Pōdź kaj inhalt

Beneluks

Ze Wikipedia
Krŏje Beneluksu

Beneluks (Benelux) to je regiōn w Zachodnij Ojropie skłŏdajōncy sie ze trzech sōmsiadujōncych ze sobōm mōnarchiji: Belgijŏ, Niderlandy i Luksymburg. Słowo Benelux powstŏł z połōnczyniŏ piyrszych ślabik mian tych państw (niderlandzkŏ/francuskŏ, w nŏwiasach ślōnske miano): Belgique/België (Belgijŏ), Nederland (Niderlandy), Luxembourg/Luxemburg (Luksymburg).

Przōdzij ôkryślynie Benelux ôznaczało jyno unijõ cylnõ spōmnianych państw, powołanõ we 1948 (umŏwa ô nastōnie unije ôstała podpisanŏ 5 września 1944)[1].

Cuzamyn wiyrchnia krŏjōw Beneluksu wynosi 75,149 km², a jejich populacyjŏ to 29,554,771 (we 2019).

Czōnki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Krōlestwo Belgije Krōlestwo Niderlandōw Wielge Ksiynstwo Luksymburgu
Fana
Wapyn
Ôficjalne lokalne miano Koninkrijk België
Royaume de Belgique
Königreich Belgien
Koninkrijk der Nederlanden Groussherzogtum Lëtzebuerg
Großherzogtum Luxemburg
Grand-Duché de Luxembourg
Populacyjŏ 11,482,178 17,203,616 604,245
Wiyrchnia 30,528 km² 41,543 km² 2,586.4 km²
Tyngość zaludniyniŏ 363,6/km² 407,8/km² 194,1/km²
Stolica Bruksela Amsterdam Luksymburg

Przipisy

  1. Amos Jenkins Peaslee, International Governmental Organizations, BRILL, 1974, ISBN 978-90-247-1601-2 [dostymp 2021-05-06] (angelski).