Muster:Wjedźoł żeś

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Reprocessed Mariner 10 image of Mercury.jpg

... kero planeta Słůnecznygo Ukłoda mo plac rozlygowańo fest podany na plac Mjeśůnczka
... jak wyglůndo tajlůng godkůw?
... fto we XVIII stoleću napoczůn ajnflus bergmůństwa na Ślůnsk?
... fto tryfjůł nojwjyncyj torůw na Mistrzostwa Śwjata we Fusbalu 2014?
... ftorygo śwjyntygo fana mo Kornwalijo?