Ostatńi gwojźdźaurz

Ze Wikipedia
Ostatńi gwojźdźaurz
Autōr Feliks Steuer
Ôryginalnŏ gŏdka ślōnskŏ
Data wydaniŏ 1935
Plac wydaniŏ Katowice
Wydŏwca Księgarnia i Drukarnia Katolicka

Ostatńi gwojźdźaurz (zopis ślabikŏrzym: Ôstatni gwoździŏrz) – dziełko literacke autorstwa Feliksa Steuera (pod pseudōnimym F. Res.) ôpublikowane we 1935 roku.

Je to ôpowiyść ô ôjcu ôd Steuera, kery z fachu bōł gwoździŏrzym (kowŏl wyrŏbiajōncy nagle)[1], i ôpowiadŏ niy ino ô jego robocie, ale tyż przedstawiŏ kōniec epoki.

Do napisaniŏ „Ostatńigo gwojźdźaurza” i „Z naszej źymjy ślůnskej” Steuer stworzōł swōj włŏsny ślōnski szrajbōnek (tm. Steuerowy szrajbōnek). Tyn alfabet – po małych modyfikacyjach – bōł krōtko na poczōntku XXI stoleciŏ rychtowany i widziany za podstawã do kodyfikacyje ślōnskij gŏdki.

Na ślabikŏrzowy szrajbōnek dziełko przełożōł Grzegorz Kulik we 2021 roku we rōmach Bibliŏtyki Silling[2].

1 stycznia 2021 roku podle ôrdōnku ô prawie autorskim autorske prawa majōntkowe do dzieł Steuera wygasły[2].

Przipisy

  1. DYREKTORZY - ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, www.kopernik.katowice.pl [dostymp 2021-03-31].
  2. 2,0 2,1 Dzieła ôd Feliksa Steuera za darmo.

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]