Gigabajt

Ze Wikipedia
Wielokrotności bajtōw
Przedrostki dziesiyntne
(SI)
Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)
Miano Symbol Mnożnik Miano Symbol Mnożnik
kilobajt kB 103   = 10001 kibibajt KiB 210 = 10241
megabajt MB 106   = 10002 mebibajt MiB 220 = 10242
gigabajt GB 109   = 10003 gibibajt GiB 230 = 10243
terabajt TB 1012 = 10004 tebibajt TiB 240 = 10244
petabajt PB 1015 = 10005 pebibajt PiB 250 = 10245
eksabajt EB 1018 = 10006 eksbibajt EiB 260 = 10246
zettabajt ZB 1021 = 10007 zebibajt ZiB 270 = 10247
jottabajt YB 1024 = 10008 jobibajt YiB 280 = 10248

Gigabajt (krōcyj GB) abo gibibajt (krōcyj GiB) – jednotki używane we informatyce ôznaczajōnce ôdpednio milijard (1 000 000 000 = 109) bajtōw i 230, to znaczy 1 073 741 824 = 10243 bajtōw.

Zgodliwie ze sztandardym IEC 60027-2 we systymie przedrostkōw dwōjkowych (binarnych) ôbowiōnzujōm znŏleżności[1]:

1 GiB = 1024 MiB = 1024 · 1024 KiB = 1024 · 1024 · 1024 B

za to we systymie przedrostkōw dziesiyntnych SI[2]:

1 GB = 1000 MB = 1000 · 1000 kB = 1000 · 1000 · 1000 B

Przipisy

  1. Liczebnik - przeliczanie jednostek informacji, www.liczebnik.pl [dostymp 2021-03-22].
  2. Gigabytes Conversion (GB), www.gbmb.org [dostymp 2021-03-22].

Linki zewnyntrzne[edytuj | edytuj zdrzōdło]