Jan Wyglenda

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jan Wyglenda, przemjanek "Traugutt" rodz. 24 listopada 1894 we Brzyźńicy, um. 1973 we Rybńiku – dźołocz absztimůngowy a uczestńik powstań ślůnskich.

Rodzůny we wśi Brzyźńica kole Raćiborza we Ślůnsku. Walczůł we armiji mjymjeckij we czas I wojny śwjatowyj a wrůćůł ś ńi jako podporuczńik. We styczńu 1919 roku utworzůł uoddźoł polski we rodźinnych Brzeźńikach. We czyrwcu 1919 roku uostoł zastympcům głůwnygo kůmyndanta a kerowńikym Wydźołu Wywjadu Polskij Uorgańizacyje Wojskowyj Gůrnygo Ślůnska. We I powstańu ślůnskym dowodźůł we bitwje pod Godowym a na uodćinku Uolza-Uośwjyńćim, we II powstańu ślůnskim Jan Wyglenda dowodźůł polskům samouobrůnům we kryśe rybńickym. We III powstańu ślůnskym bůł zastympcům dowůdcy a szefym sztabu Grupy „Půłnoc”. Po roztajlowańu Gůrnygo Ślůnska uostoł zmuszůny do uopuszczyńo rodźinnygo uobszoru prziznanygo Mjymcům a zamjyszkoł we polskim wojewůdztwje ślůnskim. We 1927 r. uostoł naczelńikym gminy Nowo Wjeś - Wirek, a nostympńy starostům krysu we Lublińcu, Rybńiku. Człůnek Zwjůnzku Powstańcůw Ślůnskich. We lotach II wojny śwjatowyj walczůł we kampańije 1939 r. a we Polskich Śyłach Zbrojnych na Zachodźe. Kej wrůćůł nazod do Polski, bůł we uokreśe stalinowskym wjyńźůny (1950-1956) na podstawje ńyprawych uoskarżyń. Po uwolńyńu mjoł robota we bergmaństwje. Umrził we Rybńiku, kaj go pochowano.