Silling

Ze Wikipedia
Silling
Autōr Grzegorz Kulik
Wersyje jynzykowe ślōnskŏ
Strōna internetowŏ

Silling to ślōnskŏ strōna internetowŏ ôd pisŏrza i tumacza Grzegorza Kulika. Silling je ôddany wolnymu ôprogramowaniu[1].

Funkcyje[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Na strōnie idzie znojś katalog ôprogramowanio po ślōnsku, Korpus Ślōnskij Mŏwy i translatōr polsko-ślōnski i ślōnsko-polski.

 • Translatōr je zbudowany na wolnyj i ôtwartozdrzōdłowyj platformie maszinowego przekładu Apertium. Poznowo bez 22300 słōw bazowych, co dowo kole 70-80 procynt pokrycio tekstu[2].
 • Korpusu Ślōnskij Mowy sie używo do analizy statystycznyj, testowanio hipotez statystycznych, sprawdzanio wystōmpiyń abo weryfikowanio prawideł jynzykowych na danym polu godki[3].

Bibliŏtyka Silling[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We rōmach projektu Silling robiōne sōm tyż przekłady literatury na ślōnsko godka. Autorym wszyjskich przekładōw je Grzegorz Kulik. Do dzisiej przełożōnych było 8 literackich tekstōw. Sōm to[4]:

Przipisy

 1. Silling, grzegorzkulik.pl [dostymp 2021-04-07].
 2. Informacyje ô maszinowym translatorze, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 3. Informacyje ô Korpusie Ślōnskij Mowy, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 4. Ksiōnżki, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 5. Czerwōnŏ Kapuca, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 6. Dej pokōj, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 7. Jōnek muzykant, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 8. Ôni sōm z miynsa, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 9. Ôstatni gwoździŏrz, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 10. Tyn Kampf z tym Drachym, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 11. Tyn Ritter Toggenburg, silling.org [dostymp 2021-04-07].
 12. Z naszyj ziymie ślōnskij, silling.org [dostymp 2021-04-07].