ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Ze Wikipedia
ZSO nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika we Katowicach – zespůł szul, do kerygo noleży Gimnazyjům nr 24 s francuskům godkům nauczańo we Katowicach a I Liceům Uogůlnokształcůnce we Katowicach. We gimnazyjům sům ino klasy dwugodkowe, a we liceům zauobycz sům sztyry klasy, dwje dwugodkowe, jedna matymatyczno-przirodńiczo, a jedna dźynńikarsko. Szula ta mjoła swůj anfang we 1922, atoli lo budynku we kerym szula je terozki, kery znojduje śe na hulicy Śenkewicza 74 szula przekludziła śe we 1966 roku[1].

Dwugodkowość[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Szule te znůme sům głůwńe ze dwugodkowośći polsko-francuskij. Coby dostoć śe do gimnazyjům trza zdać test godkowych predyspozycyji. We kożdyj klaśe gimnazyjum a liceum je sześć lekcyj godki franuskij. We gimnazyjům szkolorze uczům śe godki francuskij kej uobcyj godki, nale uod drugij klasy gimnazyjum dwugodkowe sům lekcyje matymatyki, a uod trzećij dwugodkowe sům tyż lekcyje geografiji a gyszichty. Uod pjyrszyj klasy liceům szkolorze uczům śe godki francuskij kej uojczystyj, uoroz wkludzo śe tyż bjologijo nauczono dwugodkowo. We liceům szkolorze mogům se wybrać dowolne rozszerzyńa. Nosůmkůńec liceům szkolorze zdajům matura we polskij a tyż we francuskij godce[2].

Klasa matymatyczno-przirodńicza[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We klaśe tyj je mogebne wybrać matymatyka, fizyka, chymijo, abo bjologijo, fizyka, chymijo kej rozszerzyńa[3]. Ze anfanga we 1924 ta szula mjoła mjano Miejskie Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze, nale we 1948 strociła swůj matymatyczno-przirodniczy charakter aże do 1993 kedy uostoło nazod uodemkńynto matymatyczno-przirodńicza klasa[1]. Szkolorze matymatyczno-przirodniczych klas mogům brać udźoł we roztůmajtych wydarzyńach a projektach takich jak:

Klasa dźynńikarsko[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We Liceům szkolorze mogům tyż wybrać dźynńikarska klasa[10]. Szkolorze tyj klasy we kożdy rok rychtujům Tydźyń Kultury Ślůnska, na kerym sům roztůmajte wydarzyńa zwjůnzůne ze Ślůnskem a uůnygo gyszichtům, kulturům atp.[11].

Zajimawostki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

ZSO im. Koperńika co roku rychtuje charytatywny kůncert na kerym sům zamlowůne dudki co roku s inkszym cwekem, lo bajszpila na Hospicjum Cordis we Myslowicach[12] abo na 11 rokůw starygo synka ze wadům śerca[13].

Lo szkolorzůw liceům je mogebne broć udźoł we uńijnym projekće Comenius we kerym mogům śe zapoznać ze recyklingem, uodnowjolnymi energijůma a tyż ze sprowjedliwym handlym[14].

We rokach 1925 do 1939 a tyż uod 1 marca 1946 do 31 wrzyśńa 1946 dyrektorem tyj szuli (wuůnczas Mjejske Gimnazyjům Matymatyczno-Przirodńicze) bůł Feliks Steuer[15], szypfer uoficjalnygo na tyj Wikipedyji szrajbůnku[16].

Dźyńki tyj szuli mjanym Marii Goeppert-Mayer mjanowana uostoła hulica we Katowicach[17].

Znůme absolwynty[18][edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

Necowe uodwołańa[edytuj | edytuj zdrzōdło]