Deimos

Ze Wikipedia
Tyn artikel je ô kśynžycu Marsa. Dej pozōr tyż: inksze artikle uo tym mjańe.
Deimos
Naćiś uobrozek coby powjynkszyć


Deimos - uobrozek zuůnaczůny bez sůnda Viking 1

Uodkryće
Uodkrywca Asaph Hall
Data uodkryćo 12 śyrpńo 1877
Charakterystyka uorbity
Strzedńe uoddalyńe uod postrzodka planety 23 460 km
Mimostrzůd 0,0002
Perycentrum 23 455 km
Apocentrum 23 465 km
Uokres uobjygu 1,26244 d
Gibkość uorbitalno 1,35 km/s
Nachylyńe orbity 27,58° (ku ekliptyce)0,93° (ku puaszczyzńy
růwńika Marsa)
Je naturalnym satelitům Marsa
Charakterystyka fizyczno
Wymjary 15,0 × 12 × 10,4 km
Uobjyntość ~5 700 km3
Masa 1,48×1015 kg
Gynstość 1,471
grawitacyjny szwůng 0,0039 m/s²
(0,0004 g)
Gibkość ućeczki 0,0056 km/s
Uokres zwyrtńyńo nauobkouo
uośe
synchrończny s
uokresym uorbitalnym
Albedo 0,068
Klarowność uobserwowalno (s Źymje) 12,4 m
Temp. powjyrzchńe ~233 K

Deimos (abo Dejmos; ze gr. trwoga) to mjyńszy a dalszy s dwůch kśynżycůw Marsa. Deimos je planetojidům przechwycůnům bez Marsa. Mjano kśynżyca je uod syna Boga Aresa we mitologiji greckij.

Uodkrycie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Uodkrywcům Deimosa je amerikański gwjoźdźorz Asaph Hall. Pjyrszy roz uostou uůn zaobserwowany 12 śyrpńo 1877 we uobserwatorjum wojynnyj marynarki USA kole godźiny 7:48 UTC. Kapka dńi ńyskorzi (12 śyrpńo) Asaph Hall uodkrył tyż drugi kśynžyc Marsa, Fobosa.

Uorbita[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Uorbity Fobosa a Deimosa nauokoło Marsa

Mars uoglůndany s Deimosa je 1000 razy wjynkszy (ze szyrzkům kůntowům 33°) a 400 razy klarowńiejszy uod Mjeśůnczka we pełńi. Deimos uoglůndany s Marsa mo szyrzke kůntowům ńy wjynkszům kej 2,5' a gouymi ślypjůma wyglůndo kej gwjozda. Jego maksymalno klarowność s Marsa je taka, kej Wynus uoglůndanyj s Źymje. Uokres objygu wynośi ůngyfer 30,5 h. Beztůż prowje pokrywo śe uůn s dugośćům marsjańskij doby (24,5 h). Deimos je fest blisko powjyrzchńe planety . Beztůż ńy je uůn widoczny s powjyrzchńe planety s uobszarůw uo wspůłrzyndnej rubośći planetograficznej wyższyj kej 82°.

Charakterystyka fizyczno[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Fobos zasłońajůncy Słońce (uobrozek s sůndy Opportunity)

Deimos je to planetojida, kera we strone Marsa uostoua skerowana bez pole grawitacyjne Jowisza. Je uůn fest ńysferyczny a mo wymjary 15 × 12 × 10 km. Deimos skłodo śe s lodu a skoł bogatych we wůngel. Jego powjyrzchńo je pokryta kraterami. Masa kśynżyca je fest mało: ~1,4687×1015 kg – ponad 3 razy mjyńszo uod gůry Gjewůnt.

Auskuplůngi[edytuj | edytuj zdrzōdło]