Gōrzany

Ze Wikipedia
Gōrzany
Państwo  Polska
Rejōn  Gōrny Ślōnsk (Gōrnoślōnski Rejōn Industryjalny)
Gŏdka ślōnskŏ (glywicki dialekt)
Religijŏ zaôbycz katolicyzm
Skupina Ślōnzŏki
Karta

Gōrnoślōnski Rejōn Industryjalny

Gōrzany – etnicznŏ podskupina[1] Ślōnzŏkōw, miyszkajōncŏ na Gōrnym Ślōnsku, we Gōrnoślōnskim Rejōnie Industryjalnym[2], na Ślōnskij Chyży[3], ôkolice miast: Bytōm, Glywice, Ślōnskŏ Ruda, Siymianowice, Tarnowske Gōry, Piekary[4].

Gōrzany przōdzij stanowiyli bauerskõ etnograficznõ grupã. Mieli pŏrã myńszych skupisk ludności z cechami istymi kulturze bauerōw, a dyć ze szichtami znakōw powstōnych pod wpływym inakszych warōnkōw życiŏ i roboty[5].

Gōrzany to zaôbycz miyszkańcy przestrzyństw blisko grub, kere we dŏwnyj ślōnskij gŏdce ôkryślało sie gōrami[6].

Przipisy

  1. Grzegorz Odoj, Andrzej Peć: Dziedzictwo kulturowe – edukacja regionalna. Dzierżoniów: Wyd. Alex, 2000, s. 74. ISBN 83-85589-35-X.
  2. Mieczysław Gładysz: Zagadnienia śląskiej kultury ludowej. Wrocław: 1948, s. 474, seryjŏ: Oblicze Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk.
  3. Zygmunt Kłodnicki: Grupy etnograficzne i etnonimiczne Śląska. W: Tożsamość etniczna i kulturowa Śląska w procesie przemian. Wrocław-Cieszyn: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2009, s. 65. ISBN 978-83-87266-87-5.
  4. Zróżnicowanie etnograficzne obecnego województwa śląskiego. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach. [dostymp 2014-10-09].
  5. Maria Bytnar-Suboczowa. Główne elementy kultury ludowej na Śląsku. „Prace i Materiały Etnograficzne”. XXIII, s. 11, 1963. Wrocław. 
  6. Wzdłuż Brynicy : o zagłębiowskim stroju ludowym – Czeladź. W: Magdalena Mrozowska: Na rozstajach dróg. Czeladź: Urząd Miasta Czeladź, 2005, s. 19. ISBN 83-921848-1-5.