Masa Ziymie

Ze Wikipedia

Masa Ziymie (M🜨) – pozaukładowŏ jednostka masy używanŏ w astrōnōmiji, zaôbycz Układu Słōnecznego jak tyż planet pozasłōnecznych zorty superziymia. Jeji werta je rōwnŏ istyj masie Ziymie[1]

Używŏ sie jij z wiynksza do ôkryślaniŏ mas planet, nojczyńścij skalistych. Je to poryncznŏ jednotka, co ukazuje ôbrazowo srogość planety we przirōwnaniu z Ziymiōm. Bez przikłŏd sztyry piyrsze planety Układu Słōnecznego majōm masy:

Merkury – 0,055 M🜨,
Wynus – 0,8155 M🜨,
Źymja – 1 M🜨,
Mars – 0,107 M🜨.

Przeliczynie na inksze masowe jednotki astrōnōmiczne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Masa Ziymie je rōwnŏ:

81,3 mas Miesiōnczka (ML),
0,00315 masy Jowisza (MJ),
0,000003003 masy Słōńca (M).

Przipisy