Gywera

Ze Wikipedia
Gywera M1 Garand
Gywera Martini-Henry
AK-47
Ślōnscy powstōńcy z gywerami (1919)
Ruscy wojŏki z gywerami Mosin–Nagant (rekōnstrukcyjŏ)

Gywera to je strzeleckŏ brōń indywidualnŏ, dugŏ, z gwintowanõ lōfōm. Lōfa gywery posiadŏ dwie abo wiyncyj bruzd tworzōncych gwint, kerego cwekym je nadanie ruchu ôbyrtnego szustowi. Mōmynt ôbyrtny szustu sztabilizuje go we flugu i zmyńszŏ wpływ aerodynamicznych ôporōw, kere mogłyby sprawić slyziynie szustu z tora flugu. Kōnsekwyncyjōm stabilizacyje ruchym ôbyrtnym je lepszŏ skuteczność, cylność, zasiyng skuteczny szustu, ôd uzyskowanego bez brōń z lōfami pozbytymi gwintu, takimi jak muszkety abo flinty.

Niykerzi producynciŏ produkujōm tyż flinty z gwintowanõ lōfōm, abo gwintowane czoki (wymiynne lōfy) do nich, kere sōm przisztymowane do strzylaniŏ amunicyjōm kulowõ ze blaja bp. zorty Brenneka. Chociŏż brōń takŏ małowiela roztōmajci sie ôd tych ze 18. stoleciŏ, je klasyfikowanŏ za flinta, a niy gywera. Brōń takŏ wystympuje radszyj rzŏdko.

Dane techniczno–taktyczne powtarzalnych gywer[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ôbrane modele ze ôkresu I i II światowyj wojaczki.

Muster brōni (państwo) Kaliber (mm) Dugość brōni (mm) Dugość lōfy (mm) Masa brōni (kg) Wartkość zacz. szustu (m/s) Pojymność magazynka
Arisaka Typ 38 (Japōnijŏ) 6,5 1280 797 3,95 765 5
Arisaka Typ 99 (Japōnijŏ) 7,7 1140 654 3,96 734 5
Berthier Mle 1907 (Francyjŏ) 8,0 1306 800 3,8 701 3
Enfield P14 (Wielgŏ Brytanijŏ) 7,7 1180 640 4,2 725 5
Krag-Jørgensen M1889 (Daniyjŏ) 8,0 1330 836 4,25 620 5
Krag-Jørgensen M1894 (Norwegijŏ) 6,5 1268 760 4,22 870 5
Lebel Mle 1886/93 (Francyjŏ) 8,0 1300 800 4,2 710 8
Mannlicher M1890 (Austro-Madziary) 8,0 1280 765 4,4 610 5
Mannlicher M1893 (Rumunijŏ) 6,5 1229 725 4,0 740 5
Mannlicher M1895 (Austro-Madziary) 8,0 1227 765 3,65 620 5
Mannlicher M1895 (Niderlandy) 6,5 1287 790 4,3 745 5
Carcano Mod. 91 (Italijŏ) 6,5 1280 780 3,9 700 6
Gew88 (Miymcy) 7,92 1245 740 3,8 645 5
Mannlicher-Schönauer M1903 (Grecyjŏ) 6,5 1225 725 3,8 678 5
Mauser M1889 (Belgijŏ) 7,65 1277 779 3,9 600 5
Mauser M1890 (Turcyjŏ) 7,65 1235 740 3,9 652 5
Mauser M1893 (Szpanijŏ) 7,0 1235 736 4,0 710 5
Mauser m/94 (Szwecyjŏ) 6,5 1260 687 3,9 730 5
Mauser Gew98 (Miymcy) 7,92 1250 740 4,1 895 5
Mauser wz. 98a (Polska) 7,92 1250 740 4,4 845 5
Mauser-Vergueiro m/1904 (Portugalijŏ) 6,5 1220 740 4,0 710 5
Mauser M1905 (Turcyjŏ) 7,65 1235 740 3,9 850 5
Mosin wz. 1891 (Rusyjŏ) 7,62 1288 800 4,3 685 4 + 1
Mosin wz. 1891/30 (SSSR) 7,62 1227 730 4,1 865 4 + 1
Springfield M1903 (USA) 7,62 1100 610 3,9 853 5
Ross Mk I (Kanada) 7,7 1320 711 3,9 628 5