Pōdź kaj inhalt

Jottabajt

Ze Wikipedia
Wielokrotności bajtōw
Przedrostki dziesiyntne
(SI)
Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)
Miano Symbol Mnożnik Miano Symbol Mnożnik
kilobajt kB 103   = 10001 kibibajt KiB 210 = 10241
megabajt MB 106   = 10002 mebibajt MiB 220 = 10242
gigabajt GB 109   = 10003 gibibajt GiB 230 = 10243
terabajt TB 1012 = 10004 tebibajt TiB 240 = 10244
petabajt PB 1015 = 10005 pebibajt PiB 250 = 10245
eksabajt EB 1018 = 10006 eksbibajt EiB 260 = 10246
zettabajt ZB 1021 = 10007 zebibajt ZiB 270 = 10247
jottabajt YB 1024 = 10008 jobibajt YiB 280 = 10248

Jottabajt (krōcyj YB) abo jobibajt (krōcyj YiB) – jednotki używane we informatyce miyndzy inkszymi do ôkryślaniŏ miary nojsrogszych spamiyńci masowych, zasobōw zbiorōw i baz danych.

Zgodliwie ze sztandardym IEC 60027-2 we systymie przedrostkōw dwōjkowych (binarnych) ôbowiōnzujōm znŏleżności[1]:

1 YiB = 1024 ZiB = 1024 · 1024 EiB = 1024 · 1024 · 1024 PiB = 1024 · 1024 · 1024 · 1024 TiB = 10245 GiB = 10246 MiB = 10247 kiB = 10248 B

za to we systymie przedrostkōw dziesiyntnych SI[2]:

1 YB = 1000 ZB = 1000 · 1000 EB = 1000 · 1000 · 1000 PB = 1000 · 1000 · 1000 · 1000 TB = 10005 GB = 10006 MB = 10007 kB = 10008 B

Przipisy

  1. Of kibis and mebis (ang.).
  2. What is yottabyte (YB)? - Definition from WhatIs.com, SearchStorage [dostymp 2021-03-25] (angelski).

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]