Dyskusyjo używacza:Haarpad

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

◄Ozi► a uůnygo godka 07:35, 9 wrz 2009 (UTC)

Dykcjůnůrz[edytuj zdrzōdło]

Witům! Nojlepsze zdrzůdło, coby na zicher wjedźeć, iże sowo je ślůnske to je dykcjůnůrz R. Olescha. Nale fest trudno je go dostać, toż we necu mogesz znojść na ślónskij ece (nale terozki zajta ńy fónguje - ńy wjam pojakymu. ◄Ozi► a uůnygo godka 07:35, 9 wrz 2009 (UTC)

___ Gris Got! Dziynhkuja Ci! Musza yno kuknonć kaj joł to znojda, sanh w Rajchu nje je to sicher takiy prosty. Banhda w Polscy za miysiunc to poszukóm! Powinny'my sami naszkryflać taki dykcjonołrz, przeca szkryflołmy sanh wiela artikli i blank nowe sowa używómy. Przeca każdoł gołdka żyjy a musiy sie łonoł zmyniać. Czamu ty nowy sowa njy wkludziyć do jydnygo dykcjonołrza, coby my go mogli wdycki miyć pod ranhkom? Nojgorzy to je to, co kożdy becirk inkszyj gołdo, u nołs w łopolskjym to my mómy wiela tygo "Ł", a żech sanh widzioł, co wjyla z wołs, co piszóm po ślunsku, inkszyj to akcyntujóm. Wjela tyż używoł menij germanizmów, a przeca u nołs pod Łopolym sie tak gołdo i to dla mje tyż je ślunski bo ty sowa sóm cołkiym inkszyj po ślunsku wymołwione i cołkiem inkszyj sie jy łodmienio...

Terołzki widza, co musza sie nałucziyć tygo steuerowygo szrajbunko, boja sie, kiej banhda tak pisoł po ślunsku, spaproł sie mojoł polskoł łortografija, znóm ta interferencyja z inkszych gołdek, a pora ich umja.

Pozdrawjóm!

--Haarpad 09:29, 9 wrz 2009 (UTC)

Witej. Sóm my fest radzi, co je pojstrzód nos nostympny czowiek kery richtich dobrze poradzi pó naszymu godać :) Móm nadzieja, co uostóniesz sam trocha duży. Jeli rozchodzi sie uo Steuerów szrajbónek uobocz sie prosza tyn link (naciś na "download") - sóm tam wszyske reguły uod tygo pisanio wytuplikowane. Aha, jeli chcesz, moga ci przesłać blank fajny dykcjónorz, jyn musisz podać mi swoja e-mail adresa. Aha, zawdy możesz pisać artikle po swojymu - przeca niy mo jyno jednyj ślónskij godki a je ona fest bogato, pra? :) Sam nojwiyncy z nos pisze we "cyntralnym" dijalekcie, kery niy mo tygo waszygo piynknygo "oł" jak we "gołdóm". Beztóż nojlepi by bóło uoznaczyć twoje artikle (kere żeś sóm napisoł) bez szpecjany muster. Trza jyn wpisać wprzódzi, przed tekstym, take cóś:

{{gwara|Uopolski djalekt|uopolskim djalekće}}
lebo:
{{gwara|Glywicki djalekt|glywickim djalekće}}
znoleżniy na dijalekt, we kerym radszy godosz :) Jeli mosz jeszcze jake pytania lebo wóntpliwości, pisz dó mie tutaj, lebo zadaj pytaniy sam. Winszuja kupa radości ze naszóm spólnóm wikipedyjóm :) Timpul godka 15:06, 9 wrz 2009 (UTC)

Pytańa[edytuj zdrzōdło]

Witej. Posłoł'ech już tyn dykcjůnorz. Jak nojgibći chca tyż ći uodpedźeć na twoje pytańa. 2) Literka ů je tyż we czeskij godce, nale jo bez tyn przikłod pracuja tak, co wklupuja ja bez te norzyńdźy na spodku zajty, pode polym edycyje, tam sům take sroge litery a pojstrzůd ńich můmy "ů". Kej rychtuja srogszy artikel, pisza go we Wordzie (tedy je skrót ctrl+@ i naćiś "u"). Mogesz tyż używać abrewjacyje alt+0249 lů małego "ů" lebo alt+0217 lo wjelgigo.
3) Terozki używůmy alfabetu Steuera, nale kejśik bůł sam blank inkszy ze czeskimi haczkůma (we ńim sům jeszcze napisane artikle ze takim mustrym. Gynau skiż tygo widźoł'eś ůu. Reguła je tako, co tam, kaj wy moće ou, my (cyntralne Ślůnzoki) o to Poloki majům a (btp. glyw. goudać/cyntr-śl. godać/pol. gadać). I sam zawdy piszesz ou, ńigdy oł. Kuplůng bydymy mjeli tam, kaj Polok mo "ał" - widźoł/pol. widział). Literka ů je zawdy przed m,n,ń (btp. kůń ńy koń, goudům ńy goudom). To je to nasze "o" ze fest uodewrzitům gymbům.
4) Sam je tyż problym. We alfabeće Steuera ńy bůło tygo "n nosowygo" bo bůł uůn ze źymje, kaj godo śe sam "m". Jedyn ze szpecůw uod ślůnskij godki polecoł, coby sam pisać "ng", jak Ynglyndry. We inkszych alfabetach śe sam pisze ã. Tůż możno lepi pisz bez tako literka, i tak bydymy przelajzować na inkszy alfabet kejśik, bydźe myńi do przerobjańo na tyn szrajbůnek. Timpul godka 23:08, 9 wrz 2009 (UTC)

Witóm, napisz co, prosza, uoboczymy jak to bydzie wyglóndać ze tym zapisym we twoji godce :) Timpul godka 17:04, 10 wrz 2009 (UTC)