Wynus

Ze Wikipedia
Tyn artikel je ô planeće. Dej pozōr tyż: inksze artikle uo tym mjańe.
Wynus ♀
Naćiś uobrozek, coby powjynkszyć

Wynus we naturalnych farbach

Uodkryće
Uodkrywca Ńyznony
Data uodkryćo Znůna we starožytnośći
Parametry uorbity (J2000)
Strzedńe uoddalyńy uod Słůńca 108 208 926km
0,723 331 99 j.a.
Uobwůd uorbity 0,680 Tm
4,545 j.a.
Mimostrzůd 0,0067
Peryhelium 107 476 002 km
0,718 432 70 j.a.
Aphelium 108 941 849 km
0,728 231 28 j.a.
Rok gwjazdowy 224,700 96 dńi
(0,615 197 7 rokůw)
Synodyczny uokres uobjygu 583,92 d
Strzedńo gibkość uorbitalno 35,020 km/s
Maks. gibkość uorbitalno 35,259 km/s
Miń. gibkość uorbitalno 34,784 km/s
Nachylyńy uorbity wzglyndym ekliptyki 3,394 71°
(3,86° wzglyndem růwńika suůnečnygo]])
kśynżyce brak
Charakterystyka fizyczno
Szyrzka růwńikowo 12 103,7 km
(0,949 Źymje)
Plac 4,60×108 km²
(0,902 Źymje)
Uobjyntość 9,28×1011 km3
(0,857 Źymje)
Masa 4,8685×1024 kg
(0,815 Źymje)
Gynstość 5,204 g/cm³
grawitacyjny szwůng na růwńiku 8,87 m/s2
(0,904 g
Gibkość ućeczki 10,36 km/s
Uokres zwyrtńyńćo -243,0185 d
Gibkość kůntowa 6,52 km/h (na růwńiku)
Nachyleńe uośi 2,64°
Deklinacyjo 67,16°
Albedo 0,65
Temp. powjyrzchńe*
miń strzed. maks.
228 K (-45 °C) 737 K (464 °C) 773 K (500 °C)
(*mińimalna temperatura tyczy śe ino wjerchńich warstwůw atmosfery)
Skuod atmosfery
Ciśńyńe atmosferyčne 9321,9 kPa
Dwutlynek wůngla 96%
Azot 3%
Dwutlynek śarki

Para wodno
Tlynek wůngla
Argon
Hel
Neon
ferajn karbonylowa
Chlorowodůr
Fluorowodůr

śladowe

Wynus – to je drugo podug uodlyguośći uod Słůńca planeta we Ukuadźe Słůnecznym. Tak kej Merkury, Źymja a Mars je to planeta skalisto. Wynus je jydnům s pjyńću planet, kere idźe uobezdrzeć gołymi ślypjůma. Bez to, co Wynus idźe uoglůndać ino rano a na uodwjeczyrz mjanowano je tyż Gwjazdům Porannům Gwjazdům Wjeczornům (starożytne Greki mjanowali jům Phosphorus a Hesperos). Jeji gynste chmury uodbijajům wjynkszość śwjatło a jejch żůłto farba je spowodowano wystympujůncym tam kwasym śarkowym. Wynus ńy mo kśynżyca. Mjano planety je uod rzimskij bogińi Wynus a jej symbol astrůnůmiczny to znak babůw.