Pōdź kaj inhalt

Marzec

Ze Wikipedia
Marzec we Biylsko-Biołyj

Marzec to je trzeci miesiōnc w roku. Podle gregoriańskigo kalyndŏrza mŏ 31 dni. Marzec je miesiōńcem jŏrnym na pōłnocnyj pōłkuli, a podzimnym na połedniowyj.

Łacińske miano Martius ôstało wziynte bez wiynkszość ojropejskich gŏdek.

Kalyndŏrz
<< Marzec >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Trefiyniŏ na Ślōnsku[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • 9.III.1589 – ukłŏd byńdzińsko-bytōmski zawarty pōmiyndzy Polskõ a Habsburgami;
 • 9.III.1741 – Prusacy zdobywajōm Gogōw;
 • 11.III.1812 – krōlewski edykt dŏwajōncy rōwno uprawniynie Żydōm w wykōnowaniu handlu i dostympie do amtōw;
 • 17.III.1813 – Fryderyk Wilhelm III wydoł we Wrocławiu ôdezwã „Do mojigo ludu”, dekret ô uzdaniu medalu Żylŏznego Krziża;
 • III.1848 – zaczōntek „Jŏra Ludōw” na Ślōnsku;
 • 2.III.1851 – ôrdōnek uwłaszczenia chopōw;
 • III.1891 – we Wałbrzichu powstŏwajōm piyrsze na Ślōnsku filije Ferajnu Miymieckich Grubiŏrzy;
 • III.1919 – sztrejki i protesty robotnicze na Ślōnsku, we zburzce ginōm ludzie;
 • III.1920 – Miyndzysojuszniczŏ Kōmisyjŏ uzdŏwŏ, iże Sipo może być wyposażōne w lekõ brōń, miymiecki regyrōnek intynsywnij zaczynŏ spiyrać financowo i sztofowo Ôrganizacyjõ Bojowõ Gōrnego Ślōnska – Kampforganization Oberschlesien (KOOS);
 • 1.III.1921 – tajny polsko-francuski ukłŏd we sprawie utworzyniŏ spōlnych gōrnoślōnskich spōłek bankowych i grub;
 • 10-19.III.1921 – ekstra cugi z uprawniōnymi do welowaniŏ przibywajōm na Gōrny Ślōnsk;
 • 13.III.1921 – piyrszy projekt „III powstōnia” ôstŏwŏ przedłożony we polskim absztimōngowym komisariacie;
 • 20.III.1921 – Absztimōng na Gōrnym Ślōnsku;
 • 23.III.1921 – ôgłoszynie ciōngu tm. piski Korfantego; ôficjalnŏ uchwoła polskigo regyrōnku ô niy powzimaniu militarnych ôperacyji na Gōrnym Ślōnsku;
 • 15.III.1925 – nastōnie ślōnskigo rejōnu NSDAP;
 • 1.III.1933 – ôddanie do użytku magistraliji wōnglowyj Ślōnsk-Gdynia;
 • 21.III.1934 – zaczōntek budowy „Ślōnskij Autobany” (Berlin-Bytōm);
 • 22.III.1936 – zaczōntek ôkupacyjnego sztrejku 1100 grubiŏrzy we grubie „Ślōnsk”;
 • III.1941 – zaczōntek wpisowaniŏ ludności terynōw wcielōnych do Rzeszy na miymiecki wykŏz nacyji (Deutsche Volksliste, DVL);
 • 15-31.III.1945 – sowieckŏ armijŏ przekludzŏ gōrnoślōnskõ ôperacyjõ majōncõ udarymnić miymiecke prōby ôdszperowaniŏ Wrocławia (18.III – zdobycie Prudnika, cwek ôperacyje);
 • 6.III.1945 – Radyjŏ Katowice poczynŏ ymisyjõ programu;
 • 11.III.1945 – utworzynie ślōnsko-dōmbrowskigo wojewōdztwa;
 • 19.III.1945 – zaczōntek ôbyjmowaniŏ bez polske władze zachodnij tajli Gōrnego Ślōnska, kerŏ przed II światowōm wojaczkōm była w granicach Miymiec;
 • 8.III.1953 – Katowice stŏwajōm sie Stalinogrodem;
 • 21.III.1954 – katastrofa na KWK Barbara-Wyzwolenie, ginie 82 (pdl. niykerych źrōdeł 100) grubiŏrzy, buchciŏrzy z ôboza w Łagiewnikach i wojŏkōw z bataliōnōw roboty;
 • 13-16.III.1968 – studyncki sztrejk we Wrocławiu;
 • 10.III.1994 – nastōnie Ôpolskigo Uniwerzytetu;

Narodziyli sie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Umrzili[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Zobŏcz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Mjeśůnce
StyczyńLutyMarzecKwjećyńMojCzyrwjecLipjecŚyrpjyńWrześyńPaźdźerńikListopadGrudźyń‎