Pōdź kaj inhalt

Afroojrazyjŏ

Ze Wikipedia
Afroojrazyjŏ

Afroojrazyjŏ (ang. Eurafrasia, Afrasia[1], Afro-Eurasia[2]) wedle niykerych kōncepcyji geograficznych je to jedna z tajli świata zajmujōncŏ kol. 74 816 000 km², to je 14,7% wiyrchnie Ziymie. Miyszkŏ sam 5 milijardōw 988 milijōnōw ludzi, co stanowi 85,25% ludności świata.

Afroojrazyjŏ skłŏdŏ sie ze dwōch kōntynyntōw: Ojrazyje (rozrōżnianyj na Ojropã a Azyjõ) i Afryki.

Przipisy

  1. Henry Field, The University of California African Expedition: I, Egypt, „American Anthropologist”, 50 (3), 1948, s. 479–493, ISSN 0002-7294 [dostymp 2021-07-04].
  2. Andre Gunder Frank, ReOrient: global economy in the Asian Age, Berkeley: University of California Press, 1998, ISBN 978-0-520-92131-3, OCLC 42922426 [dostymp 2021-07-04].