Szołtystwo

Ze Wikipedia

Szołtystwo (polsko godka: sołectwo) je jednostka ferwaltůngowygo tajlůngu, kero je myńszo kej gmina. Jeji śedźibům je zauobycz szołtysko wjeś, nale wjynksze dźydźiny majům we śe pora szołtystwůw ńykej.