Koblůw

Ze Wikipedia
Wapyn Koblowa

Koblůw[1] (czesko godka: Koblov, mjymjecko godka: Koblau) je bůło wjeś wele Landka we Czeskij Republice. Terozki je tajlům dźylńice Ślůnsko Uostrawa. Mjůno wywodźi śe uod placu kaj wyposały śe krowy a kery bůł rozlygowany mjast Koblowa.

Pjyrsze pisemne spůmńyńy uo Koblowje je ze 1377 zy mjymjeckich dokůmyntůw, kere pisali erby fyszta Mikuláša II, kere tajlowały mjyndzy śa Uopawske Kśůnżynstwo. Koblůw erbnůły tedy (do kupy ze landeckim mjastym) fyszty Václav a Přemek. Duge podszukůnki pokozały, co ludźe żůli sam już zawczasu. Podszukowocze nolyźli sam mjecz ze łużyckij kultury a godajům, co je uůn na 2 000 rokůw stary. Mjecz tyn nolyźli we nanosach Uodry. We 1742 po przegranyj wojńe uo Ślůnsk, ta dźydźina erbnyli Prusy. Ńyskorzi (we 1846) Koblůw kupjoł śe Salomon Mayer Rothschild.

Koblůw

Aże do poczůnku XIX stolećo Koblowjany robjyli ino we roli. Uodmjana przilozła tedy, kej uodkryli, co sam je wůngel. Napoczyno śe to we 1803 a aże do dźiśo ćyrzpi Koblůw uod ślatowańo źymjůw bez festylne fedrowańy. Uode 1920 Koblůw naloz uostoł tajlům Czechosłowacyje. Przed drugům śwjatowům wojnům wjynkszość ludźi mjała śe za czesko norodowość, atoli we majowych wyborach ze 1938 roku dwje trzeće absztimowało za Sudetomjymjeckům Partyjům. Take festylne poparćy lo Mjymcůw bůło bez intensywno germańizacyjo wśi, kero wyńikła ze włůnczyńo Koblowa do Prusůw. Po Umołwje ze München ze 10 paźdźerńika 1938 Koblůw uostoł śe tajlům Trzećego Rajchu, co bůło pozytywne lo wjynkszośći mjyszkańcůw. Dźydźina bůła uoswobodzůno uod Czyrwjůnyj Armije 30 kwjetńa 1945. Kole ślatowańo źymjůw mo na dźydźina tyż negatywny ajnflus fedrůnek szczyrku, kery trwo uod 1957 roku. Koblůw przikuplowano do Uostrawy 6 kwjetńa 1976.

Przipisy

  1. Ślůnske mjano za: Die Schlesischen Ortsnamen, ihre Entstehung und Bedeutung. Ein Bild aus der Vorzeit, Heinrich Adamy, Verlag von Briebatsch's Buchhandlung, Breslau 1888