Muster:Wjedźoł żeś

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Janosch.jpg

... kero fusbalowo ferajna je nojbarzi utitlowano we Ńiderlandach?
... ftory (na zdjyńću) ślůnski pisorz wydoł seryjo buchůw lo bajtlůw Oh, wie schön ist Panama, ńyskorzi przetuplikowano na 30 godkůw?
... kero planeta Słůnecznygo Ukłoda mo plac rozlygowańo fest podany na plac Mjeśůnczka?
... jak wyglůndo tajlůng godkůw?
... fto we XVIII stoleću napoczůn ajnflus bergmůństwa na Ślōnsk?