Pōdź kaj inhalt

Ã

Ze Wikipedia
à ã

Ãã – drugŏ buchsztaba we ślabikŏrzowym abecadle ôd ślōnskij gŏdki, używanŏ tyż we inkszych abecadłach świata (cum bajszpil we abecadle ôd kaszubskij gŏdki). We ślabikŏrzowym abecadle ã je pandialektalnõ buchsztabōm, kerŏ we dolnoślōnskim dialekcie a na pōłnocno-zachodnim Gōrnym Ślōnsku je ôdczytywanŏ jako klang [e], we strzodkowo-zachodnim Gōrnym Ślōnsku jako dugi klang [ã], wele Raciborza jako [am], na weschodzie Gōrnego Ślōnska jako klang [a], na połedniowo-weschodnim Gōrnym Ślōnsku jako [ym] a na Laszskij Ziymi jako klang [u] abo klang [a]. Buchsztaba ã je ino na szlusach wortōw, cum bajszpil bierã. We Steuerowym abecadle a ślōnskim abecadle fōnetycznym ta buchsztaba je szrajbowanŏ jako a.