Pōdź kaj inhalt

Dyskusyjo używacza:Ozi/archiwum2

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia
ARCHIWUM 2, 15.VII.208 - 28.VII.08

Sam škryflejće jeli coś uod mjy chceće


Je: "Welcome! I'm wikipedist from Siemianowice Śląskie. I am translater of Silesian interface." Mo być: "Welcome! I'm Wikipedian from Siemianowice Śląskie. I am translator of MediaWiki interface to Silesian." Lajsikonik 15:00, 15 lip 2008 (UTC)

Furlańsko godka

[edytuj zdrzōdło]

Hej, gośću mi taki gryfny artikel našrajbowou, a ty s takim stubem wyježdžoš? ;) Choć, popracujmy trocha nad ńim, coby douo śe godźiwje podźynkowoć :D Timpul godka 10:15, 19 lip 2008 (UTC)

Heh dźynki, uoptyčny ekefćik, uobrozek na couko zajta, a juž artikel trocha wjynkšy ;) Dźynki za půmoc, ješče mom jaki artikel uo buzerantach :/ Timpul godka 10:36, 19 lip 2008 (UTC)
Uobrozek po lewyj. Timpul godka 10:44, 19 lip 2008 (UTC)

Hej, Ozi, --> naćiś sam. Timpul godka 10:58, 19 lip 2008 (UTC)

Chopie, užywej podglůndu, proša. Herr Kriss 16:18, 19 lip 2008 (UTC)

Před "n" ńy wystympuje "o", stůnd ńy može być Watykon. Jeli juž, to "Watykůn", analůgičńy do půn. Timpul godka 08:35, 23 lip 2008 (UTC)

Szablon:Ambox

[edytuj zdrzōdło]

Witam. Kategorie w szablonach muszą być ujęte w <noinclude>...</noinclude> inaczej wszystkie strony z danym szablonem będą dodane do kategorii. Beau 13:02, 23 lip 2008 (UTC)

Ńy wjym eli wjyš, nale ta edycyjo to WANDALIZM. Uostřegom formalńy. Timpul godka 08:58, 25 lip 2008 (UTC)

W takim raźe uostřegom ponowńy, ńy možna robić śe takich wicůw eli ńy wjym jak to zmjanować. Nastympnym razym to śe može skůńčyć blokadům kůnta, a pů co to? Timpul godka 09:09, 25 lip 2008 (UTC)

Witej Ozi. Sam žeś godou uo 2 Maršu Autonůmije. Prośba- bůužeś? A moš može jake fotki uod ńigo? Weź proša wćep na commons, bydźe gryfno uozdoba lo ńykerych artikli! ;) Timpul godka 17:22, 25 lip 2008 (UTC)

Bůuch, bůch. Ańi ńůs'ch banner :)

Jak ty dźiwńy godoš, jake formy uod "być"... bółch, bóch ;) ńósch... To je cheba pů mojymu naśilne skrůceńy, ńigdy'ch ńy suošou (ńygdy ńy suoyšouech ;)) jak fto godo ńósch. Tak godoš po prowdźe důma? Timpul godka 14:29, 28 lip 2008 (UTC)

Odnośnie: tego. Jeżeli chcesz utworzyć przymiotnik od Yngland, to byłby to ynglicki, a nie ynglandzki. Timpul godka 08:01, 29 lip 2008 (UTC)

Odlinkowanie

[edytuj zdrzōdło]

Witej Ozi. Jak přećepuješ zajta, na staro adresa patř eli cůś ńy linkuja, a potym proša dowoj šablůna {{rw}}. Jo ńy patřa ći na rynce a uatwij bydźe mi usuwać zbyndne překerowańa. Pyrsk, Timpul godka 11:33, 31 lip 2008 (UTC)

Z polůńizmusův na šlůnzsky

[edytuj zdrzōdło]

Půźńi (to polůńizmus) --> ńyskořy ?!  :-) Jaborygyn 11:18, 19 śyr 2008 (UTC)

Pulsokrymetr?

[edytuj zdrzōdło]

Przeca rozuaźi śe uo - Pulsoksymeter! Jaborygyn 12:45, 19 śyr 2008 (UTC)

"ů" za klamrůma

[edytuj zdrzōdło]

We MediaWiki je feler, jak doš "ů" za zadńimi klamrůma ńy idźe w to klikać. Lajsikonik 14:54, 19 śyr 2008 (UTC)

Necowe uodwouańa

[edytuj zdrzōdło]

To ńy je uodwouańy necowe, ino připis. Timpul godka 09:24, 20 śyr 2008 (UTC)

A s tym rygjůnym to to je tumačeńy s esperanto a ńy spozdřou žech, co śe inakšy tajle Čechůw mjanuje ;) Timpul godka 09:35, 20 śyr 2008 (UTC)
Padoće: "Mojo prpozycjo to je "Necowe uodwouańo" pů mojymu bydźe nojlypše" Kej polske "odwołanie", to po szloonzsku je - "uodkozańe, rekurs"?! Jak, Wy Chopy, uogroomńe mauo znoće ... szloonzski?! :-)Jaborygyn 11:37, 21 śyr 2008 (UTC)

Frydek-Mistek

[edytuj zdrzōdło]

Problyma we tym, co po ślůnsku ńy mo mjana a zabrańy iločasu ńy robi s tygo mjana ślůnskigo. Ańi na polskij Wikipedyji je s ý a í. Proša ća tyž uo zmjana nastawjyńo do tyj coukij "polskośći" sam a přinojmyńi ńy mańifestowańy tygo we tako mańyra řucajůnc uoskaržeńy, co promuja Polska, bo mům jo tyž we familiji Polokůw a čuja śe uobražůny takimi kůmyntořůma. Podańy jak babelkim "Ten użytkownik nie lubi Polski i Polaków" na pl.wiki. Timpul godka 09:41, 21 śyr 2008 (UTC)

Kaj papjoory na to moućy?

[edytuj zdrzōdło]

Padoće: "Ślůnsko je godkům suowjańskům ze srogym ajnflusym godki ńymjeckij. I to mo kůńčyć godka. Jeli Jaborygyn ńy wjeřiš počytej kańśik cokolwjyk uo tem." Cekoom na buchy uo tymu! Taky aby ze VI wjeka! Dloo mje szloonzskou szpracha, je to kryjoul germańsko-zapadńochorwacki. Jaborygyn 07:42, 22 śyr 2008 (UTC)

Pojakymu Metropolijo Goornoszloonzskou kasujeće?

[edytuj zdrzōdło]

Fto Woom dou taky prawo? Lajsikoońik śe Wooma wysuguje i za Wasym mjanym dekuje, kej degraduje abp Damiana Zimonia na zajće: http://szl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryb%C5%84ik&diff=29975&oldid=29550 Wjyće Wy uo tymu? Jaborygyn 22:05, 24 śyr 2008 (UTC)

A wjyće Wy co sami zainteresowańi naszkryflali w "Specyfika duszpasterstwa śląskiego"? Cytuja: "Dyskusja o specyfice duszpasterstwa śląskiego, a nawet o śląskim stylu życia katolickiego, odżyła po ustanowieniu metropolii katowickiej, czyli g ó r n o ś l ą s k i e j." (...) "Religia jest głęboko wpisana w tradycję społeczną i kulturową Górnego Śląska. Stanowi konstytutywną zasadę rodzimej kultury, która kształtuje jej tożsamość i odrębność regionalną. Trzeba też przyznać, że nigdy ta odrębność nie przerodziła się w ciasny nacjonalizm czy ksenofobię, bo na Śląsku zawsze były także grupy religijnie i narodowo odmienne. Stąd zawsze pielęgnowano tradycje tolerancji. (...)" http://www.naszamysl.seminarium.katowice.pl/obrazy/pdf/nm_nr10.pdf Trza by dopodzieć, tak przidajne i TU, we szloonzsky Wikipedyji, rostomjyue jeji Autory! Jaborygyn 12:47, 25 śyr 2008 (UTC)
"Zimoń biskupem katowickim został 3 czerwca 1985 roku. Siedem lat później został mianowany arcybiskupem katowickim - metropolitą górnośląskim." Możno aby na uostatek uznoće, co kasowańe Metropolije Goornoszloonzski, to booł Wasz feler? http://katowice.naszemiasto.pl/wydarzenia/1037330.html Jaborygyn

Jest trzech biskupów diecezjalnych w metropolii górnośląskiej: biskup katowicki, biskup gliwicki i biskup opolski. Tytularnym metropolitom górnośląskim jest obecnie biskup katowicki, arcybiskup Damian Zimoń. http://www.rzecznik.archidiecezja.katowice.pl/PomoceDuszp/04/Sw_Jacek_rocznica.pdf

Wystarczy spojrzeć na podpisy pod powyższym dokumentem!

Zasady šrajbůngu?

[edytuj zdrzōdło]

Dowou`eh jus kejśik sam forszlag, coby poloonizmus - "zasady" pomjyńać na - "prowidua" (Bogdan Kallus "Słownik górnoślónskij godki" zajta 134). Terozki doćepna inszy: "Šrajbůngowy principa". Jaborygyn 10:03, 26 śyr 2008 (UTC)

Prośiužech uo wćepywańy jyno uobrozkůw wyrůžńůnych. Timpul godka 08:05, 28 śyr 2008 (UTC)

A to je ćekawe co ty godoš bo jo sam žodnyj mydajli ńy widza. Timpul godka 09:58, 28 śyr 2008 (UTC)