Pōdź kaj inhalt

Śwjodki Jehowe

Ze Wikipedia
Śwjodki Jehowe głoszům nowina uod chałpy do chałpy

Śwjodki Jehowywyznańowy zwjůnzek rachowany do restoracjůńizmu. Głoszům uůne, co jedźinym Bogym je Jehowa a że ńyskoro przińdźe Boże Krůlestwo na Źymji, a terozki sům "uostatńe czasy". Założyńi we 1870 roku uod Charlesa Russella.

Růżńice we doktryńe ze katolicyzmym

[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Śwjodki Jehowy uodćepujům nauka uo Trůjcy, wjerzům, co ino Jehowa je Bogym, Duch Śwjynty je uůnego "czynnům mocům" a Jezus bůł pjyrw duchowům istotům, a ńyskorzi nojwjynkszym ze ludźi. Uodćepujům apostolsko tradycyjo a wszyjstke nauki, kere ńy pochodzům ze Biblije. Ńy uobchodzům żodnych śwjůnt krům Pamjůntki śmjyrći Jezusa (roz do roku 14. Nisan podug żydowskigo kalyndorza). Ńy uobchodzům tyż Godůw, skiż tygo, co ńy ma we Bibliji ńikaj pisane, co Jezus fajrowoł gyburstag. Uodćepujům ńykere kśyngi ze katolickigo kanůnu Biblije kej apokryfy. Wjerzům, aże po umarću ńy ma ńic, aże do Uostatycznygo Gerychtu po kerym prawe ludźe zmartwychwstanům. Wjerzům, aże uůne prawe ludźe bydům żywobyły na uodnowjůnyj Źymji na zowdy, a przińdźe na ńij Boże Krůlestwo, kere je jedźinům prawům władzům. Podug ńich, do zgody ze Biblijům, ńy trza brać udźału we polityce skiż tego, co rzůndy ludźi i tak upadnům. Uznowajům tyż, co wroz ze Krystusym 144 tauzyny wybranych bydům tworzyć rzůnd we Ńebje. Uznowajům, aże Jahwe lebo Jehowa je to prawe a jedźine Boże Mjano. Majům nakozane łaźić uod chałpy do chałpy a uosprawjać uo Krůlestwje.

Necowe uodwołańa

[edytuj | edytuj zdrzōdło]