Fana Dańije

Ze Wikipedia
Fana Dańije

Fana Dańije mo forma prostokůnta uo czyrwjůnyj farbje na kerym je bjoły krziż. Je powożano za nojstarszo ze wszyjskich państwowych fanůw terozki używanych we Ojropje. Podug powjarki, przifurgnyła ś ńeba 15 czyrwca 1219, kej duński krůl Waldymar I Zwyćynski bůł ze krucjatům we Estůńiji, a ś ńům we rynce wygroł bitwa wele Tallinna. Take same sům farby we wapyńe Tallina, estůńskij stolicy - bjoły krziż na czyrwjůnym tle. Proporcyje fany (dugość:szyrzka) sům abo 28:37, abo 28:34, te pjyrsze mo cywilno fana. Ukłod důńskij fany stoł śe wzorym lo inkszych skandynawskich państwůw - Finlandyje, Norwygije, Islandyje a Szwecyje.