Wikipedyjo:Artykuł miesiōnca/październik 2019

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

OGLE-2005-BLG-390Lb planet.jpg
Artystyczne przedstawiynie
jednyj ze superziymi

Superziymia to je planeta pozasłōnecznŏ, co mŏ srogszõ masã ôd masy Ziymie i nŏleży do zorty planet skalistych. Zależnie ôd definicyje, masa tyj zorty planety może mieć ôd 1 do 10, abo 5 do 10 mas Ziymie. Ôznaczynie „superziymia” niy ôznaczŏ, iże na zicher na powiyrchni planety sōm warōnki zbliżōne do ziymskich. Definicyjŏ tykŏ ino zorty planety (skalistŏ) i masy (srogszyj ôd masy Ziymie). Ôcyniŏ sie, iże prōmiyń superziymie może być do 3 razy srogszy aniżeli prōmiyń Ziymie, jednak nojsrogsze z nich sōm snŏdź planetami ôceanicznymi ô niskij gynstości. Planety tyj zorty snŏdź z wiynksza sōm zbudowane z materyje podanyj na tã, co buduje planety skaliste w Układzie Słōnecznym, to znaczy zaôbycz z krzymianōw, co ôkrywajōm żylŏzne jōndro planety. Planety, co powstały dalij ôd gwiŏzdy mogōm mieć tyż srogõ zawartość lodu wodnego, podobnie jak miesiōnczki lodowe, co krōnżōm naôbkoło gazowych gigantōw w Układzie Słōnecznym. Piyrsze dwie superziymie ôstały ôdkryte ôd polskigo astrōnōma Aleksandra Wolszczana. To były piyrsze poznane planety pozasłōneczne. (Połny artykuł...)

Ôstatnie artykuły miesiōnca: kwieciyń · mŏj