Grzeszny żywot Franciszka Buły

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Grzeszny żywot Franciszka Buły (tumaczyńy ze pol: Grzyszne żywobyće Francka Buły) – film polski reżyserowany uod Janusza Kidawy, zrealizowany we 1980 roku.

Film uosprawjo uo losach mjyszkańcůw Gůrnygo Ślůnska we uokreśe dwadźestoleća mjyndzywojynnygo. Předstawjo uobroz tamtych lot - tajlůng Gůrnygo Ślůnska grańicům polsko-mjymjeckům, problymy gůrnoślůnskych hajerůw, štrajki i kryzys gospodarčy. Tytůuowy bohatyr, Frańćik Bůua, s kuli panujůncyj we rodźińy bjydy po śmjerći uojca wstolećo 15 lot podejmuje robota na grubje. Tam styko śe s kůmůńistyčnym agitatorym, zostaje bez ńygo zaprošůny na spotkańy s delygatym s Waršawy.

Zostowo zawarty we herešće za zwjůnzki s kůmůńistůma i posůndzyńy uo zachabjyńe. Trafjo do cuchthauzu, we mjyndzyčośe ůmjyro jygo matka. Po wyjśću na wolność trudńi śe přymytym, ńylygalnym wydobyćym wůnglo s bjydašybůw, we kůńcu postanowjo zostać elwrym - čuůnkym trupy wyndrownych artystůw, pouůnčyńo cyrku, kabaretu i kapeli mjejskij, utřimujůncych śe s datkůw za wystympy na gůrnoślůnskych podwůrkach. W uobliču zbližajůncyj śe wojny, trupa Frańćiška Bůuy postanowjo přeznačyć zarobjůne pjyńiůndze na zakup karabinu mašynowygo do polskij armii.

We filmje wystůmpiuo wjelu naturščykůw, a djalůgi we couośći godane sům we ślůnskij godce.

Film dostou Nagroda Guůwno Jury na Festiwalu Polskych Filmůw Fabularnych we 1980 roku.

Aktoři[edytuj | Edytuj zdrzōdło]

Linki zewnyntřne[edytuj | Edytuj zdrzōdło]