Dyskusyjo używacza:TheHistoryOFEUROPE

Treść strony nie jest dostępna w innych językach.
Ze Wikipedia

Krol111 kontakt 17:00, 24 siy 2022 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Транскрипція української мови[edytuj zdrzōdło]

Привіт! Я запропонував правила транскрипції та сілезіанізації українських прізвищ та назв міст. Мені цікава твоя думка з цього приводу, як людини, для якої українська мова є рідною)
Пропозиція тут, а обговорення тут. ◄Ozi► a uůnego godka 20:22, 27 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Witam! Dźynkuja za stworzyńe takij transkrypcyje. Uogůlńe mi śe podobo. Spůmino ukrajiński łaciński alfabet, stworzůny uod Jozypa Łozyńskigo. TheHistoryOFEUROPE (dyskusyjŏ) 20:58, 27 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
Dźynkuja za dobre słowo. Bůł bych fest wdźynczny, kej byśće to napisali [[na zajće dyskusyje ;) ◄Ozi► a uůnego godka 10:00, 28 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Mům pytańy, skůnd żeś wźůn "Malta to je jedne ze sztyrech państwůw, kaj jeźdźi śe po lewyj strůńe drogi"? To ńy ma prawda ańi lo cołkigo śwjata (Japůńijo, Australijo, Nowo Zylandyjo, Namibijo - już mosz sztyry) ańi lo Ojropy (mosz trzi: Wjelgo Brytańijo, Irlandyjo a Malta, Cypr geůgraficzńy je we Azyje). Lajsikonik (dyskusyjŏ) 18:01, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]

To ńy jo to napisoł. Jo ino znajduj zdrzůdło. Mojim zdańym lepij napisać ""Malta to je jedne ze trzech ojropejskich państwůw, kaj jeźdźi śe po lewyj strůńe drogi". TheHistoryOFEUROPE (dyskusyjŏ) 20:35, 22 lis 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]

były -> bůły[edytuj zdrzōdło]

Serwus. Widza, iże'ś (do przikładu we haśle życie půmjyńůł kożde była, -o, -y na bůła, -o, -y. Musza ći ale pedźeć, iże ta forma, kero bůła, to ńyma feler! We ślůnskij godce mogymy uobjyrać ze jednego z trzech paradigmatůw uodmjany tych werbůw na -ić, -yć:

  1. ů: żůł, żůła, żůło, żůły, żyli
  2. y: żył, żyła, żyło, żyły, żyli
  3. ů/y: żůł, żyła, żyło, żyły, żyli

Pjyrszy (wszyńdźe ů uokrům mpers) je na schodźe (do przikładu u mje), drugi na połedńu (do przikładu Rybńik, Ćeszyn), a trzeći mjyndzy inkszymi pod Uopolym – nale po prowdźe uůne śe mjyszajům, tůż jedyn i tyn sům czowjek może roz pedźeć była, a roz bůła. Autůr hasła uo żyću ze kůnsekwyncyjům używo we zopiśe yno trzećigo mustra, tůż ńymjyło je bajstlować mu we godce te formy, kere ńy sům felerami. Chow śe! ◄Ozi► a uůnego godka 10:11, 1 gru 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Pyrsk, dźynkuja. Kejś myśloł'ch, co idźe pisać ino bůła/bōła. TheHistoryOFEUROPE (dyskusyjŏ) 14:32, 1 gru 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]