Wikipedyjo:Prziznowańy uprowńyń admińistratora/Timpul

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Chćoubych zguośić swojo kandydatura kej admińistrator ślůnskij Wikipedyje. Ježech tukej uod somjuśkigo anfangu, kedyśmy wyuaźili s inkubatora 20% uobjyntośći bůuo mojygo autorstwa. Traktuja tyn projekt fest powažńy kej rozwůj ślůnskigo a nostympny krok do kodyfikacyje našyj godki. Sam mom juž terozki nojwjyncyj edycyji :) Ježech tyž aktywny we tumačyńu interfejsa a sprowjańu wšyjskich felerůw (můj wkuod). Pouno lista mojich artikli je dostympno na zajće užytkowńika, we fynsterku “Co naškryflouech”. Ježech tyž źdźebko aktywny na polskij Wikipedyji (wkuod). Zawdy mom rod půmogańy počůnkujůncym užytkowńikům a uobcokrajowcům. Znom tyž pora godek uobcych a moga być půmocny we kontaktach Ślůnskij Wikipedyje s inkšymi.

Nale pů co mi by bůuy te uprowńyna admińistratorske? Chćoubych śe tyž zajmować zachami kej usuwańy artikli, rewertowańy zajtůw, blokowańy wandalůw (ješče se ńy pojawili, nale fto to wje? ;) ) a wartke přůntańy zawartośći našyj Wikipedyje. Lajsikonik śe staro, nale ńykedy tyž ńy zdůnžo a myśla, co půmoc śe přido. Drůgi uobecny admin, Herr Kriss, je řodkym gośćym sam (na dźiśej uostatńo edycyjo s 25.06.2008 ([1]). Jo ježech sam koždy dźyń.

A, skuli tygo, co zajta s admińistratorůma ńy je ješče poukuodano kej śe noležy, proša uo abštimung sam bez wćepańy šablůnu {{poparće}} lebo {{uodpora}} půńižyj. Abštimung trwo 1 tydźyń (tj. Do 18.07.2008 do ůng 14:00)

Poparće (for)[edytuj zdrzōdło]

  1. Symbol support vote.svg Poparće, ◄Ozi64► a jigo godka 08:50, 15 lip 2008 (UTC). Juzech szkryflou - ch'je za.
  2. Symbol support vote.svg Poparće Lo formalnośći

Uodpora (against)[edytuj zdrzōdło]

Neutralny (neutral)[edytuj zdrzōdło]

Pytańa (questions)[edytuj zdrzōdło]

Eli ś'je pywny, co chceš być Adminym? Zastanůw śe :D ◄Ozi64► a jigo godka 15:52, 12 lip 2008 (UTC)

Ja, ježech :) Timpul godka 18:14, 12 lip 2008 (UTC)

Jako idźe zuůnčyć historyjo sprowjyń dwůch zajtůw? Lajsikonik 18:24, 12 lip 2008 (UTC)

Pewno žech čytou ;). Timpul godka 09:39, 13 lip 2008 (UTC)

Co bůuo pjyrwowzorym Wiki? ◄Ozi64► a jigo godka 06:59, 13 lip 2008 (UTC)

Pjyrwowzorym Wikipedyje bůua Nupedia. Timpul godka 09:39, 13 lip 2008 (UTC)

Ješčy jydno pytańy - terozki odnośńy Ślůnska (bestož podug mjy admin muśi mjyć tyžtrocha wjydzy): Jake mjasto bůuo pjyršom uoficyjolnům stoliům Gůrnygo Ślůnska. ◄Ozi64► a jigo godka 13:16, 13 lip 2008 (UTC)

Historyčne stolice Ślůnsko to Uopole a Raćibůr, nale ńy moga pedźeć, co gyšichta je to moja jako špecyjalno mocno strůna ;) Hej, nale’ch ličyu na pytańa uo np. Mojich překůnańach do wiki a zachach powjůnzanych s adminowańym ;D Timpul godka 13:44, 13 lip 2008 (UTC)

Proša uo komyntoř do sprawy LUCPOLa. Jak Ty byś to rozwjůnzou, jak byś bůu admińistratorym. Lajsikonik 11:24, 15 lip 2008 (UTC)

Přeglůndouech historyjo sprowjyń LUCPOLa na angelskij wiki a trocha tyž’ech śe na ńim poznou (wčasu ńy widźouech tygo). Widza tyž co mo rod wdowońy swojigo zdańo inkšym, wstřimuje PUA bez uzgodńonyńo s inkšymi atp. Myśla, co decyzyjo Lajsikonika bůua tyž podyktowano dośwjadčyńym s pl.wiki. Cheba zrobiubych tak samo (dugi blok). Bačůnc na historyjo zawarć, ta decyzyjo wydowo mńy śe wuaśćiwo. Timpul godka 11:36, 15 lip 2008 (UTC)

Co žeś zrobiu źle při artiklu klopštanga? Podpowjym: ńy na szl.wiki, kaj ińdźij :D Lajsikonik 11:46, 15 lip 2008 (UTC)

Hmmm, zagadka. Ńy wjym. Krům szl.wiki douech ino uobroz kolpštangi s pl.wiki, nale'ch podou licencyjo a autora. Ńy wjym po prowdźe. Pedźoubyś? ;) Timpul godka 11:57, 15 lip 2008 (UTC)
Po přećepańu grafiki na Commons dowo śe {{nowCommons}} na lokalnyj zajće grafiki. Za kara zrůb ta šablůna u nos, bo ńy momy. ;) Lajsikonik 12:05, 15 lip 2008 (UTC)
Pokuta uodprawjono ;0: Szablon:NowCommons. Timpul godka 12:13, 15 lip 2008 (UTC)

Pů jakymu nojpjyrw my byli w inkubatůře, na půźńij my wyleźli na normalno zajta? ◄Ozi64► a jigo godka 08:10, 16 lip 2008 (UTC)

No přeca ludźe s language subcomitee, coby zaakceptować naš projekt, muśeli uobočyć eli sům my godńi uotřimańo Wikipedyje – eli spouečność je aktywno, wjela je redachtorůw atp. Ślůnsko Wikipedyjo muśouo dozdřeć do důmyny szl.wikipedia.org. Timpul godka 08:23, 16 lip 2008 (UTC)

Na co je "Co sam linkuje" we werkcojgu? Lajsikonik 10:22, 16 lip 2008 (UTC)

Coby uatwo nolyźć zajty, na kerych momy link do artikla. Je to potřebne, kedy ntp. Momy artikel Bůugarja a přećepujemy go do Bůugaryjo. Je uůn tedy půmocny nolyźć zajty, na kerych třa půmjyńić mjano kraju. We ńykerych Wikipedyjach na zajty bez linkujůncych dowo śe špecyjalno šablůna. Timpul godka 10:31, 16 lip 2008 (UTC)
Jak to wjyš, to po jakimu wćepnyužeś {{rw}} jak Bůugarja ńy bůua uodlinkowano? Lajsikonik 10:48, 16 lip 2008 (UTC)
Hej, jo žech ńy wćepnou {{rw}} na Bůugarja, ino na Kategoria:Bůugarja, a to je růžńica. Ta kategoryjo ńy bůua dolinkowano, bo žeś ja utworu tedy před můmyntym ;) Timpul godka 10:51, 16 lip 2008 (UTC)
Prowda. Zwidźouo mi śe (sprowdźiuech) a žech to som wyćep, bes rw. Lajsikonik 10:58, 16 lip 2008 (UTC)
  • Moš jako kůncepcyjo, jako by sam usprowńić šnupańy? L.b.: přidźe wto, wklupie "Čerwiůnka-Leščyny, a ńic ńy znejdźe. :( Lajsikonik 08:34, 18 lip 2008 (UTC)
Co do mjejscowośći, třa twořić redirekty ze jejich uoryginolnych mjan, Warszawa -> Waršawa atp. Jak je suowo ślůnske a mo synonimy lebo čynsto śe užywo polskigo mjana, ćepnůnć redirekty (zawdy śe starom dowoć je na bježůnco, a jak mi śe připůmńi cůś, to tyž dodowom, jak we “ślůnsko godka”). Mocka redirektůw. Myślou’ch tyž uo inkšych šrajbůngach, nale to na ńic śe zdo, dowomy na tyn přikuod redirekt szlônskie rzóndzyniy do slůnskij godki ino lo Grzegorza Wieczorka, kery užywo tyj pisowńi? Timpul godka 08:46, 18 lip 2008 (UTC)

Dyskusyjo (discussion)[edytuj zdrzōdło]

Po mojymu, to taki abštimung ńy je sam potřebny. Roz skiž tygo, co momy za mauo spouečność (myśla uo tych richtig aktywnych). Po druge skiž tygo, co sam ńy momy uokreślone pod jakimi kondycjůma uprowńyńo noležy nadać. Jo bych bůu za tym, coby to rozwjůnzać bez kůnsensus. Jo je za, jak powjadomimy ješče Herr Krissa, DrozdaP, Ozi'igo, Adziure a Hermanna, i žodyn ńy do spřećiwu, bydymy mogli zaklupać do stewardůw, co my nadali uprawńyńo lo nowygo admińistratora bez kůnsensůs. Yno trocha mi wadźi, co ńy momy admina kery by umiou śe poradźić s MediaWiki, CSS a inkšymi techničnymi sprawůma. Lajsikonik 13:28, 11 lip 2008 (UTC)

Jo spřećiwu ńy dům. Symbol support vote.svg Poparće ježech za! ◄Ozi64► a jigo godka 13:37, 11 lip 2008 (UTC)
Jo umia CSS a MediaWiki, ino ńy umia JS, nale cuś tam šrajbne jak muša. Herr Kriss 15:15, 12 lip 2008 (UTC)
Moga prošyć uo přeńyśyńy guosůw za do tajli "poparće"? Timpul godka 11:45, 14 lip 2008 (UTC)
Prośić idźe, nale ńy ma po co: to je autůnůmičny projekt a sami śe ustalomy tryb PUA - terozki je bez kůnsensus, na kůńec śe co nojwažńejše přetuplikuje na angelsko godka a wćepńe "Reqest for sysop access" na Meta. A bydźeš můg wuůnčas som wyćepywać a blokować. :) Lajsikonik 13:52, 14 lip 2008 (UTC)