Madżōng

Ze Wikipedia

Madżōng (zh.麻將) je chińskim szpilem lŏ szterych szpilerŏw, grane powszychniye we wschŏdniyj a pŏłedniyŏwŏ-wschŏdniyj Azyji. Szpil używo 144 wyrfli a je podany na remika. Niykiere kraje majōm swŏje włŏsne regle najbarzij znōne sōm to japōńskie a koreańskie.

Szpil we mahjonga