Fana Italije

Ze Wikipedia
Fana Italije
Fana Krōlestwa Italije we latach 1861-1946

Fana Italije je prostokōntym potajlowanym na trzi piōnowe pasy: zielōny, bioły i czyrwōny. Trzi pasy ô roztōmajtych farbach nawiōnzujōm do Francuskij Rewolucyje i ôkryślajōm znaczynie trzecigo stanu we reskyrowaniu państwym. Fana przijyntŏ we 1796 roku.