Kartŏfelzalat

Ze Wikipedia

Kartŏfelzalat – zielyninowe danie zaôbycz niymieckich kuchnie (we tym cum bajszpil bajerskij a austryjŏckij), kere wystympuje tyż we ślōnskij kuchni. Głōwnym skłŏdnikym kartŏfelzalatu sōm tak jak podug miana kartŏfle, inksze zielyniny kere sie przidŏwŏ do kartŏfelzalatu to sōm cwibla, ôgōrka, zeler a inksze. Ôkrōm zielynin, do kartŏfelzalatu przidŏwŏ sie tyż rŏz za kej majōnyjzã a ślydzie.

Kartŏfelzalat