Pōdź kaj inhalt

Dyskusyjo używacza:Mises2020

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia

Krol111 kontakt 23:43, 6 paź 2021 (CEST)[ôdpowiydz]

Pyrsk, dziynki za Twoje edycyje!

We artiklu Sztam gyszeft niy doł'ch rady spokopić ô co sam lyzie, beztuż wciepłech go pōki co do WP:ZDW. Krol111 kontakt 02:45, 8 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]

Richtich - tyn artikel je trochã niy akuratny. Trochã jedyn srogi feler ôdy mie. Myślã iże w terŏźnyj wersyje szło by go wyciepnōńć z Wikipedyje. Kejś sprōbujã napisać go ôd nowŏ. Atoli mōm jedno pytanie - jak mianować, z polskij gŏdki "osobowość prawną"? Jŏ widziołch rŏz iże idzie mianować to "recht perzōnalium", atoli widzã iże dykcjōnorz kery mioł mi pōmōc w roztōmajtych ciynższych mianach ukozoł sie felerny sam. Z gōry wybŏczcie za tyn jak tyż inksze moje felery Mises2020 (dyskusyjŏ) 22:41, 8 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]
Ok, to wyciepuja, niy ma nic źle jak robisz felery. Co do "Recht perzōnalium" to tego niy spokopi żodyn Ślōnzok co niy zno polskego terminu "osobowość prawna", a to je feler bo we artiklu niy je pejdziane, aże ino ô polskim rechcie godomy. Lepij je "prawno perzōna" lebo ajnfach "Perzōna (Recht)" co blisko mo do swojij definicyji a je do zgody ze angelskim i łacińskim przedkłodym (Legal person, Persona) ô jednakij definicyji. Kejbyś pisoł gynau ô polskim rechcie to niy ma problymu cytować "osobowość prawna" direkt. Krol111 kontakt 00:40, 10 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]
Ok, dziynki za pōmoc! Mises2020 (dyskusyjŏ) 13:37, 11 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]

Zielōnŏ Gōra[edytuj zdrzōdło]

Tak samo mogesz edytować Wikidata jak i jo, ńy mům tam żodnych ekstra uprowńyń. Na drugi roz jak co kcesz uod mje, pisz na mojo zajta godki, a ńy na dyskusyjo artikla. Tak po prowdźe to "Grinberg" żech słyszoł co chwila, "Hirszberg" ńy, a "Zielōnŏ Gōra" ańi roz, nale ńy mům na to dowodu ańi we Internecu ańi we buchach, to bydźe po wojymu, cheba co znejda. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 16:56, 15 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]

Ok, wybŏcz za to na dyskusyje artikla. Wejzdrzã zarŏski we Wikidata, jak to sie wkludza, bo żech niy widzioł iże mogã pomiynić linka z dŏwnego artikla na nowy. Dziynki za pōmōc! Mises2020 (dyskusyjŏ) 17:06, 15 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]

Huta Malapana[edytuj zdrzōdło]

Pyrsk! Grŏf Reden ô kerym je we artiklu to podug mojego zdrzōdła [1] zdowo sie Friedrich Wilhelm von Reden. Niy pasuje nale pojakymu podug tego coś sam napisoł realizowoł ôn anfang huty kejsik bōł ôn wônczas max. 3 lata stary. Zdowo sie, aże regiyrowoł ôn sam pjyrw po 1779. We artiklu doł'ś literatura, dołbyś rady posznupać kaj je feler? Krol111 kontakt 18:09, 17 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]

Podle tego buchu kerego dołch na zdrzōdła (Dzieje Huty Małapanew w Ozimku 1754-1979) do Huty Malapana, ajnfal na stawianie huty narychtowoł, niyznōmy z miana (a radszyj niy napisany mianem a ino nazwiskiem w buchu) grŏf Reden. Citat z ôryginału:
"Realizatorem projektu został hrabia Reden, posiadający znaczną wiedzę i doświadczenie w zakresie górnictwa i hutnictwa, zdobyte podczas licznych podróży po terenach przemysłowych Niemiec i Anglii"
Errata niy spōminŏ o żŏdnym felerze na tyj zajcie. Możne buch mŏ niywykryty feler, abo piszōm haj ô inkszym Redenie. Ciynżko mi trochã pedzieć, kaj je feler, atoli inkszych zdrzōdeł krōm tygo PRL-owskigo buchu, kery wydŏwŏ sie baji gut zdrzōdłem, niy mōm, a prŏca Kwaka ô Hucie Malapana niy mŏ mian a ino nazwiska. Mises2020 (dyskusyjŏ) 21:18, 17 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]
Ok, tyż niy znalozłem ôdpowiedzi na zicher nikaj. Podug [1] F.W. von Reden pasuje do tego rajzowanio do Anglije... Zmiyniōł'ch kōnsek sztruktura zdanio we artiklu na manij precyzyjne, coby niy wynikoł ajnflus Redena direkt we 1754, dopōki niy udo sie potwierdzic inkszym zdrzōdłem. Krol111 kontakt 15:42, 18 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]
Ok, dziynki. Jeszcze haj trochã poprawiã we artiklu, bo idzie ôbejzdrzeć haj moje felery zorty takij iże rŏz pisołch jakiesi zdanie, niyskorzi je trochã pomiynił, atoli przepōmniołch wychrōnić starõ sztrukturã zdania itd. Mises2020 (dyskusyjŏ) 15:56, 18 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]

55000. artikel Wikipedyje[edytuj zdrzōdło]

Drogi ‎Mises2020, gratulujemy napisania artykułu numer 55 000 w śląskojęzycznej Wikipedii! Stowarzyszenie Wikimedia Polska przygotowało dla Ciebie nagrodę z tej okazji (voucher do księgarni Wydawnictwa Silesia Progress, dyplom oraz zestaw upominków związanych z Wikipedią). Aby odebrać nagrodę oraz pamiątkową koszulkę, zgłoś się przez formularz. Przy okazji, serdecznie zapraszamy Cię na Wzlot – Wiosenny Zlot Wikimedian, który odbędzie się 22-24 kwietnia w Chorzowie! Rejestracja na wydarzenie trwa do końca marca. Pozdrawiam serdecznie 12:40, 24 mar 2022 (CET)

Serwus, moga prośić uo zdrzůdło do formy jeseter? Jo znům yno jeśoter, tak tyż pado (choća bez e, nale to już, myśla, kwestyjo zopisu, dykcjůnorz uod Lazika. ◄Ozi► a uůnego godka 12:23, 8 mŏj 2022 (CEST)[ôdpowiydz]

Serwus. Forma jeseter je we Zborniku polsko-ślōnskim A-K Andrzeja Rocznioka, niystety inkszych dykcjŏnōrzy terŏzki we formie papiyrowyj niy mōm jeszcze, a żŏdyn internecowy dykcjŏnōrz niy mioł naszrajbowanego miana ôd jesiotera/jesetera. Formã jeseter słyszołch tyż ôd ōpy, kery gŏdŏ miszōngiym polsko-ślōnskim rŏz za kej, nale radszyj jeseter to niyma ta polskŏ tajla miszōnga. Pewnikym jeseter to jakosi rzŏdszŏ forma tego miana, bezto możno pōmiyniyć miana fisz na jesiotery abo jesiotry, a formã jeseter wkludzić do nŏwiasōw za rzŏdszõ abo wychrōnić. Chow sie! Mises2020 (dyskusyjŏ) 14:11, 8 mŏj 2022 (CEST)[ôdpowiydz]

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak we Tychach[edytuj zdrzōdło]

Jak możesz, to pōmōż we redagowaniu tego artykułu. Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 11:41, 10 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]

Ok, mogã cosik hań poprawić rŏz za kej, atoli niy zŏwdy mōm czas (skuli rychtowaniŏ noje artikli abo poprawianiŏ inkszych sam, a tyż skuli barzij "niy-Wikipedyjowych" rzeczy atd.), nale to niy ma dlŏ mie problym coby terŏzki wiyncyj porobić nade tym artiklym, niźli inkszymi a mojimi. Hned cosik hań zrobiã ze felerami. Chow sie! Mises2020 (dyskusyjŏ) 12:12, 10 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
Ok. Dziynki za pōmōc! Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 16:57, 10 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
Kiedy zrobisz muster ôd Steura? Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 08:28, 14 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
Ôstatnio żech mioł ze tym jakesi problymy, niy wiym co było hań niyprawe, nale mogã zarŏzki zaś sprōbować. Jakby terŏzki polŏzło wszyjsko z kodym gut, to tyż zrobiã muster Steuerowy Mises2020 (dyskusyjŏ) 11:41, 14 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
@Krzysiek2224 Wszyjsko we artiklu fertich jeźli lyzie ô muster, cheba tyż cołki artikel winiyn terŏzki być gut. Mises2020 (dyskusyjŏ) 12:07, 14 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
{{{regiůny fungowańo}}} Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 12:27, 14 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
To je jakisikej feler infoszachtly kery je hań ôd anfangu. Jŏ niy poradzã bajstlować takigo kodu HTML - mogã ino poprawić brach mian a felery mian we kodzie abo przeciepać miana ze Steuera na ślabikŏrz i ze ślabikŏrza na Steuera. Eli chcesz coby ftoś zbajstlowoł te felery we tyj infoszachtli, to szrajbnij do kogoś fto poradzi to zrobić (cum bajszpil wejzdrzij na autorōw jakijś infoszachtli beze felerōw) - jŏ niystety niy poradzã tego zrobić. Mises2020 (dyskusyjŏ) 13:02, 14 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
Ok. ostow tak Dziynki za pōmōc! Krzysiek2224 (dyskusyjŏ) 13:22, 14 czy 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
Hi możesz to poprawić? ( kere sům uod żyjůncych darčyńcůw, a tyż umartych ) 20:16, 03 kwi 2023 (CEST)

Re: Huta Malapana[edytuj zdrzōdło]

Pyrsk! To sie mjanuje dobro robota. Fest żech rŏd jak żeś to profesjonalnie wysznupoł, terŏzki mōmy te informacyje na blank zweryfikowane a sklecone do kupy. Aufnama bardzo fajno, grajfnie sie prezyntuje we artiklu cuzamyn ze starōm. Jak znojdã czas to wraża jaki tekst do wiedzioł żeś, jak mosz lust to mogesz jaki ajnfal podciepać. Do sie tyż pomyśleć ô WP:WA, nale trza by nad artiklym siednōńć na spokojnie, na zicher tyż dobudować ô roztōmajte detale. Chow sie! Krol111 kontakt 23:00, 11 paź 2022 (CEST)[ôdpowiydz]

Super, jest żech rŏd co do Twojich planōw a szpasu jaki we tym mosz. Jak potrzebujesz jake buchy ekstra mogesz napisać antrag sam - dostaniesz na to geld, funguje to ajnfach. Co do autorskich rechtōw: z tego co czytom wygasajōm we Polsce i Mjymcach 70 lot po śmierci autora. Jak to be we praktyce przi tych konkretnych aufnamach - niy wia za fest fto sam mo autorski recht, trza by może kogoś na commons spytać. Ew. mogesz dać taki przipis[2]. Na szlusie pytanie do Cb, czy bydzie pasowoł dejma na to taki absznit niżyj do tajle wiedzioł żeś?
...pojakymu bez czas trzecij ślōnskij wojny niy fungowały wielge piyce ôd Huty Malapana?
Krol111 kontakt 23:39, 31 paź 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Re: Przipisy[edytuj zdrzōdło]

Kej ôbŏczã jakeś techniczne problyma to bydã poprawioł. Eli bydziesz cosik potrzebowoł to możesz mnie napisać, niy je żech fest aktywny nale dziynnie sam zaglōndōm. We bliskim czasie ôbejzdrzã cołki artikel ô hucie. Jedno co mnie sie na ôczy ciepło to powtŏrzajōnce sie linki. We Wikipedyjach sie przijōnło, iże we artiklu sie linkuje do haseł ino rŏz. Widzã szejś linkōw do Fridricha II. a styknie ino tyn we wstympie. Btw, bōł żech pŏrã razy we Ôzimku, gryfne miasto :) Psiŏczek (dyskusyjŏ) 18:53, 3 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Jakie „terytoria sporne”??? Mapę prezentującą POV Putina stworzoną przez ruskie trolle publikujesz na polskiej Wikipedii?! 46.204.72.244 19:33, 28 gru 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Gdzie napisałem "terytoria sporne"? Nigdzie, więc proszę mi nie wkładać do ust obcych słów. Ta mapa jest używana także na angielskojęzycznej Wikipedii, i jasno daje do myślenia że tereny oznaczone jasnozielonym to tereny do których Rosja tylko rości sobie prawa, bez faktycznego uznania ich nielegalnej okupacji. I chcę tylko orientacyjnie przypomnieć że tutaj nie ma polskiej Wikipedii, polska znajduje się pod https://pl.wikipedia.org/. Pozdrawiam Mises2020 (dyskusyjŏ) 20:44, 28 gru 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Re:Pŏrã grafik cuzamyn[edytuj zdrzōdło]

Serwus, pjykńy dźynkuja za půmoc. Ńy znod żech tam gynau tego, co'ch szukoł, tůż srobjůł żech to samo we tabulce i byda potym jeszcze szukoł lepszego uozwjůnzańo. Jeszcze roz dźynkuja! ◄Ozi► a uůnego godka 20:58, 28 lis 2023 (CET)[ôdpowiydz]

Holandyjo a Niderlandy[edytuj zdrzōdło]

Słowo Holandyjŏ mŏ dwa znaczyniŏ, wynższe i szyrsze. We szyrszym i zaôbycz używanym chodzi ô krŏj, co ôficjalnie nazywŏ sie Krōlestwo Niderlandōw abo Niderlandy, za to w wynższym isto chodzi ô regiōn w tym kraju. Niymynij Holandyjŏ je wszeôbecnie akceptowanym synōnimym Niderlandōw, a tego drugigo miana używŏ sie radszyj w dokumyntach aniżeli w ajnfachowyj mŏwie. Niy ma tyż żŏdnego ôficjalnego usōndzyniŏ w tyj sprawie jeźli idzie ô gŏdka ślōnsko, ale problym tyn ôdnośnie polskij poruszyła swego czasu RJP:

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych zaleca używanie utrwalonych w polszczyźnie nazw tradycyjnych – egzonimów. Do tradycyjnych nazw państw, które stanowią nasze dziedzictwo kulturowe i nadal powinny funkcjonować we współczesnej polszczyźnie, należą między innymi: Holandia, Mołdawia, Włochy i Wybrzeże Kości Słoniowej. Komisja nie aprobuje zastępowania ich nazwami oryginalnymi lub zbliżonymi do oryginalnych: Niderlandy, Mołdowa, Italia, Côte d’Ivoire.

Ô błyndzie tyż sam ciynżko gŏdać, bo Haga isto leży w tym regiōnie. Weźmy tyż to, iże sugerowanie sie ślōnsko Wikipedyjōm co do kwestyj słownikowych bywuje ryzykowne, co kejś dowiōd Grzegorz Kulik we swojim filmie na YT, kaj pōnktowōł tych jej autorōw, kerzi co szło zniymczali bezmyślenie (bezmyślnie) co bydzie to brzmieć barzij po ślōnsku (bp. niywywołano zajta ô wilku, wyboczcie, wolfie'). Skuli tego to, jaki tytuł ma tukejszy artykuł ô Holandyje niy ma znaczyniŏ, beztoż niy ma ôn muster noleżnyj godki. Eli sie myla dejcie znać, chutnie pogodom. Radosnych Godōw a pyrsk! Człowiek Oddzielany Mechanicznie (dyskusyjŏ) 06:11, 22 gru 2023 (CET)[ôdpowiydz]

  1. Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu. z. 314-316 Glywicy
  2. stare aufnamy Huty