Muster:Wjedźoł żeś

Ze Wikipedia
Malapane, Knippel.jpg

... fto wygroł fusbalowe mistrzostwa śwjata?
... pojakymu bez czas trzecij ślōnskij wojny niy fungowały wielge piyce ôd Huty Malapana (na ôbrŏzku)?
... kaj sie narodziōł i chowoł szauszpiler Franciszek Pieczka?