Bajt

Ze Wikipedia
Wielokrotności bajtōw
Przedrostki dziesiyntne
(SI)
Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)
Miano Symbol Mnożnik Miano Symbol Mnożnik
kilobajt kB 103   = 10001 kibibajt KiB 210 = 10241
megabajt MB 106   = 10002 mebibajt MiB 220 = 10242
gigabajt GB 109   = 10003 gibibajt GiB 230 = 10243
terabajt TB 1012 = 10004 tebibajt TiB 240 = 10244
petabajt PB 1015 = 10005 pebibajt PiB 250 = 10245
eksabajt EB 1018 = 10006 eksbibajt EiB 260 = 10246
zettabajt ZB 1021 = 10007 zebibajt ZiB 270 = 10247
jottabajt YB 1024 = 10008 jobibajt YiB 280 = 10248

Bajt (ang. byte) – nojmyńszŏ adresowalnŏ jednotka spamiyńci kōmputrowyj, skłŏdajōncŏ sie z bitōw.

Wielokrotności[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  1 kB = 1024 B (kB - kilobajt)
  1 MB = 1024 kB (MB - megabajt)
  1 GB = 1024 MB (GB - gigabajt)
  1 TB = 1024 GB (TB - terabajt)
  1 PB = 1024 TB (PB - petabajt)
  1 EB = 1024 PB (EB - eksabajt)
  1 ZB = 1024 EB (ZB - zettabajt)
  1 JB = 1024 ZB (JB - jottabajt)

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]