Zelandyjŏ (mikrokōntynynt)

Ze Wikipedia
Zelandyjŏ

Zelandyjŏ to je mikrokōntynynt, co leży na weschōd ôd Australiji, kerego kole 94% wiyrchnie je pod wodōm. Jego lōndy stanowiōm przede wszyjskim archipelag Nowŏ Zelandyjŏ i Nowŏ Kaledōnijŏ społym z przibrzyżnymi wyspami (m.in. Wyspy Lojalności, Île des Pins, Wyspy Chesterfield), ôkrōm nich myńsze wyspy jak Norfolk i Lord Howe. We 2017 roku grupa wyuczōnych postulowała, coby uznać go za ôsobny kōntynynt. Podle takigo podejściŏ stanowiōłby nojmyńszy pod wzglyndym srogości kōntynynt[1].

Ôdrymbność Zelandyje przipuszczalnie napoczła sie ôd subdukcyje platy Phoenix pod platã antarktycznõ w tamtyjszyj weschodnij Gōndwanie. Ôwdy regiōn tyn ulegnōł wypiyntrzeniu, a potym, skuli dalszych ruchōw tektōnicznych, ôdtarganiu ôd bazowego kōntynyntu[2].

Przipisy

  1. Nick Mortimer i inni, Zealandia: Earth’s Hidden Continent, „GSA Today”, 27 (3), Towarzystwo Geologiczne Ameryki, marzec 2017, ISSN 1052-5173 [dostymp 2017-02-15] (angelski).
  2. Bruce P. Luyendyk. Hypothesis for Cretaceous rifting of east Gondwana caused by subducted slab capture. „Geology”. 23 (4), s. 373–376, 1995. DOI: <0373:HFCROE>2.3.CO;2 10.1130/0091-7613(1995)023<0373:HFCROE>2.3.CO;2 (ang.).