Dyskusyjo mustra:Wjedźoł żeś

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regle[edytuj zdrzōdło]

Coby uńiknůńć swarůw przi dowańu informacyji do tygo mustra, wćepej sam swoje propozycyje půńiżyj. Co jaki czas kery z admińistatorůw bydźe to aktualizowoł. Kożdy artikel kery śe sam znojdźe powińyn być uoznaczůny mustrym Muster:Wjedźoł żeś - artikel

.[edytuj zdrzōdło]

Jeli Wům śe ńy che pomjyńać tyj szablůny, a śće jeszczy poblokowali ta zajta uode edycyjůw to mogeće sam wćepywać rzeczy stůnd. ◄Ozi64► a uůnygo godka 14:53, 29 gru 2008 (UTC)=

Usuńcie jeszcze tylko te <poem> na dole. ◄Ozi64► a uůnygo godka 18:49, 3 sty 2009 (UTC)

Půmjyńeńe s 20styczńo[edytuj zdrzōdło]

150px|right

... půmjyndz jakymy jeźorůma leży irlandzki sztad Carrick-on-Shannon?
... co pjyrsze glazyjki nośili już we Starożytnym Rzimje, Persyji a Starożytnyj Grecyji?
... do kupy ze czym jedzůno je czynsto Ćapkapusta?
... skiż czygo mynga firmůw mośedźiby we Andorze a tam płaći dowki?
... we jakij epoce tworził Joseph von Eichendorff - jedyn s nojwjynkszych ślůnskich dichterůw?


Půmjyńeńe s 13lutygo[edytuj zdrzōdło]

150px|right

... co kůńec dadajizmu uogłoszůno we maju 1922 we Weimarze na "Kůnferencyje we sprowje kůńca dada"?
... kogo zamordowali do kupy ze Jayem Sebringym?
... tajlům jakij ferwaltůngowyj dźelńicy Katowicůw sům Szopjyńicy?
... co to je rajzyfiber a czym śe uobjowjo?
... na jake dwa gůwne djalykta tajluje śe Litewsko godka?


Půmjyńeńe s 25lutygo[edytuj zdrzōdło]

150px|right

... wjela razy Real Madrid bůł majstrym Szpańije a wjela razy erbnył ji puchar?
... jak dugo je, a jako mo powjyrzchńo dorzyczo rzyka Fraser?
... kedy Michaił Gorbaczow dostoł dostoł pokojowo nadgroda Nobla?
... uod kerygo roku Koblůw bůł tajlům Czechosłowacyje?
... co akcyza je podstawowym cwekym je uograńiczyńy kůnsůmpcyje tych towarůw, nale je to tyż istotne zdrzůdło dochodu lo budżetu państwa?


Půmjyńe s 12kwjytńa[edytuj zdrzōdło]

150px|right

... kaj je nojstarszy ślůnski a banhow a kedy powstoł?
... do kupy z jakim wydarzyńym datuje śe zauobycz poczůntek Strzedńich Storoczůw?
... co Umar Ibn Abi Rabi'a je znůmy ze wkludzyńo do arabskij literatury formy gydichty mjanowanyj gazyl?
... sk­ůnd wźůno śe mjano Kornwalije a jake przełaźoło uůno ewolucyje?
... pů jakymu nadużywańy nupla je fest krytykowane uod uortodontůw??


Půmjyńeńe s 23kwjetńa[edytuj zdrzōdło]

100px|right

... co nadane we czasach PRL mjano lo Giszowca, kere mjało klang Uośedle Stanisława Staszica ńy bůło zauobycz używane uod mjyszkańcůw?
... jake mo podug Indjanerůw właśćiwośći tyj warzůny ze korzyńa Muira puama?
... uod jakich szrajbůnkůw lů ślůnskij godki używany je dwuznok Uo a jaki kalng śe bez ńigo uoddowo?
... jake sům nojsrogsze mjasta stanu Nowy Jork?
... czym Kłobuk uodr­ůżńo śe uod mycki?

Půmjyńeńe ze 27moja[edytuj zdrzōdło]

150px|right

... skůnd podug powjarki wźyna śe Fana Dańije?
... na jake skupiny zachodńosłowjańske godki porůżńoły śe mjyndzy VII a XX stolećym?
... co charakterystyczne cechy sycowskij gwary sům sypjelyńy a dyftůngizacyjo ajchńůnygo a?
... kedy powstoł uobroz Żydówka z cytrynami, a wto je jigo autorym?
... tajlům jakigo maltańskigo samorzůndu je wyspa Comino?