Ojropa (kśynżyc)

Ze Wikipedia
Tyn artikel je ô kśynżycu Jowisza. Dej pozōr tyż: inksze artikle uo tym mjańe.
Ojropa
naćiś uobrozek coby powjynkšyć
naćiś uobrozek coby powjynkšyć


Ojropa-uobrozek zuůnačůny bez sůnda Galileo

Uodkryće
Uodkrywca Galileo Galilei
Simon Marius
Data uodkryćo 7 styčńa 1610
Charakterystyka uorbity
Strzedńe uoddalyńe uod planety 671 034 km
Mimostrzůd 0,0094
Perycyntrum 664 700 km
Apocyntrum 677 300 km
Uokres uobjygu 3,551181041 d
Uobwůd uorbity 4 216 100 km
Gibkość uorbitalno maksymalno: 13,871 km/s
středńo.: 13,741 km/s
minimalno: 13,613 km/s
Nachylyńy orbity 1,79° (ku ekliptyce)
0,47° (ku puauščyźńy
růwnika Jowiša)
Je naturalnym satelitům Jowiša
Charakterystyka fizyczno
Szyrzka růwńikowo 3 121,6 km
Plac 3,1 x 107 km2
Uobjyntość km3
Masa 4,8 x 1022 kg
Gynstość 3,014 g/cm3
Gibkość ućyczki
s powjyřchńe
2,0 km/s
Uokres zwyrtńyńo nauobkoło
uośe
synchrońčny s
uokresym uorbitalnym
Albedo 0,67
Temp. powjyrzchńe
minimalno strzedńo maksymalno
85 K 103 K 125 K
Skłod atmosfery
Durk 1 µPa
Tlyn 100%

Ojropa to je nojmyńszy ze Gaileowych kśynżycůw Jowisza. Bůł uůn uodkryty uod Galilea we 1610 r., bez optikruùa, kero sům skůnsztruowoł. Jego mjano bjere śe uod Ojropy, kero we mitologiji bůła libstům uod Jowisza. Te mjano nadoł Simon Marius, choća Galileo mjoł ganc inksze idyje. Mjarkuje śe, iże pod lodowům powjyrzchńům kśynżyca je uocyan wody, kery ńy zamarzo, bo je uogrzywany skuli tarćo gynerowanego pływami. Ojropa mo fest rzodko atmosfera, kero skłodo śe yno ze tlynu. Podug ńykerych hipotezůw we uocyańe Ojropy mogům być żywe uorgańizmy.

Auskuplůngi[edytuj | edytuj zdrzōdło]