Wachtyrz.eu

Ze Wikipedia
Wachtyrz.eu
Wachtyrz.eu
Typ strōny Cajtōng
Kōmercyjnŏ Ja
Data powstaniŏ 2018-01-30
Posiedziciel Silesia Progress
Wersyje jynzykowe Wielogŏdkowŏ, nojwiyncyj po ślōnsku
Plac we Alexa 893,693[1]
Strōna internetowŏ

Wachtyrz to ślōnskŏ społecznŏ i kulturalnŏ strōna internetowŏ, co jeji posiedzicielym je Silesia Progress ze Kotorza Małego we Gōrnym Ślōnsku.

Portal bōł ôtwarty we 2018 roku[2]. Nojczyńścij pŏrŏ sie cołkim regiōnym Gōrnego Ślōnska, tak jego polskij, jak tyż czeskij tajle. Czas ôd czasu zajmuje sie tyż tymatami, co sie tykajōm Dolnego Ślōnska[3].

Wachtyrz je znōmy z byciŏ ôbiektym zainteresowań naukowcōw, co badajōm myńszości we postrzodkowyj Ojropie, i jejich jynzyki. Strōna je dostympnŏ za darmo i je financowanŏ ôd reklamodŏwcōw i bez crowdfunding[4]. Wiyncyj jak połowa artykułōw na portalu je ôpublikowanych po ślōnsku[2].

Historyjŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Portret chopa ze ciymnymi wosami, we szakecie, koszuli i bindrze.
Grzegorz Kulik, jedyn ze założycieli portalu.

Wachtyrz buł ôtwarty ôd Pejtra Długosza, posiedziciela Silesia Progress, Grzegorza Kulika, pisŏrza i tumacza, i Rafała Szymy, blogra i pisŏrza[2]. Artykuł, co ôgłosiōł ôtwarcie strōny bōł ôpublikowany 30 stycznia 2018 roku, a kolegium redakcyjne napisało ô sztarcie Niy bydymy ścigać sie na nowiny ze srogimi agyncyjami, bo niy chcymy zastympować inkszych zdrzōdeł informacyji. Naszym cylym je zaistnieć za nowe nŏczynie ślōnskigo byciŏ w necu naszych używŏczy[5].

Portal stoł sie partnerym medialnym wielu społecznych[6] i kulturalnych[7] wydarzyń, kōnferyncyji naukowych[8] i ksiōnżek zwiōnzanych ze ślōnskōm kulturōm, jak bez przikłŏd ślōnskigo przekładu Małego Princa[9], powieści Sprawa Salzmanna. Trup, którego nie było ôd Moniki Kassner[10], i tōmiku ślōnskij poezyje Cebulowŏ ksiynga umartych ôd Mirosława Syniawy[11].

Podle niykerych naukowcōw portal stoł sie placym moc ciekawych dyskusyji ô prziszłości ślōnskigo jynzyka[12]. Niykerzi używali materyji ôpublikowanych na portalu we swojich badaniach ô ślōnskim separatyźmie.[13] Inksi naukowcy ôbrali strōnã na platformã publikowaniŏ swojich podszukowań na ślōnske tymaty[14][15].

Autory[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Portal przizwŏlŏ społeczności na publikowanie artykułōw. Po zaregistrowaniu idzie pisać włŏsne artykuły[16]. Bez piyrszy rok fungowaniŏ, ôkrōm trzech czōnkōw redakcyje, 56 inkszych autorōw ôpublikowało swoje artykuły[2].

Gŏdka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Bez piyrszy rok fungowaniŏ bez połowa artykułōw była ôpublikowanŏ po ślōnsku, 47% po polsku, a 2% było ôpublikowane abo po niymiecku, czesku, abo angelsku[2]. Artykuły napisane po ślōnsku weszły we skłŏd Korpusu Ślōnskij Mŏwy ôpublikowanego we 2018 roku[17][18].

Financowanie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Portal je dostympny za darmo i je financowany ôd reklamodŏwcōw. Ôkrōm tego czytŏcze sōm zachyncani do financowego spiyraniŏ strōny[4].

Przipisy

 1. Alexa - Wachtyrz Competitive Analysis, Marketing Mix and Traffic. Alexa Internet. [dostymp 2019-09-16].
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Piyrszy geburstak Wachtyrza (śl.). Wachtyrz.
 3. Jak korzystać z Wachtyrza? (pol.). Wachtyrz. [dostymp 2019-08-15].
 4. 4,0 4,1 Spōmōż Wachtyrza (śl.). Wachtyrz. [dostymp 2019-08-15].
 5. Sztartujymy (śl.). Wachtyrz. [dostymp 2019-08-15].
 6. Zakochaj się w projektach społecznych! (pol.). siop.siemianowice.pl. [dostymp 2019-08-17].
 7. Gita Story - śląska komedia muzyczna (pol.). rudaslaska.com.pl. [dostymp 2019-08-17].
 8. Do you speak gŏdka? (pol.). Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego im. Ireny Bajerowej. [dostymp 2019-08-17].
 9. „Le Petit Prince”, po naszymu „Mały Princ” (śl.). Wachtyrz. [dostymp 2019-08-17].
 10. Sprawa Salzmanna. Trup, którego nie było - Monika Kassner (śl.). Silesia Progress. [dostymp 2019-08-17].
 11. CSŚB 9 - Mirosława Syniawa - Cebulowŏ ksiynga umartych (śl.). Silesia Progress. [dostymp 2019-08-17].
 12. Karolina Pospiszil: Wspólnototwórczy wymiar przekładu. Casus XXI-wiecznych przekładów górnośląskich (pol.). Przekłady Literatur Słowiańskich, 2018-05-31. s. 6. [dostymp 2019-08-17].
 13. Ewa Michna: W poszukiwaniu śląskiego separatyzmu (pol.). Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku, 2018. s. 157. [dostymp 2019-08-17].
 14. Wachtyrz.eu - University of St Andrews (ang.). University of St Andrews. [dostymp 2019-08-17].
 15. Instytut Filologii Słowiańskiej UWr - Jaroszewicz Henryk (pol.). Instytut Filologii Słowiańskiej UWr. [dostymp 2019-08-17].
 16. Napisz post. Wachtyrz. [dostymp 2019-08-15].
 17. Wykŏz zdrzōdeł (śl.). Silling. [dostymp 2019-08-17].
 18. Finalizacja opracowania Korpusu Śląskiej Mowy – prezentacja projektu Grzegorza Kulika (pol.). Biblioteka Śląska. [dostymp 2019-08-17].