słownik gůrnoślůnskij godki" Bogdan Kallus KATOWICE 2007 zajta 139: "zmieniać - umiyniać, pomiyniać, wekslować, miynić" Wybjerće se, co Wům śe baři widźi?! Gnyp 10:11, 6 čyr 2008 (UTC)

Hej, godouech juž, co interface bůu škryflony "na pryndce" a ma couko menga felerůw! Je uůn poprawjůny, nale třa wćepnůnć nopwo wersyjo mediawiki, co ńy zalažy uod nos, a zajmńe to jaki čas. Pů prostu, počekejće ino trocha a ńy přejmujće śe ;) Pozdrawjom, Timpul godka 18:48, 5 čyr 2008 (UTC)

Co Wy na to, coby my začyni uode mjůna tego, co sam dokupy sprawjůma?! "Šlůnsko Wikipedyjo" noleży ta Řeč mjanować, lebo jesce akuratńi - "Šlůnzko Wikipedyjo"! Bo przeca same Polouki, kej prawjyli uů nasy Źymji to godali uo -"Szląsku", a kej prawjyli uů nous samych, to goudali uo "Szlązakach". Pokozane je to sam: http://www.slunskoeka.pyrsk.com/uogodce.html#3. Třa by bůuo, coby zaś přyšli se na to?!  :-) Gnyp 10:51, 6 čyr 2008 (UTC)

A s tym to ńy do nos, ino do Tomka Kamuselli, kery godka zarejerowou we ISO kej "Ślůnsko godka". Wikimedia Foundation lo koždyj godki bjere jeij wuasne mjano ("native own name") ze ISO. Lajsikonik 11:03, 6 čyr 2008 (UTC)

Nů ale přeca "prostka" je - szl! Zaś co do Tomka Kamuselli i nos všyskich, to koždy Cowjek je uošydny?!  :-) Třa zameldować we ISO, co zdo śe coś bydźe potřa pomjyńać. Gnyp 11:47, 6 čyr 2008 (UTC)

Widać to tyż jak je Ślonsk we inkszych godkach. We czeskij "Szlesko",we ńymjeckij "Szlejzen". A te "... na uostatku" to mńy aźi uo ty dźiwne "u" :/ Pozdrawjům, ◄Ozi64► a jigo godka 11:23, 6 čyr 2008 (UTC)
"Nů ale přeca "prostka" je - szl!" - ino skuli tygo co "slu" to je godka selaru, "sli" - dolnoślůnsko godka, a "sla" - "other Slavic languages". Zaś "szl" bůuo wolne. Lajsikonik 13:53, 6 čyr 2008 (UTC)
A ńy dało śe "sln". Dyć cheba ńikt ńy mo, a by bůło Ślůnsko godka a Silesian language. A dołoby śe podćongyńć a pod mjymjecke Schlesien (ja, wjym, c o godka je Szchlesiche) ◄Ozi64► a uůnygo godka 18:44, 25 lut 2009 (UTC)


Dejće pozůr: zguošejće felery we interfejśe ńy podug tego, co sam na wiki, ino jak znejdźeće jaki feler na BetaWiki, bo tam śe to štaluje. A jakby kery chćou pomůc, ńych do znać, to mu půmoga dostać fana tůumoča na Beta. Lajsikonik 14:06, 6 čyr 2008 (UTC)

Kůńcůwka dopeuńoča suůw ze –ijo, -yjo[edytuj zdrzōdło]

Pozůr! To je fest wažne. Ńy škryflůmy np. Wikipedyji, nale Wikipedyje. Žech tyž tak škryflou, nale podle Hermanna a podle Grzegorza Wieczorka taki šrajbůng je felerny. To je recht. Třa terozki uorgańizowoć jaki tydźiń půprawjońo abo co, bo to je coua mynga felerůw. Timpul godka 18:12, 2 čyr 2008 (UTC)

To jadymy se tym ;) ◄Ozi64► a jigo godka 18:13, 2 čyr 2008 (UTC)
Proponuja mjast zasadůw šrajbůngu na wjyrchu zajty doć taki tekst: „Trwo tydźyń poprawjańo we ślůnskij Wikipedyji. Coby pomůc, pofiluj nojpřůd na zasady uogůlne.” Sam śe wćepńe jaki link a prawidła, kej śe deklinowo a kej zamjyńoć te –ji na –je. A, třa tyž půzmjyńoć pora wyrazów, kej Uńjo na Uńijo, Uogrtůgrafja na uortůgrafijo, Geůgrafja na geůgrafijo atd. Nale to chyba botym. komy na zatwjyrdzyńy Lajsikoniia a jego uopińje. Timpul godka 18:23, 2 čyr 2008 (UTC)
Na uostatku'ch trocha s tym lećou, nale tych felerůw je kupa. Pozdrawjům, ◄Ozi64► a jigo godka 07:36, 8 čyr 2008 (UTC)

Třa pomjyńać za rajům mjana naukůw:

geůgrafja --> geůgrafijo
geolůgja --> geůlogijo
bjolůgja --> bjůlogijo

A terozki, co padoće chopy, kero kůńcůwka je dobro - -lůgja eli -lůgijo? Ńy moga na to wpaść. Timpul godka 08:41, 8 čyr 2008 (UTC)

jo by dou -lůgja, -lůgijo ńikt ńy godo. A ńy čekejće na mje, ino sami sprowjejće zajta Wikipedyjo:Boty, a doćepujće zadańa jak co třa. Lajsikonik 08:49, 8 čyr 2008 (UTC)
Ńikt ńy godo ... ńikt, yno ... žodyn! A te mjana co `śće je se nasnoukvjauy, to cheba sům po ... repolůńizacyji, na kjero śe před nous Poloucy gibko šafnům, jak to se sam ... uobocům?! Jaborygyn 10:47, 12 śyr 2008 (UTC)
Ńy třa dowoć gyjů- bo pů koždyj spůuguosce k a g "e" śe čyto jak /e/, puasko, skiž tygo zapis geů- je dobry, a i tak śe čyto trocha jak gyjů-. Timpul godka 10:57, 12 śyr 2008 (UTC)

Zaimki uosobowe[edytuj zdrzōdło]

Momy ńyregularne mjana zaimkůw, kere podug mje třa zmjyńić.

tyi --> tyj
jeich --> jejich
jei --> jej/jeji (?)

Co padoće? Timpul godka 08:41, 8 čyr 2008 (UTC)


Ustolće roz na zawdy kej třa to szkryfloć. Bo jużech widźou wszyjske wersyje: Jigo, Jeigo, Jygo. To samo s Jij, jeij, jyj. ◄Ozi64► a jigo godka 14:21, 15 čyr 2008 (UTC)

Doubych: jigo, jeji. Timpul godka 18:02, 15 čyr 2008 (UTC)
?? Jeji to bůua ino literůwka eli'ś chćou tak szkryflać? ◄Ozi64► a jigo godka 19:16, 15 čyr 2008 (UTC)
Cheba: Uůnego/Uůny?! Jaborygyn 11:47, 13 śyr 2008 (UTC)

Barźi / Baři[edytuj zdrzōdło]

Jak we tymaće. Szkryfloć barźi elo baři? ◄Ozi64► a jigo godka 16:20, 19 čyr 2008 (UTC)

Pedźoubych, co uoba sům dobre a to je ino kwestyjo djalyktalno. Timpul godka 18:45, 19 čyr 2008 (UTC)

S tym tyż třa zrobić pořůndek. Jak szkryflać? Ino eli Yno? ◄Ozi64► a jigo godka 11:45, 21 čyr 2008 (UTC)

Dobre pytańy, som jo chćou śe pytoć ;) Jo škryflom ino bo we ta mańyra godom, nale widza tyż yno. Chopy, wy to godoće ['ɨnɔ]? Widza tyž jino a jyno. Ustolmy to, recht. Timpul godka 11:47, 21 čyr 2008 (UTC)
Jo szkryflom a godom zawdy "ino" to je nostympne co zolezy uod djalkyktu :/ ◄Ozi64► a jigo godka 12:10, 21 čyr 2008 (UTC)

Albańo, Dańo, Brytańo / Albańja, Dańja, Brytańja[edytuj zdrzōdło]

S tym to cheba ńikt ńy wjy jak śe obuaźić. Ustolmy roz na zawdy jako szkryflać, coby ńy bůuo problymůw. ◄Ozi64► a jigo godka 11:46, 21 čyr 2008 (UTC)

Drůgi warjant. Tyn pjyršy dowo tuplikoř, nale to lo mńy je idjůtyčne trocha. Kyńo na Kenia? Ńyyyyyy ;) Timpul godka 11:49, 21 čyr 2008 (UTC)
A, ješče, pů polsku godo śe ['daɲʲa], i jo wymowjom to tyž kej pů polsku, može trocha uostatńe "o" ku kerunku [ɑ]. Cheba žodny Ślůnzok ńy godo ['daɲɔ] (danio), pra? Timpul godka 11:52, 21 čyr 2008 (UTC)
Recht, jo dowom Albańja i tok dali.
Jo bych bůu za tym, cobyśmy szkryflali bez -ńijo: Albańijo, Dańijo, Brytańijo. Tak samo Uńijo Ojropejsko ◄Ozi64► a jigo godka 10:11, 26 čyr 2008 (UTC)
Godoć do bota? Jeżech pro. Timpul godka 09:18, 17 lip 2008 (UTC)

Chile eli Čile?[edytuj zdrzōdło]

Jako we titlu, tymat dou Ozi - škryflać "Chile", jako mo wjynkšość godek, eli "Čile" skiž tego, co přijyńy my uortografijo fůnetyčno? Lajsikonik 10:00, 26 čyr 2008 (UTC)

Jo juz'ech ći szkryflou, co bych bůu za Čile, nale ńych decyduje wjynszkość ☺ ◄Ozi64► a jigo godka 10:12, 26 čyr 2008 (UTC)
Podg mjy zuonačyć Čile, a z Chile redirekta ◄Ozi64► a jigo godka 10:20, 26 čyr 2008 (UTC)
Tyn sům feler bydźe s Liechtensteinym. ◄Ozi64► a jigo godka 16:10, 27 čyr 2008 (UTC)

Uobejřij eli Uobejzdřij[edytuj zdrzōdło]

Jako w tymaće. Ńy wjym jako škryfloć. ◄Ozi64► a jigo godka 08:25, 27 čyr 2008 (UTC)

nigdy żech nie suyšou, coby ktoś godou uobejzdřij - Pudelek 18:06, 27 čyr 2008 (UTC)
Nale ftoś na mojij zajće dyskusyje pomjyńou Uobejřij na na uobejzdřij link, bestoż śe pytům ◄Ozi64► a jigo godka 18:35, 27 čyr 2008 (UTC)
te uobejzdřij to mi śe kojarzy z uobedřij :P --Pudelek 07:49, 28 čyr 2008 (UTC)
Po mojemu se uobejřij śe godo wiencej jak uobejzdřij. Nigdy žech ńy suyšou kogoś godać uobejzdřij. Tak śe godo na pouedniu Ślůnska?
Take godońy je půprowne coukowiće, bowjym polske jrz uodpowjado nošymu dyssymilatywnymu zdř. Pedźoubych, co podle ślůnskij godki no dobre je zdř, jrz je ajnflusym s polskigo. Timpul godka 11:31, 7 lip 2008 (UTC)

Problyma fůnetyčno[edytuj zdrzōdło]

Mom taka mouo uwaga. Jeli momy skrypt fůnetyčny, půjakymu dowomy [ji] (polske ji) kej i? To je wprost uod polskigo. Kašubi škryflajům ntp. Ùkrajina a my tyž tak momy cheba. Timpul godka 19:16, 3 lip 2008 (UTC)

Jo tyż bych bůu ku Ukrajińy. ◄Ozi64► a jigo godka 13:07, 7 lip 2008 (UTC)
Po kůnferyncyji "Śląska godka - jeszcze gwara czy jednak już język" pokozou śe artikel Jolanty Tambor we mjeśynčńiku "Śląsk" (zajty 4-6) pod nazwańym "Przed kodyfikacją. Czy i jak pisać po śląsku?", w kjerym Autorka upůmńeli śe uo špecijalno buchštaba - Ãã (a nosowe) - kjero wystympuje na Uopolščyźńe. Jaborygyn 11:49, 12 śyr 2008 (UTC)

nůmer, adres / nůmera, adresa[edytuj zdrzōdło]

Witejće. Ńy wjym pů jakymu szkryflać te dwa suowa, kere ch'dou wyży. Ślůnsko eka we uobydwu dowo rodzej żyński. ◄Ozi64► a jigo godka 13:12, 13 lip 2008 (UTC)

Mńy barźi naturalńy břmi adresa a nůmera, tak samo kej průblyma. Ńy wjym jak wy godoće. Timpul godka 13:45, 13 lip 2008 (UTC)
Podug mjy tyż nůmera a adresa. Ńych jeszcze yno naszkryflo Lajsikonik a reszta. A może jak zdůnży to Hermann :) ◄Ozi64► a jigo godka 13:54, 13 lip 2008 (UTC)
Nůmer - kej uůn je, nůmera - kej go ńy ma! Adressa - kej uůna je, adresse - kej ji ńy ma! :-) Jaborygyn 11:53, 13 śyr 2008 (UTC)

Čerwony eli čyrwony[edytuj zdrzōdło]

Jako w naguůwku. ◄Ozi64► a jigo godka 15:14, 15 lip 2008 (UTC)

Čyrwůny. :P Lajsikonik 15:23, 15 lip 2008 (UTC)

Uńiwersalno Deklaracyjo Praw Čowjeka[edytuj zdrzōdło]

Witejće. Přetuplikowou žech tekst Uńiwersalnnyj Deklaracyje Praw Čowjeka na ślůnski. Co padoće? Cůś fceće půprowić? Moće kajśik lepšo propozycyjo? Tyn tekst bydźe užyty we ńykerych artiklach na Wikipedyje, kaj wymogajům tygo bajšpila we artiklach uo godkach (ntp. it.wiki). Kůmyntoře půńižyj.

Wšyjske ludźe rodzům śe wolne a růwne we swoim werće a prawach. Sům uůńi uobradowańi filipym a mojům puatność postympować do inkšych we dušyčce bratyrstwa.
— Uńiwersalno Deklaracyjo Praw Čowjeka


Polsko wersyjo:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.
— Uniwerslana Deklaracja Praw Człowieka


Timpul godka 20:01, 18 lip 2008 (UTC)

Podug mjy je dobře, ◄Ozi64► a jigo godka 11:06, 19 lip 2008 (UTC)

Propozycyjo Jaborygyna:

Wšyjsky ludźa swobodne śe rodzům, we werće a prawje wyglajchowane. Sům uůne w intus a sůmmńyńi uobdařůne, a sům w powinnośći, wzglyndym inšych, jak brat z bratym postympować.


Wpisou - Timpul godka 11:11, 12 śyr 2008 (UTC)


Nowo propozycyjo kůmpromisowo (Timpul&Jaborygyn):

Wšyjske ludźe rodzům śe swobodne a růwne we werće a prawach. Sům uůne uobdařůne filipym a sůmńyńym a majům powinność wzglyndym inkšych jak brat s bratym postympować.


Timpul godka 11:18, 12 śyr 2008 (UTC)

Lepši bydźe - "usůndek", bo "filip" je to přenośńo. Jaborygyn 20:23, 13 śyr 2008 (UTC)

kaj śe godo "krys"? bo piyrwšy roz coś takjego suyša! jak bych nie wjedźou w mjesce čego to jest to bych śe ńe domyśliu, że to mo byc powjat! dla mnie to je štučny wyraz. abo powjat abo krejs, a ńe krys! Pudelek 11:29, 19 lip 2008 (UTC)

Jo ch'suyszou baři kryjs ◄Ozi64► a jigo godka 11:30, 19 lip 2008 (UTC)
kryjs ješče rozumja, bo to zbližone do krajs (choć som godom "krajs"), ale krys to mi wyglondo na "grys" :PPudelek 11:37, 19 lip 2008 (UTC)
Krajs, z mjymjeckigo - "Kreis" (powiat, okręg) je akuratńe! Jaborygyn 11:15, 12 śyr 2008 (UTC)
Poczekejmy co powjydzům Timpul, Lajsik a ew. Hermann ◄Ozi64► a jigo godka 11:41, 19 lip 2008 (UTC)

u Hermanna je krys. ino tyz ny wjam z kond to wziou. jak je kilka wersji to chyba powjat byloby nojbardziej neutralne - Pudelek 12:11, 19 lip 2008 (UTC)

Powjat to je bespotřebny polońizm. Nale oboczymy, jak godo wjynszkość Wikipedyjoków. ◄Ozi64► a jigo godka 12:12, 19 lip 2008 (UTC)
Jo tam koždy dźyń godom "powjat" nale widza co u Hermanna je krys. Lepij zaufoć chyba, a jotowańy to cheba kwestyjo djalyktu. Timpul godka 13:46, 19 lip 2008 (UTC)
jo bych jednak ńy ufou (bo nie o to chodzi) ino dopasowou - kryjs je dziwnie. Hermaan ny ma wyrocznou, wync mozna dogodac, bo my godomy roztomity w tej kwestii-Pudelek 00:08, 20 lip 2008 (UTC)
Ustalće se chopy jak to je, bo prowda jo znům jyno powjat ;) A wuůnčymy bota jak co. Timpul godka 11:20, 12 śyr 2008 (UTC)
jo je za krajs abo krejs. powjat za bardzo jednak po polsku brzmi. Tak samo mi tyn herb wadzi - tož godo śe wappyn! --Pudelek 11:23, 12 śyr 2008 (UTC)
To důmy "krajs", jeli wšyjscy sům za. Wćepna to do přebotowańo. Co inkśi tyž padajům uo tym wapyńe (cheba bez jydno "p")? Timpul godka 11:27, 12 śyr 2008 (UTC)
racja "wapyn" - bez jedno --Pudelek 11:37, 12 śyr 2008 (UTC)
U Olesha je "krys". Der Wortsschatz der polnishen Mundrat von Sankt Annaberg, Wiesbaden 1959, t. I s. 95 Lajsikonik 13:39, 12 śyr 2008 (UTC)
Pjerůńe, terozki maras můmy :) To jo juž ńy wjym jak robić... Timpul godka 13:56, 12 śyr 2008 (UTC)

jo ino godom, že u mńe nikt nie godou "krys" bo to mi śe z "grys" kojařy. myśla, że "krajs" abo "krejs" nojbardźej odpowiado temu, co Ślunzoki dźiśej godajou ---Pudelek 14:22, 12 śyr 2008 (UTC)

Jak mo być fůnetyčńe, to krajs, "krys" by můg być podany uobočńy. Olesh ńy je wyročńa, nale jo by to uwzglyndńiu. Lajsikonik 15:09, 12 śyr 2008 (UTC)

Skiž tygo bydymy tolerować sam i krys, i krajs. Timpul godka 16:00, 12 śyr 2008 (UTC)

omniglot.com[edytuj zdrzōdło]

I patřajće chopy: [1]. :D Timpul godka 12:08, 23 lip 2008 (UTC)

Terozki prośba. Jaki wikipedysta by može můg nagrać čytańy teksta tyj uńiwersalnyj deklaracyje? To ino jedyn zac. Jo ńystety ńy mom takij aparatury :( Bardzo proša! Timpul godka 12:29, 23 lip 2008 (UTC)

Uzgodnijće w koncu jakos wspolna pisownia - we artiklu o Warsawje pisze "port" a we Oslo "hawyna" - kolejne suowo, co po roz pjyrwsy slysza! Jo juz śe ńe dzywja, ze znajomi hanysy nie cytajou slunskiej wiki, bo godajou, ze pouowy sluw nikaj i nigdy nie slyseli! Pudelek 14:46, 24 lip 2008 (UTC)

A jo hawyna znom, a suyšou tyž žech pora razy. To je uod ńymjeckigo Haffen. W Waršawje to momy "port" prosto uod tuplikorza. Timpul godka 14:59, 24 lip 2008 (UTC)
w życiu bych tego nie skojarzyu - Haffen a hawyna... Pudelek 15:08, 24 lip 2008 (UTC)
Jo tyż znům a suysza 'Hawyna'. ◄Ozi64► a jigo godka 17:31, 24 lip 2008 (UTC)
Heba bez ajnmal "f"? :-) Jaborygyn 10:28, 13 śyr 2008 (UTC)

Rodzej ńymynskosobowy[edytuj zdrzōdło]

Pů jakymu mjana sům take "ńyjydnolite" jeli uaźi uo rodzej w ličbje mnogij. S jydny strůny je Kategoria:Amerikańske inžyńyry, na s drugi Kategoria:Amerikańscy bjolodzy ? Podug mjy wšyńdźy mo być we rodzeju ńymynskouosobowym. ◄Ozi64► a jigo godka 17:55, 3 śyr 2008 (UTC)

Jou by dou: Hamerikůńsky inžińyry a Hamerikůńsky bjologi Jaborygyn 11:21, 12 śyr 2008 (UTC)
Co to je "Rodzej"? Zeszloonzoucoone, polsky "Rodzaj"? Przeca ta polsko worta mo szloonzskigo cvilingra (bliźniaka, odpowiednik) - "Zorta"?! Jaborygyn 10:33, 13 śyr 2008 (UTC)
Gynau. Jaborygyńe, uoboč sam lyńijo ślůnsko terminolůgijo", proša Timpul godka 10:36, 13 śyr 2008 (UTC)

Ślůnsko terminolůgijo[edytuj zdrzōdło]

Fto zno jake gryfne uokryślyńa na polske "głównie", przeważnie" a "zwykle"? Uaźi mi uo take rdzynne naše, bo te guůůwńy ntp. to čysty polońizm je. Timpul godka 22:17, 5 śyr 2008 (UTC)

Jo niy wiym tak na teraz, ale co gořij kaś sie straciuy z neta Dykcjůnoř polsko-ślůnski i Tuplikoř. Wiy ftoś kedy sie zaś pokořom? Poodel 87 22:29, 5 śyr 2008 (UTC)
Pod couki serwis pyrsk.com kaj śe znojduje slunskoeka a tuplikor. Timpul godka 22:32, 5 śyr 2008 (UTC)
Na gibko (bez pomys'loonku): głównie - hauptzachy; przeważnie - majstyn; zwykle - ajnfach Jaborygyn 10:50, 13 śyr 2008 (UTC)
Po pomyślůnku: głównie - zauobyč; przeważnie - nojčyńśći, uramyntńe; zwykle - pořůnd.Jaborygyn 19:59, 13 śyr 2008 (UTC)

Dwje pisowńe?[edytuj zdrzōdło]

Kukńijće se, jak majům Serby: [2]. Zakuodki "cyrylica" a "latinica". Techńičńy, idźe to pochytać. Mynga ludżi u nos ńy publikuje skiž tego co ńy zno/ńy lubi/ńy uznowo tego šrajbůngu co my go sam přijyńy. Jo by to widźou tak, coby pošnupać za ludźůma kere to co juž sam momy přetuplikujům na "polski" šrajbung, a jak to bydymy mjeli, zaklupali by my do techńikůw uod MediaWiki, coby zrobili i u nos zakuodki lo dwůch alfabytůw. Co myśliće? Može chopy z Luaby Ślůnskij poradzům? Lajsikonik 15:16, 12 śyr 2008 (UTC)

Juž sa widza sam: łorganizacyjo, łoko, gynał :P Ńy no, jo ńy wjym, kej bychmy dali sam polski alabyt, to fůnetyčny myśla by upod. Timpul godka 15:31, 12 śyr 2008 (UTC)
Podle Mje, nojdurzi sie na razie szkryflo podle Tadzikowygo mustra: http://www.republikasilesia.com A uodpowjednios' tego szkryfta pokozauo "Dyktando szloonzky 2007" we kjerym text zapisowany znod sie na szpicy rezultatoov: http://dyktando.org/?id=2007-wyniki Bez to, hocia je to morzno i "prowizorka", ale fest przidajno, na latinum jedynie vsparto i bez modych dobrze spokopjoono (SMS-e). A to porzeca przed Nich to vszysko sam szykujyma, pra? Jou tes se we niym radzam i go preferujam!  :-) Podwjel jynzykoznavce niy ustanoom sie wadzic', "na beztydziyn'" we niym banam szkryflou! Bo tu sie yno zabouwjoom. Jaborygyn 10:15, 13 śyr 2008 (UTC)
To ńy je dobro idyjo. Couko zamjana skryptu. Mům zue přečuća. Timpul godka 10:25, 13 śyr 2008 (UTC)
Szloonzouki, to Norood uogroomnie praktisz! Bjeroom se za sve yno to, co sie w rzyciu sprowdzo i przidowo! To co je gut yno tyjorytisz, uostowjajoom ... Poloukoom!  :-) Jaborygyn 10:40, 13 śyr 2008 (UTC)
Tra buuo uo tym myslic wcesnij. Terozki juzas za puzno :/ ◄Ozi64► a jigo godka 15:16, 18 śyr 2008 (UTC)
Na krům tygo, je za wjela zapisůw, a průmowańy kerygoś mogo by być źle uodybrone. Cheba, iże robjymy w 10sposobach. Nale to je nůnsyns. ◄Ozi64► a uůnygo godka 18:21, 18 śyr 2008 (UTC)

-an --> -ůn[edytuj zdrzōdło]

Witejće, chopy. Počytejće se to. Pedźće mi terozki, třa pomjyńać wšyjske kůńcůwki -stan (ntp. Kazachstan) na -ůn (Kazachstůn)? Wjym co to gupjo břmi, nale G.W. piše: "Zmiana –an > –ón jest tak regularna, że tradycyjnie podlegają jej również wszystkie rzeczowniki pochodzenia niemieckiego o końcówce –an.". Jeli je tak regularno, wjync třa, pra? Timpul godka 07:02, 25 śyr 2008 (UTC)

niby ja, ale np. taki Kazachstůn bydźe wyglondać trocha dziwnie a štučńy. tak chyba nikt ńe godo --Pudelek 09:02, 25 śyr 2008 (UTC)
Kirgistůn? Ńy wjym. Zawdy možna abštimůgować, ◄Ozi64► a uůnygo godka 10:35, 25 śyr 2008 (UTC)

Ozi, zrozum ty chopje roz na zawdy co absztimóngym my ńy mogymy rozwjónzać problymy we godce! Jak przejdźe we ta mańyra co śe godo "Śląsk" a ńy "Ślůnsk"? Mjy to po namyśle brzmi ńygupjo, trocha tak śe godo s tym "o", btw. po ůzbecku je O'zbekiston :) Timpul godka 10:43, 25 śyr 2008 (UTC)

"Śląsk" to se godajum gorole :P jo ino pisou, że to mniy to brzmi štučni --Pudelek 10:51, 25 śyr 2008 (UTC)
No wjym wjym ;D Taki abštrakcyjny źdźebko bajšpil :D Lo mńy tyž gupjo břmi, nale skoro śe ańi we ńymjeckich suowach tak godo (bergmůn a ńy bergman) to jak? Timpul godka 11:20, 25 śyr 2008 (UTC)
nale śe ńy godo po ńymjecku Kazachstůn chyba? --Pudelek 11:24, 25 śyr 2008 (UTC)
ńy ńy, jyno mjy martwi to co to je take regularne a my momy -stan. Podug mje powinno być -stůn. Timpul godka 11:33, 25 śyr 2008 (UTC)

fertich / fertiś[edytuj zdrzōdło]

Nostympno problyma. Jako wy godoće? Jo godom račy bes "ś", ńy "ch". Pyrsk, ◄Ozi64► a uůnygo godka 09:08, 29 śyr 2008 (UTC)

To godoš prosto uod Mjymcůw. To tak: "fertig" odpado, bo můmy swoje regle šrajbůngu. "Fertiś" podug mje je tyž uod ńich, nale we ńymjeckij godce śe čyto takie ś we inkšo mańyra - we ślůnskij godce ś to [ɕ] a ńy [ç] jak ńymjecke "ch" ! Te suowa sům u nos juž downo, ak edyś śe to čytouo [x], bůubych za jydnoznačnym fertich, jak "na zicher" a ńy "na ziśer" Timpul godka 09:16, 29 śyr 2008 (UTC)
No ja, do kupy s tym 'na zicher' moš recht (ńy reśt), nale jo dalij byda godou, co rolady sům fertiś, ńy fertich, ◄Ozi64► a uůnygo godka 09:31, 29 śyr 2008 (UTC)
To se godej, fto ći brońi ;D Timpul godka 09:42, 29 śyr 2008 (UTC)

Nale zajś s drugij strony můmy riśtiś. Bo cheba ńikt ńy godo sam "richtich", pra? ◄Ozi64► a uůnygo godka 10:20, 29 śyr 2008 (UTC)

Jo mům to baři jak rychtyk, nale isto ńy riśtiś. Timpul godka 10:25, 29 śyr 2008 (UTC)

Koždy wje, co ślůnske "bez" mo dwa značyńo. Polske "bez" a "przez". Myśla, coby jydno s uůnych skryflac bez "bes", na druge bez "bez". Bydźe to trocha OR, nale chyba ůuatwi robota, ◄Ozi64► a uůnygo godka 10:17, 29 śyr 2008 (UTC)

A jake sam nejduješ podstawy etymolůgične lebo historyčne? Timpul godka 10:26, 29 śyr 2008 (UTC)
Bestož godům co by to bůu OR, nale by ůuatwiu nům robota, ◄Ozi64► a uůnygo godka 10:31, 29 śyr 2008 (UTC)
Jeli wjysz co to je OR to po co proponujesz? Timpul godka 10:41, 29 śyr 2008 (UTC)

Dźiśoj / Dźiśej[edytuj zdrzōdło]

Nostympne. Jako škryflać? ◄Ozi64► a uůnygo godka 12:57, 22 wře 2008 (UTC)

Dźiśo lebo dźiśoj. Po prowdźe "dźiśej" to žech ńigdy ńy suyšou, zdowo mjy śe co to je uod felera ze tuplikořa, kery mo programa na pomjyńańy -aj na -ej (ntp. czytaj na čytej). Timpul godka 15:43, 22 wře 2008 (UTC)
Jo by tak ńy pedźou. Jo čyńści godům dźiśej, ańizeli dźiśoj. Dźiśoj to mjy tak zalatuje na gwara gůralsko, ◄Ozi64► a uůnygo godka 15:44, 22 wře 2008 (UTC)
To se godej, jyno ći prawja jak žech bez couke žywobyće usuyšou. Sam je wymjyńyńy a w o. Timpul godka 15:47, 22 wře 2008 (UTC)
jo nigdy nie godou nie dźiśoj, zawsze dźiśej. i takie coś słysza, zarówno w Uaziskach jak i pod Uopolem. to je kolejny přikuad, że ślunsko godka mo wiele uodmian. a na našyj Wiki sou uobie, čynśćej dźiśej (jak niy wiam jak pisać to biera to čego je wiyncyj) --Pudelek 16:04, 22 wře 2008 (UTC)

prowje / praje[edytuj zdrzōdło]

Nostympny problym. Jako godoće? Jo raczyj godom 'praje', nale słyszoł'ch tyż a 'prowje', ◄Ozi64► a uůnygo godka 13:30, 10 paź 2008 (UTC)

Jeli chodźi uo polske "prawie" to ńy pytej gupjo, bo śe godo BEZMA. Timpul godka 13:58, 10 paź 2008 (UTC)

Szyńdźelńa[edytuj zdrzōdło]

moga wiedzieć czamu zrobiono z tym artiklem to co zrobiono? to po kjego grzyba czuowjek sie menczy i cos pisze jak ni stad ni zowąd ktoś potem zmienio coukiem pisownia? scerze godajac to mi sie odechciewo cokolwiek pisać, jak za chwila sie okaze, ze jednak ktos se wymyslil co ineego. cofom tamto do poprzesniyj wersji srajbungu --Pudelek 09:47, 17 lis 2008 (UTC)

Dlaczego w rezultacie wybrano znacznie gorszą pisownie?! Pisownia fonetyczna, z czeskimi znakami, która była wybrana na początku była najlepsza, po co to zmieniać, dodawać więcej dwuznaków, miałem nadzieję, że ta śląska wikiepdia jest na dobrej drodze, myliłem się, kończę z niej korzystać... I jestem na prawdę za tym aby pisać w pisowni fonetycznej z czeskimi znakami

---Proźba, apel,pytanie---

[poniższy tekst powstał wcześniej niż to co piszę teraz. całkowicie się zgadzam z kolegą, który pisze zaraz nademną, i dlatego też postuluję by jeszcze raz opracować jedne jedyne spójne i dobre zasady pisowni! Ja jestem chętny - zorganizujmy coś!]

Witajcie, wybaczcie że po polsku - ale za przeproszeniem za cholerę nie rozumiem tych zasad pisowni - nie chce mi się wierzyć że takie zabójcze zasady wymyślono do zapisu tego wspaniałego języka. Istne samobójstwo. Do rzeczy, Dlaczego Niemiecki język jest zapisywane "Mjymjecko godka" inaczej "ńmjecko godka"? Sami nie wiecie jak to powinno być? słowo "Ńy" zapisujecie polską głoską n zmiękczone... a Niemiecki... już sami nie wiecie? W opisie "poprawnej" pisowni któryś z redaktorów napisał że powinno się zmiękczać tylko poprzez zapis "z kreską" (co jest zupełną głupotą!) chyba że litera nie ma takiego odpowiednika... Niemiecki Język powinien więc być zapisany jako "Ńymjecko Godka" - w dodatku Niemcy to naród który "NIE mówi po naszemu" i z tego wzięła się ich nazwa... więc rdzeń słowa "Niemiecki" jest taki sam jak w modulancie NIE. Jeśli już piszecie takiego stwora jak "Ńy" to piszcie konsekwentnie! Wracając już do tego "Ńy" to nie rozumiem kto wymyślił takie bezczelne uproszczenie, głoska polskie [Ń] to nie to samo co polskie [NI] i ma to swoje fonetyczne uzasadnienie - nie można sobie tego zmieniać jak kto woli. Taki sam bałagan jest z tym zmiękczaniem poprzez +j+. Nie rozumiem też dlaczego zrezygnowano z czeskich znaków które moim zdaniem są o wiele lepiej "poukładane" niż polskie ogonki. Czy w końcu znajdzie się ktoś kto by jakoś sensownie to wszystko opisał i stworzył standard który nie robi z języka śląskiego fonetycznego burdelu? Jestem chętny do pomocy przy tym - mogę też stworzyć potrzebny układ klawiatury w razie potrzeby. gdyby ktoś chciał się ze mną skontaktować proszę o rozmowę na gg: 8230784. Wasza praca jest wielka i wspaniała, ale aktualny sposób zapisu niesamowicie komplikuje czytanie, aż oczy bolą od patrzenia. Pozdrawiam.


Witam! Czy można się dowiedzieć na jakiej podstawie preferowana jest ortografia Steuera zamiast ortografii Husa? Jeżeli pamięć mnie nie zawodzi to początkowo większość artykułów na śląskiej wikipedii była napisana właśnie w alfabecie Husa. Czy zmiany te mają podłoże polityczne lub religijne? Alfabet Husa może się kojarzyć z ruchem reformatorskim i antykatolickim. Przypomina bardziej alfabet czeski niż polski. Czy nie są to przypadkiem główne powody? --Antoni Chojnacki 21:29, 31 gru 2009 (UTC)
Dyskusja jest bezprzedmiotowa, gdy będzie oficjalna kodyfikacja i tak na nią przejdziemy, a jej projekt jest bardzo odległy od obydwu wymienianych wyżej ortografii. A powody były dwa - brak tradycji zapisu śląszczyzny w tak zwanym alfabecie fonetycznym, czyli tym z "czeskimi" znaczkami, po drugie fonetyczna to ona nie była ani trochę, bo konia z rzędem temu co rozczyta zbitki "uůu", "ůu" a np. "uůnka" wygląda idiotycznie. Lajsikonik 00:21, 1 sty 2010 (UTC)
Ja tylko zaznaczę, ze nie była to ortografia Husa, po prostu zawierała litery z haczkami. Timpul godka 12:28, 2 sty 2010 (UTC)
"Litery z haczkami" (znaki diaktrytyczne) wprowadził Hus, aby zreformować łaciński dwuznak (digraf). Dwuznak wprowadzono ponieważ alfabet łaciński nie był przystosowany do zapisywania m.in. języków słowiańskich. Znaki diakrytyczne są bardziej ekonomiczne (krótszy tekst). Jeżeli dla Lajsikonika "uůnka" wygląda idiotycznie to co powie np. o słowach "szczaw", "dżdżownica" albo "Bydgoszcz". To dopiero wygląda potwornie! --Antoni Chojnacki 09:44, 31 sty 2010 (UTC)
Mhm, co nie zmienia faktu, że alfabet używany tutaj do pewnego czasu nie był alfabetem husyckim, a jedynie zreformowaną pisownią opartą na tymże alfabecie oraz slawistycznym alfabecie fonetycznym. Timpul godka 10:29, 31 sty 2010 (UTC)
I taki był najlepszy, bo ekonomiczny i lepiej oddający brzmienie języka. Co się tyczy tradycji, Lajsikonik wspomniał, że w tym alfabecie powstało niewiele tekstów śląskich. To kompletna bzdura! Lajsikonik ewidentnie nigdy nie intereseował się śląszczyzną w Czechach. Mam tu na myśli także okres, kiedy niemal cały Śląsk należał do Królestwa Czeskiego. A wystarczy dobrze poszukać w katalogu NKC --Antoni Chojnacki 09:02, 1 lut 2010 (UTC)

jak jest....[edytuj zdrzōdło]

Jak będzie "gościnnie"? W sensie: Wystąpił(a) gościnnie. Chodzi o filmografie.

Ja powiedziałbym "jako gość", "we gośćińe", albo pokombinował coś z przedrostkiem "ekstra-", tak jak "ekstraizba" - pokój gościnny. Timpul godka 18:54, 3 gru 2008 (UTC)
Jaborygyn by pewńy naszkryfloł "kej bezucher". ;) Lajsikonik 19:09, 3 gru 2008 (UTC)
Wersja druga moim zdaniem pasuje lepiej, co do trzeciej.... hm... ekstraaktor? --Pt 19:14, 3 gru 2008 (UTC)
Ńy, ekstraaktor to cheba ślepo huliczka ;) Timpul godka 19:30, 3 gru 2008 (UTC)
hm... może się dwojako kojarzyć fakt:) Wzorowałem się na przykladzie ekstraizby ;) Jakieś inne propozycje z przedrostkiem "ekstra-"? --Pt 19:55, 3 gru 2008 (UTC)
Na dzisiej nie mam więcej czasu więc część artykułu biograficznego dałem gdzieś na bok, jakby ktoś miał czas i ochotę może dokończyć. Co do "ekstra-" na razie użyłem wersji drugiej nad "ekstra-" trzeba będzie się zastanowić, podoba mi się jego (możliwe) uniwersalność w tworzeniu nowych słówek :) --Pt 20:05, 3 gru 2008 (UTC)