Używacz:Timpul/test

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ślōnski ślabikŏrz[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Plik:Slabikorz.jpg
Projekt piyrszyj strōny ślabikŏrza

Ślōnski ślabikŏrz (polske połne miano projektu: Śląski elementarz - Przez oświatę do kultury regionalnej) je starōnek ô napisaniy szpecjalnygo poryncznika dlŏ ślōnskich dzieckōw, ze kerygo bydōm sie ône ślōnskij gŏdki uczyć. Liderym we roboće je Pro Loquela Silesiana, wespōłprŏcuje ś niōm Tŏwarzistwo Piastowaniŏ Ślōnskiyj Mŏwy "Danga". Nad cołkōm robotōm regiyruje profesōr Jolanta Tambor, dyrechtōr Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Ślabikŏrz bydzie mioł sześćsztyrdzieści lekcyjōw a mŏ ukŏzać sie 2000 egzymplarzōw. Zakōńczyniy roboty planuje sie na drugõ połowã 2010 roku.

Łōnczne kwiŏtki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Roztomajte łōnczne kwiŏtki

Łōnczne kwiŏtki je skupinowe miano wszyskich kwiŏtōw, dlŏ kerych typowym placym wystympowaniŏ je łōnka lebo czynsto idzie je tam widzieć rosnōńć. Ze regijōna na regijōn jejich dobraniy moge sie miyndzy sobōm ôzrōżniać, atoli we klimie, co we ni leży Ślōnsk, czynsto dŏ sie trefić bez tyn przikłŏd krasikōń, polny mak lebo bagyniŏka.

Baborōw[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Baborōw[1][2] (pol. Baborów, mjym. Bauerwitz, czes. Bavorov) je miasto we ôpolskim wojewōdztwje, we gubczyckim krysie a tyż siedziba miejsko-wiejskigo gminu Baborōw. Podle danych ze 30 czyrwnia 2008 roku, we mieśće miyszkało 3114 ludziōw. Baborōw je położōny nad rzykōm Cynōm. Piyrsze spōmniyniy ô Baborowie je we dokōmyntach ze 1296 roku, tyn datōm przijyno sie ôznować za założyniy miasta[3]. Na poczōntku podlygoł Baborōw wrocławskimu biskupstwu a tyż ôpolsko-raciborskimu ksiōnżynstwu, potym biskupstwu we Olmicu.

Przipisy

  1. Ślůnske mjano za: Reinhold Olesch, Der Wortschatz der polnischen Mundart von Sankt Annaberg, Berlin 1958. We tym dykcjůnorzu mjano uostało uoddane bez zapis baborůf.
  2. Ślōnske miano dlō miasta ôbecne je tyż we gydichcie Feliksa Steuera Na kyrchowje.
  3. Gyszichta miasta ze zajty baborow.pl