Wikipedyjo:Wyrůżńůne artikle

Ze Wikipedia

Crystal Clear action bookmark.png Wyrůżńůne artikle to wszyjske artikle ze Wikipedyje we ślůnskij godce, kere powożane sům za nojlepsze - wert przeczytańo a przetumaczyńo na inksze godki. Przed wćepańym jejich tukej, sům uůne uocyńane bez używaczůw na zajće absztimowańo. Kożdy moge dodać swůj artikel na liśće propozycyjůw. Coby ale uostoł uůn uznůny, muśi społńać uokreślůne kriteryja.

Coby powjynkszyć wjelość wyrůżńůnych artiklůw na ślůnskij Wikipedyji, mogesz tyż tumaczyć je s inkszych godek (znamjyńńy ze polskigo) na zajće Wikipedyjo:Potrzebne tumaczyńa.

Terozki můmy tukej 3 wyrůżńůne artikle.

P cal euro.png

Nowe wyrůżńůne artikle

Anna Myszyńska (2004).jpg

Anna Elżbieta Myszyńska (nar. 30 czyrwnia 1931 we Kōrnicy, um. 7 września 2019 we Nysie) – ślōnskŏ pisŏrka, fotografista, poetka, propagatorka ślōnskij gŏdki a tradycyji. Narodziyła sie 30 czyrwnia 1931 pod mianym Schneider we Kōrnicy blisko Gogōwka, ôwdy we prudnickim krysie. Była ze ślōnskij familiji. Bazowõ szkołã skōńczyła we miymieckij gŏdce we 1945. Po abszlusie II światowyj wojaczki bez pŏrã lŏt robiyła na gospodarce swojich ôjcōw i na żniwach we gospodarce przi pałacu we Lipach we Prudniku.

Vampyr ill artlibre jnl.png

Strziga (ze łaćiny striga bez grecke στρίξ, στρίγξ) abo mynski uodpowjydńik strzigůń je to dymůn ze prasłowjańskich wjerzyńůw, uobecny tyż we kulturze, bojkach a uosprowkach wywodzůncych śe ze rygjůnu Ślůnska. Coby tako strziga ńy můgła ludźům szkůdźić, trza jům bůło wykopać a przebić ji śerce dymbowym kołkym (we Ślůnsku, bo kaj ińdźi godało śe, co nojlepszy je uośinowy), abo ji uoberznůńć gowa a wraźić ji jům mjyndzy nogi. Jak już kogo za żywobyćo mjeli we podejzdrzyńu, co po śmjyrći może śe uostać strzigům, to go chowali gymbům na důł a wstyrczali mu do gymby kamjyń.

P countries.png

Geografijo

Prziborze (zachodńopůmorske wojewůdztwo)

P parthenon.svg

Gyszichta

Tukej bydymy mjeli bajszpil wyrůżńůnygo artikla.

P social sciences.png

Społeczyństwo

Anna Myszyńska

P art.png

Kůnszt a baukůnszt

Tukej bydymy mjeli bajszpil wyrůżńůnygo artikla.

P religion.png

Religijo, mitologijo a filozofijo

Strziga

P sport.png

Szport a zajyńća

Tukej bydymy mjeli bajszpil wyrůżńůnygo artikla.

P Upper Silesia.png

Gůrny Ślůnsk

Strziga

P physics.svg

Nauka a techńika

Tukej bydymy mjeli bajszpil wyrůżńůnygo artikla.