Pōdź kaj inhalt

Karaiby

Ze Wikipedia
(Pōnkniyntŏ ze Karajiby)
Karta Karaibōw

Karaiby to je regiōn skłŏdajōncy sie ze Karaibskigo Morza, wysp (w cołkości bydōncych na Karaibskim Morzu, abo tyż niyblank z nim graniczōncych, a niyblank z Atlantyckim Ôceanym) a tyż ôbtŏczajōncych je wybrzyżōw. Regiōn je położōny na połedniowy weschōd ôd Zŏtoki Meksykańskij i kōntynyntalnyj Pōłnocnyj Ameryki, na weschōd ôd Cyntralnyj Ameryki a na pōłnoc ôd Połedniowyj Ameryki.

Karaiby ôstały ôdkryte bez Krzisztofa Kolōmba we 1492 roku i wartko skolōnizowane bez ojropejske mocarstwa[1].

Do Karaibōw przinŏleżōm państwa: Antigua i Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Kuba, Dōminika, Dōminikana, Grynada, Gujana, Haiti, Jamajka, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grynadyny, Surinam i Trynidad i Tobago, a tyż mocka terytoriōw znŏleżnych.

W sumie wyspy ôbyjmujōm teryn 275 tys. km², z wielościōm ludności przekrŏczajōncõ 40 milijōnōw ôsōb[2].

Przipisy

  1. Columbus Makes Landfall in the Caribbean, National Geographic Society, 6 kwietnia 2020 [dostymp 2021-05-09] (angelski).
  2. World Population Prospects - Population Division - United Nations, population.un.org [dostymp 2021-05-09].