Pōdź kaj inhalt

Pańůwki

Ze Wikipedia

Spůłrzyndne: 50°13'55" N 18°46'50" EGeůgrafja

Pańůwki
Wapyn
Wapyn wśi
Wojewůdztwo ślůnske
Krys gliwicki
Gmin Gerautowice
Szołtys Bogusław Mryka (2021)
Rozlygowańy 50° 13' 55'' N
18° 46' 50'' E
Liczba
ludźi
 • Wjelość ludźi


2855
Numeracyjno sztrefa
(do 2005)
032
Brifkod 44-177
Rejestracyjne tabule SGL
Zdjyńće
Zajta internetowo wśi

Pańůwki (pol. Paniówki, ńym. Klein Paniow, čes. Paniovki) – wjeś souecko we Polsce pouožůno we Ślůnsku, we kryśe gliwickim, we gmińe Gerautowice.

Mjyndzy 1975 a 1998 wjeś bůua we wojewůdztwje katowickim.

Pouožyńy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Pańůwki sůmśadujům ze Chudowym, Mikouowym, Přišowicůma, Zobřym, Borowům Wśům a s Pańowůma. Sům bezmaua we cyntrům Gůrnoślůnskigo Uokryngu Industryjnygo GOP. Bez drůga krajowo 44 uůnčům dwa nojwjynkše mjasta we uokolicy Katowice ze Gliwicůma a Knurowym.

Historyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Pańůwki podug ńykerych zdřůduůw sům starše ańiželi sůmśedńe Pańowy. Dokůmynta ze 1361 roku naškryflano bez Kaźimjeřa Wjelgigo wymjyńo Pańůwki Paniowki in terra Bythomiensis. Půźńi zouožůno gmina Pańůwki. Pańůwki nolozuy śe we grańicach państwa pruskigo a potym Ńymcůw. Atoli wjynkšość mjyszkańcůw bůua narodowośći polskij. Po wojńe Pańůwki bůuy zaś nazod we Polsce, kaj stouy śe tajlům wojewůdztwa katowickigo. Dźiśo juž ale noležům do Ślůnska, a do gminy Gerautowice.

Parafijo a kośćou św. Urbana we Pańůwkach[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Parafijo Pańůwki istńije uod 1936 roku. Podwjela powstoua, wjerńi chodźili do kośćoua we Pańowach kery bůu kośćouym filjalnym parafije we Bujakowje.

Uročyste pośwjyncyńy kośćoua bůuo 26 listopada 1936 roku, zaś 28 grudńa 1945 roku powouano kuracyjo Pańůwki, do keryj přyuůnčono tyž sůmśedńo parafijo Chudůw. 2 grudńa 1951 roku uoddano do užytku fara, a we 1990 roku kaplica pogřebowo.

Edukacyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Šula we Pańůwkach

We Pańůwkach dźauo powšechno Šula Podstawowo a Gimnozjum.

Předšula:

Šule podstawowe:

Gimnozyja:

  • Gimnozyjům nr 2 we Pańůwkach (do gimnozyjům we Pańůwkach uažům tyž školoře ze somśedńigo Chudowa, wčeśńyj uaźouy tyž školoře ze Borowyj Wśi).

Inkše:

Krům šuli we Pańůwkach je tyž śwjetlica środowiskowo we kery sům zajynća lo bajtli i modych: nauka špilańo na instrumyntach muzyčnych (keyboardźe, gitaře klasyčnyj, gitaře basowyj), půmoc we nauce a inkše. Śwjetlica je we ńydowno wyremontowanym budynku staryj šuli we kerym je tyž filijo gminnyj bibljoteki publičnyj, ostřodek zdrowjo a amt soutysa.

Turystyka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We Pańůwkach som šlaki turystyčne:

Zabytki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  • Romański Kośćou św. Urbana we Pańůwkach
  • Stawjyńe šuli podstawowej im. Jana Pawła II a Gimnozjum nr 2 we Pańůwkach

Uośedla[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Uośedle "Leśne" Pańůwki - Gliwice (w trakće stowjańo). Uośedle stowjo Předśymbjorstwo Baumajsterske "Feniks".

Tempo Pańůwki w čaśe špilu

Šport[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We Pańůwkach je Ludowy Klub Športowy Tempo Pańůwki, kery špilo terozki we klaśe uokryngowyj grupie IV katowickij. Je tyž muodźežůwka. Planuje śe tyž zouožyńe družyny śatkarskij chopůw.(do 2010 r.)

Klůb:

Wuadze:

  • Prezes: Polska Józef Organiściok
  • Trener: Polska Ginter Hawlicki

Stadjůn: we fazie projektowańo, nojpewńyj bydźe postawjůno jydna trybuna ze 400 zicplacůma, bez zadašyńo, projekt bydźe nojpewńyj finansowany ze fundušy "projekt Euro 2012" abo ze unijnych dotacyji. Ńy som wyklučyńi prywatńi sponsořy.

Drugi manšaft:

Kůmuńikacyjo a tranšport[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ulica gliwicko we Pańůwkach po ćmoku

Tranzyt

Bez wjeś přeuaźi droga krajowo 44. Fest ńydoleko uod wśe sům dwa zjazdy na autobana A4.

Kůmunikacyjo

Dobro kůmunikacyjo drogowo pozwalo wśi na leki dostymp do poru wjynkšych mjast we uokolicy, m.in. Gliwic, Katowic, Zobřa a Mikouowa.

Bez wjeś ježdžům autobusy KZK GOP (lińje 41, 120, 669, 936) , MZK Tychy (lińja 33) a PKS Rybnik.

Linki zewnyntřne[edytuj | edytuj zdrzōdło]