Glancpapjůr

Ze Wikipedia
Glancpapjůry uod przodku a uod zadku

Glancpapjůr to je śćyrny matyrjoł złůnaczůny we formje archůw abo taśmůw s papjůra, kery s wjyrchńij strůny mo prziklyjůny śćyrny matyrjoł (nojczyńśći korůnd, dowńij dowano tyż sztampfůwany glas). Mo roztomajte zorty, podug grubośći źorkůw śćyrnygo matyrjołu. Je używany do uobrůbki powjyrzchńe metalowych, s drzewa, a inkszych.