Hymn Norodu Ślůnskjygo

Ze Wikipedia
Hymn Norodu Ślůnskjygo
Autůr Karol Gwóźdź
Tymatyka Patrjotyczno
Typ utworu Hymn
Data powstańo 2006
Plac wydańo Śymjanowice Ślůnskje
Godka Ślůnsko
Wydowca Hologram
Hymn Norodu Ślůnskjygo (strofa I) — czyto Krzysztof Respondek

Hymn Norodu Ślůnskjygo – wjersz uod ślůnskigo poety Karola Gwoźdźa szkryfńynty we 2006 roku, uopublikowany w tůmiku poezyji Myśli ukryte. Jes jednym z nojbarzij znanych ślůnskich wjerszy[1].

Charakterystyka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Hymn szkryfńynty jes w formaće sylabotůńicznego wjersza, uoźmjozgłoskowcym, podźelůny na trzi kwartynowe strofy, z parzistymi wersami. Naskwol zabjygjym autora bůło szkryfńyńće wjersza, kery skłodo śe moc ze słůw, kere idźe znůńś tak we ślůnskij, jak i polskij godce, tak coby tekst spokopjůła jak nojwjynkszo liczba ludźi, ńy ino ślůnskojynzycznych, ale tyż i polskojynzycznych. Symboliczńe sům użyte słowa, kere majům podkreślić srogi wpływ germańizmůw i bohymizmůw na djalekty ślůnskje, take jak ůma (mjym. die Oma → ůma, starka) abo kraj (cz. Kraj → land, kraj, krajina, regjůn), kery mo ńy ino być synůńimym hajmatu, nale tyż pamjyńćům uo «Czeskim Ślůnsku»[1].

Tekst wjersza jes żywy postrzůd ludźi. Pjyrsze rzůndki Hymnu sům czynsto spůminane uod Ślůnzokůw we internecu, coby podkreślić swoje przůńy do Gůrnego Ślůnska[2], sům tyż na fanach kibicowskich na szpilach fusbalu[3], używane do produktůw kůmercyjnych, jak szale abo bluzy[4], zaś podug «Ślůnskigo Cajtunga» tyn wjersz z powodzyńym můg by być hymnym Ślůnska[5].

Tekst[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Rynkopis wjersza, kery znojduje śe we zbjorach Mjejskij Bibljoteki Publicznyj we Śymjanowicach Ślůnskich.

Wjersz we uoryginalnym zopiśe:


Hymn Norodu Ślůnskjygo
Ńy ma drugij takij źymi
By my byli szczynśliwszymi
Poza jednym naszym krajym
Poza Ślůnskjym, naszym rajym

Nasz adlerze gůrnoślůnski
Ńy doznůmy żodnyj klynski
Z Bożům mocům przetrwo ślůnskość
Przetrwo wolność, prawość, jedność

To my norůd złoto-modry
Radźi nad dolinům Uodry
Wjerność Tobje dochowůmy
Tak chowali nasze ůmy


Bibljografijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Karol Gwóźdź: Myśli ukryte. Śymjanowice Ślůnskje: Wydawńictwo Hologram, 2010. ISBN 978-83-930871-0-5

Przipisy