Lymbersko aglůmeracyjo

Ze Wikipedia
Satelitarno fotografijo Lymberga

Lymbersko aglůmeracyjo (ukr. Львівська агломерація, lwiwśka ahłomeracija) – můnocyntryczno aglůmeracyjo ze głůwnym uostrzodkym we Lymbergu, ze populacyjům przez milijůn ludźi. Nojwjynkszo aglůmeracyjo na zachodźe Ukrajiny.

Historyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Lymbersko aglůmeracyjo je jednům za nojwjynkszych i nojstarszych we Ukrajińe. Jeji głůwny uostrzodek bůł dugo nojwjynkszym ukrajińskim mjastym. Mjastowo aglůmeracyjo yntlich sformowała śe we 70. rokach XIX storoczo, kej szkirz gibkigo ekůnůmicznego rozwoju liczba mjyszkańcůw Lymberga a bliskich zurbańizowanych mjejscowośći przekroczůła 100 tauzynůw.

Sům Lymberg zwjynkszoł swoje terytorjum uosobliwje gibko za sowjecki czas. Mjyndzy 50. a 70. rokami do mjasta przikuplowali take wśe jak Lysynycze, Kotelnyki, Bondarůwka, Bohdanůwka, Hory, Kamjanka, Nowe Zbojiszcza, Kołońija, Hołosůwka, Sknyliwek, Pidsyhnůwka, Sychůw, Stare Zbojiszcza, Welyke Krywczyce, Małe Krywczyce, Biłohorszcza.

Rozwůj Lymberga wytworził tyż wele ńego urbańizowanu zůna, co uogarnyła moc mjejscowośći wele ńego, zaczyno śe zwjynkszańy tyż mjast–satelitůw, nowjynkszym z jakich bůły Wynnyki, kere rozwijały śe jak uostrzodek industryje (do przikładu fůngowoł tam tabaczny werk). We Dublanach pobudowana bůło Lymberski Agrarny Uńiwersytet, a we Brychowyczach rozwinyła śe rekracyjo, utworzůno bůło pora sanatorjůw.

We 80. rokach XX storoczo ludność aglůmeracyje przekroczůła milijůn. Po uozpadźe SSSR szło zauobserwować dymograficzny kryzys, ale uod poczůntku XXI storoczo liczba mjyszkańcůw zaś zaczła růś.

Nojwjynksze mjasta[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Mjasta lymberskij aglůmeracyje ze populacyjům wjynkszům jak 10 tauzynůw
Mjasto
Populacyjo
Wjyrch we kwadratkilůmyjtrach
Gynstość zaludńyńo,
ludźi/km²
Lymberg 729 429 182,01 4007
Nowojaworůwsk 30 271 2,03 14 911
Wynnyki 16 739 6,67 2 509
Horodek 15 825 30 527
Mykołajůw 14 824 5 2 964
Żowkwa 13 629 7,6 1 793
Kamjanka-Buzko 10 921 8,63 1 265
Dublany 10 795 4,95 2 180
Zymno Woda 10 207 4,56 2 238