Wikipedyjo:Wyrůżńůne artikle

Ze Wikipedia

Wyrůżńůne artikle to wszyjske artikle ze Wikipedyje we ślůnskij godce, kere powożane sům za nojlepsze - wert przeczytańo a przetumaczyńo na inksze godki. Przed wćepańym jejich tukej, sům uůne uocyńane bez używaczůw na zajće absztimowańo. Kożdy moge dodać swůj artikel na liśće propozycyjůw. Coby ale uostoł uůn uznůny, muśi społńać uokreślůne kriteryja.

Coby powjynkszyć wjelość wyrůżńůnych artiklůw na ślůnskij Wikipedyji, mogesz tyż tumaczyć je s inkszych godek (znamjyńńy ze polskigo) na zajće Wikipedyjo:Potrzebne tumaczyńa.

Terozki můmy tukej 5 wyrůżńůnych artiklůw.


Nowe wyrůżńůne artikle

Wielgŏ Piyramida we Gizie, mianowanŏ tyż Piyramida ôd Cheopsa, to je nojsrogszŏ a nojbarzij znanŏ ze egipskich piyramid we Gizie. Cheops (Chufu), faraōn sztwŏrtyj dynastyje, mioł zbudować piyramidã na plac lŏ ônego grōftu kole 2560 roku p.n.e. Ônyj baumajstrym bōł snŏdź Hemiunu. Bōł to nojwyższy budōnek na świecie bez 3800 lŏt. Je zaliczōnŏ do siedmiu cudōw antycznego świata.

Czytej dali...

Ôô – to je litera łaćińskigo alfabetu ze djakrytykym: o ze cirkůmfleksym (doszkym).
Używano we roztůmajtych godkach, mjyndzy inkszymi we francuskij, portugalskij, wjetnamskij, kaszubskij, słowackij a poruch forszlagach zopisu ślůnskij godki, nojczyńśćij uoznoczo jakośi modyfikacyjo źwjynku uoznoczanego literům o: jego dugi warjant, nazalizowany abo labjalizowany.


Geografijo

Przyborze (zachodńopůmorske wojewůdztwo)


Gyszichta

Tukej bydymy mjeli bajszpil wyrůżńůnygo artikla.


Społeczyństwo

Anna Myszyńska


Kůnszt a baukůnszt

Wielgŏ Piyramida we Gizie


Religijo, mitologijo a filozofijo

Strziga


Szport a zajyńća

Tukej bydymy mjeli bajszpil wyrůżńůnygo artikla.


Gůrny Ślůnsk

Strziga


Nauka a techńika

Tukej bydymy mjeli bajszpil wyrůżńůnygo artikla.