Wikipedyjo:Sztamtisz/Propozycyje

Ze Wikipedia

Sztamtisz Ślůnskij Wikipedyje

Propozycyje

Sam uosprawjůmy uo propozycjach, ajnfalach, kůncepcyjach a.t.p.

Propozycyje[edytuj zdrzōdło]


Wersje stabilne[edytuj zdrzōdło]

Można by dodać funkcję wersji stabilnych do naszej wiki. Z tego co wiem testuje takie cos angielska i niemiecka wikipedia. Artikle na zicher gotowe(lub poprawne) byly by oznaczane i odrazu bylo by widac co jest ok.--Pt 16:04, 5 lip 2008 (UTC)

Gadžety[edytuj zdrzōdło]

Momy uobjecane, co szl.wiki bydźe po růwnymu traktowano, tak samo jak śe rozchodźi uo gadžety. Yno co sami cheba ńy wjemy, co by my potřebowali. Terozki je dyskusyjo uo tym sam. Co kubki a košulki s našym logo, to jo wjym, nale ješče co? Ńydugo to bydźe zamawjane, jak śe tam ńy dopišymy, to ńy dostanymy ńic. Lajsikonik 08:17, 11 lip 2008 (UTC)

Komputry ze logo Wiki do adminow ;) Herr Kriss 19:24, 19 lip 2008 (UTC)
Kubki by sie przidały. Co do plakatów - kożdy może wjelaś na wuasno rynka druknůnć - co do koszulek - lo adminów a nojaktywnijszych użytkowników tyż można zamówić :D ◄Ozi64► a jigo godka 19:30, 19 lip 2008 (UTC)
I jako je? Dostanymy co? ◄Ozi64► a jigo godka 14:55, 31 lip 2008 (UTC)

Wywnentrzne rzyczy we Steuerowym szrajbunku[edytuj zdrzōdło]

Chca pedźec, że jak trwa ta reforma, to niych Wykipedyjo růbi te szablony i inksze roztomajte zajty, noprzikłod ta "nawigacyjo". sznupanie czy růżne inksze wywnentrzne rzyczy we Steuerowym szrajbůnku, niy?

Wszijsko we swojim czaśe. Jak skůnczymy artikle tuplikować to cołki interfejst tyż zrobjymy. ◄Ozi64► a uůnygo godka 17:08, 27 gru 2008 (UTC)

Kwalifikatory[edytuj zdrzōdło]

Witejće. Trza ustalić nowe kwalifikatory ślůnske lů mjanůw typu "Użytkownik", "Grafika", "Szablon". Jak fto mo uwogi pisać:

szablon: muster
użytkownik: sprowjorz
dyskusja użytkownika: dyskusyjo sprowjorza
kategoria: kategoryjo
grafika: uobrozek (je po co? widza co śe cůśik půmjyńůło)

Timpul godka 20:34, 30 gru 2008 (UTC)

muster - ja. sprowjorz - ja. dyskusyjo sprowjorza - jo bych doł "sprowjorsko dyskusyjo". kategoryjo - ja. grafika: teroski cheba pomjyńili kożde grafika na plik. Bnojmńi na polskij wiki. ◄Ozi64► a uůnygo godka 20:37, 30 gru 2008 (UTC)
Możno "sprowjorska dyskusyjo", jyno tedy bydźentp. "sprowjorska dyskusyjo:Timpul", a to ńy mo gryfnygo klangu. Lepi "dyskusyjo sprowjorza:Timpul", tedy je widźalne bindowańy słůw "sprowjorz" a "Timpul" :) Timpul godka 20:39, 30 gru 2008 (UTC)
Dobra, ńych ći bydźe :) A tak po prowdźe to cheba i lepij ta Twoj wersyjo wyglůndo ◄Ozi64► a uůnygo godka 15:43, 8 sty 2009 (UTC)
Ja, terozki je plik we Wiki, wjync trza pisac "plik". Herr Kriss 15:23, 8 sty 2009 (UTC)

pl:Wikpedysta --> szl:?[edytuj zdrzōdło]

Utropa sztyjc sam je. Pytoł'ech śe Hermanna jak uůn śe na ta zacha zapatruje a jak by bůło nojlepi smjanowac kożdygo, kery sam cůś pisuje. Pedźoł mi, co nojlepi dać sam używacz (lo babůw używaczka). Po prowdźe to mje śe to widźi. Ńy spůmna śe teroz gynezy słowa "sporwjać" we kůntekśće edytowańo Wiki, nale mje śe spodobało a, choćoż to ńy jo żech to wynokwjůł, napoczůn'ech to używać (skiż tygo můj forszlag spowjorz, kery coroz myńi śe mje widźi). A możno by ta na muster Słowokůw dać redachtůr? Co padoće? Decyzyjo muśi być wartko, bo trza pomjyńić te mjana przestrzyńi. Timpul godka 14:52, 23 czy 2009 (UTC)

"Używocz" je tyż tyn kery yno czyto a żodnych sprowjyń ńy mo. "Wikipedźok", nale jak lo baby? "Redachtůr" bych uostawił jak wkludźimy uobejdzrzane wersyje. Lajsikonik 07:53, 24 czy 2009 (UTC)
Jeli już to używacz (przeca kupa Wikipedyjůw mo cůśik podanygo, btp. wužiwar (hsb.wiki), wužywaŕ (dsb.wiki), user (en.wiki!). Wikipedźok je ńygramatyczne, pokozowało by na to, co używůmy Wikipedźa. Jeli już, to wikipedyjok (Wikipedyjo+k, jak breweryjo+k). Jyno co tyn formant je za zbytka uogůlny, mje gupjo brzmi. Timpul godka 10:47, 24 czy 2009 (UTC)
Ńych bydźe "używacz", argumynt s en: user je fest mocny. Lajsikonik 08:56, 25 czy 2009 (UTC)
Używacz podug my dobre, nale dalij godům, iże sprowjorz je lepsze. ◄Ozi64► a uůnygo godka 15:42, 27 czy 2009 (UTC)
Nale ńikaj tak ńy ma (pl:Edytor, en:Editor, fr:Editeur (? cheba)), no ńikaj. Lajsikonik 16:07, 27 czy 2009 (UTC)
A to jak ńikaj ńy ma, to my ńy mogymy dać? ◄Ozi64► a uůnygo godka: 18:11, 27 czy 2009 (UTC)
To ńy uo to śe rozchodźi. Ozi mo recht, to, co ńikaj tak ńy mo to ńy je prziczyna ku tymu, coby my tygo dać ńy můgli. Problym je we tym, co ńikaj we mołwje żech ńy trefjůł znoczyńo "sprowjać" jako "edytować" a mům strach, co moge to być wymysł jakigo czowjeka uod nos. Trza by to sprawdźić pjyrwy. Timpul godka 20:27, 27 czy 2009 (UTC)
Ustalomy? Ńy podobo mje sie, aże momy w polskiyj godce. Jo bym dŏ jak w pjerszej opcji. Przemub 21:01, 29 śyr 2011 (CEST)

Catalan Culture Challenge[edytuj zdrzōdło]

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

The Catalan-speaking world... Want to find out more? From March 16 to April 15 we will organise the Catalan Culture Challenge, a Wikipedia editing contest in which victory will go to those who start and improve the greatest number of articles about 50 key figures of Catalan culture. You can take part by creating or expanding articles on these people in your native language (or any other one you speak). It would be lovely to have you on board. :-)

We look forward to seeing you!

Amical Wikimedia--Kippelboy (dyskusja) 07:07, 16 mar 2014 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Japōnski szrajbōnek[edytuj zdrzōdło]

Uod Lukas Arrav (dyskusyjo):

Witōm. Jo żech myślŏł nad transliteracyjōm szkryflaniyŏ japōnskich słōw na ślōnskŏ gŏkda. Mojŏ propozycyjŏ to:

Hiragana Ynglicka transliteracja Propōnowanŏ ślōnskŏ transliteracyjŏ
a a
i i
u u
e e
o o
ka ka
ki ki
ku ku
ke ke
ko ko
sa sa
shi siy (śy)
su su
se se
so so
ta ta
chi ciy (ćy)
tsu cu
te te
to to
na na
ni niy (ńy)
nu nu
ne ne
no no
ma ma
mi mi
mu mu
me me
mo mo
ha ha
hi hi
fu fu
he he
ho ho
ya ja
yu ju
yo jo
ra ra
ri ri
ru ru
re re
ro ro
wa ła
o (wo) ŏ
n m

Udźwiyńczniyniya

Hiragana Ynglicka transliteracja Propōnowanŏ ślōnskŏ transliteracyjŏ
ga ga
gi gi
gu gu
ge ge
go go
za dza
ji dziy (dźy)
zu dzu
ze dze
zo dzo
da da
zu dzu
de de
do do
ba ba
bi bi
bu bu
be be
bo bo
pa pa
pi pi
pu pu
pe pe
po po

Łōnczyniyŏ s っ podwojyniy spōłgłoski - かった(katta)、なった(natta)
Mŏłe ゃ - likwidacyjŏ ôstatniyj samogłoski poprzedniygŏ wyrazu a doklepaniy ja (きゃ - kjo、びゃ - bjo)
Mŏłe ゅ - likwidacyjŏ ôstatniyj samogłoski poprzedniygŏ wyrazu a doklepaniy ju (きゅ - kju、びゅ - bju )
Mŏłe ょ - likwidacyjŏ ôstatniyj samogłoski poprzedniygŏ wyrazu a doklepaniy jo (きょ kju、ぎょ gju )

Wyjōntki
じゃ、じゅ、じょ (dźa,dźu,dźo)
しゃ、しゅ、しょ (śa,śu,śo)
By niy kōmplikowŏć

Dwuznak おう - ō (podana wymowa na ślōnski)
ー - przedługszeniy poprzedniyj litery

Bajszpile: 私は十八っ歳です。 (watashi wa jyuuhassai desu) - Łatasiy ła dźuuhassai desu. - Mōm 18 rokōw
毎日ゲームをします (mai nichi geemu o shimasu)。 - Mai niyciy geemu ŏ siymasu. - Codziyń szpilōm w kōmputrowe szpile.
少年 (shounen) - szōnen

Dyskusyjo[edytuj zdrzōdło]

 •  Poparće Krol111 kontakt 17:28, 4 sty 2016 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]
 •  Uodpora Jak sie chce tworzić transliteracyjõ inkszyj gŏdki, to nŏjprzōd trza pisać bez felerōw we swojij włŏsnyj:
  • myślŏł - ŏ jak stoji przed ł, to traci daszek, tōż myśloł.
  • szkryflaniyŏ - niyŏ: przeczytej to na głos.
  • gŏkda - niy czytŏsz tego, co piszesz.
  • Mojŏ - dzierżawcze sie niy kōńczōm na ŏ. Moja.
  • W jednyj kolōnie w tabulach mŏsz transliteracja, a we drugij transliteracyjŏ.
  • Łōnczyniyŏ s っ podwojyniy spōłgłoski - かった(katta)、なった(natta) - Czytōm to trzeci rŏz. Ô co w tym sie rozchodzi?
  • Mŏłe - sztyry litery, a sam sōm dwa felery: ôrtograficzny i hipersilezianizmus. Pisze i gŏdŏ sie małe
  • poprzedniygŏ - czymu ŏ? Przeca sam niy ma kōntynuacyje dugigo a. Nŏjprościj to poznać po tym, że po polsku tyż we tym placu je o.
  • kōmplikowŏć - zaś hipersilezianizmus.
  • podana - a sam barbaryzujesz. podanŏ sie gŏdŏ.
  • wymowa - naôbkoło Ôpolŏ sie gŏdŏ wymołwa, tōż pisze sie wymŏwa
  • przedługszeniy - kajś żeś pisoł, żeś je z Katowic, tōż gŏdŏsz dugi, a za tym dugszy, a niy długszy. Zapōmniołś tyż ô pochylyniu e przed nosōwkōm. przedugszyniy abo przedugszynie.
  • Sory, ale mŏsz bajzel we ôrtografiji, bajzel we gramatyce, niy czytŏsz tego, co piszesz i niy je żeś kōnsekwyntny, beztōż dō mie żeś niy je wierzejny przi tworzyniu transliteracyje z inkszyj gŏdki. Musisz nŏjprzōd nauczyć sie do porzōndku swojij włŏsnyj gŏdki, bo wkludzŏsz rojmōng. --Uostofchuodnego (dyskusyjo) 12:26, 9 siy 2016 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Reaktywacyjo sekcyje "Wiedzioł żeś..."[edytuj zdrzōdło]

Pyrsk, co powjyta coby zrobić na przodńij zajće tako sekcyjo na prawo uod wyrůżńůnego artikla kaj bymy mogli wćepywać linki do fajnych artiklůw we formje "wjedźoł żeś... " tak jak to bůło kedyś? Proponuja ńy robić ekstra tajle 'nowiny' ino nowiny take jak Pandymijo COVID-19 abo Ojro 2020 pisać tyż do 'wiedzioł żeś'. Krol111 kontakt 23:25, 4 czy 2021 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

 • Jo propůnuja prziwrůćić staro przodńo zajta. Przodńo zajta winno być naszkryflano alfabetům Steuera, coby uodstraszało bajtlakůw co szkryflajům ślabikorzym (po polsku). Abo propůnuja zmajstrowoć uosobno Wikipedyje dlo ńich, kej zmajstrowůła biołoruśińsko dlo inkszyj alfabety. Sugeruja tyż wyćepnůńć wyrůżńyńy ariklům po polsku.
  • To raczej uodpado, bo cołki interfejs wikipedyje momy we ślabikorzu, a coby ńy bůło bajzlu przodńo zajta winno być we tym samym szrajbůnku co interfejs. Przerobjać to to je kanc roboty, pytanie tyż czy wertnyj beztuż co generalnie poza Wikipedyjům pisano ślůnsko godka to zauobycz ślabikorz. Krol111 kontakt 14:44, 7 czy 2021 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
   • No to przełůżće interfejs na alfabeta Steuera? Ftoś go zepsuł, naszkryfloł po polsku, to go naprowće.... Kej stosujeće polskigo alfabeta (ślabikorza) - szkodźiće godce. Szkryflůmy po ślůnski, eli po polsku? Co nos uobchodźi, że poza Wikipedyjům je ino ślabikorz? My tu ślabikorza ńy chcymy.
    • Jaa.. nale tak jak pejdźoł'ch, uod techńicznyj zajty coby wszyjske teksty interfejsu zaś przekludźić to je to robota na wjela dńůw. Krům tego myśla, że potrzebno je analiza, keryj przajać bydźe społeczność. Czamu podug Cb ślabikorz ńy może być ślůnski i szkodźi godce? Jo godkoznowcům ńy jest, nale widza srogi plus dlo rozwoju godki we ujednolicańu jeji szrajbůnku, a że ślabikorz je przijynty na ślůnskim facebooku i wjelu inkszych placach to mo w tym poparće. Krol111 kontakt 18:17, 7 czy 2021 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
    • Ślabikorza żeście mogli niy chcieć 11 lot tymu, bo "ôd 26 lutygo 2010 idzie na ślōnskij Wikipedyji pisać we ślabikŏrzowym abecadle". Tedy było sie wadzić. To niy abecadło tworzi ("majstruje") godka, a to, jak sie go używo. Możesz tyż pisać ("szkryfloć") cyrylicōm. Půńyważ co z tego, że pisze alfabetem Steuera, ktůry jest ślůnski, jeśli tak naprawde pisze po polsku? Reaktywacyjo sekcyje podpiyrōm, nale chyba niy fungowałaby ôna jak ta na polskij Wikipedyji? --Psiŏczek (dyskusyjŏ) 13:13, 8 czy 2021 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
    • Ok, jak ńy ma uodpory to myśla ta sekcyjo przed sztartym Ojro 2020 zauůnaczyć. Myśla dać 3 podpůnkty i roz a kedy mogymy wćepywać cośik nowego (ja, podobńe jak na polskij). Co do ślabikorza.. uod 11 lot do śe pisać artikle i we ślabikorzu i we steuerowym, to je fakt, nale ńyjak śe to mjoło do půmjany we 2019 przodńij zajty a tekstůw interfejsu, kere momy jedne na cało Wikipedyjo. Ńy bůło wuůnczas dyskusyje we sztamtiszu ańi pejdźane co i czymu to tyż ńy dziwota, że terozki ludźe śe wadzům. No bo ńiby kedy mjeli ta mogebność? Krol111 kontakt 14:38, 8 czy 2021 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
     • Z tym "jak ta na polskij" mi chodziyło, że co kożdy dziyń podpōnkty by sie wymiyniały na inksze za dyskusyjōm, co by radszyj sam niy wyszło. A twoja propozycyjo je dobro. "roz a kedy" - propōnuja co miesiōnc społym z wyrōżniōnym ôbrŏzkym. --Psiŏczek (dyskusyjŏ) 14:58, 8 czy 2021 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
      • Aa ok, ńy muśimy tyż apdejtować sekcyje we całośći tak jak na pl.wiki a mogymy po jednym půnkće tzn. nowy idźe na wjyrch a trzeći uod kůńca raus. Mjeśůnc na půmjana 3 tymatůw czyli 1 tymat na 10 dńi - myśla że to dobro propozycyjo na minimalny czas do uodczekańo. Moje 2 tymaty do wiedzioł żeś wkludzům do dyskusyje mustra, antrag na uobrozek do śe wćepać sam. Krol111 kontakt 14:42, 9 czy 2021 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Idyjo na dwje Wikipedyje[edytuj zdrzōdło]

Jy idyjo, coby wszyjske artikle szkryflůne polskim alfabetym (ślabikorzym) wyćepnůńć na inkszo wersyjo ślůnskij Wikipedyje. Tedy bydźy jak ze biołoruskům Wikipedyjům, kero je roztajlowano na dwje wersyje szrajbůnkowe. Sam śy prziwrůći staro prodńo zajta a artikle po polsku śy cofńy do uůnych starszych wersyji (szkryflůnych Sztojerym), abo uod rozu wyćepńy. --5.173.58.126 22:36, 10 gru 2021 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Jeżeś sům jedyn, żodyn tygo ńy wspjyro. Jak byś chćoł, mogesz průgować sztartnůńć nowo Wikipedyjo sam. Skirz tego, co steuerowy szrajbůnek je sam dozwolůny, a ńy mosz żodnyj społecznośći kero by mogła taki projekt dźwignůńć, powodzyńo ńy wrůża. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 17:11, 11 gru 2021 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]

Prawidła transkrypcyje ze ukrajińskij godki[edytuj zdrzōdło]

Serwus, to, co'ch wćep na swoja subzajta, to je efekt dugigo medykowańo uo tym, jak zapisować cyryliczne mjana. Mům tyż we gowje idyjo na rusko transkrypcyjo, nale chca zaczůńć uod ukrajińskij, bo ta godka mům nojwjyncyj rod. Prawidła, kere'ch tam uopisoł, szło by uod razu stosować do geograficznych a persůnalnych mjan ze Ukrajiny (kere terozki sům szyroko używane). Terozki můmy we Wikipedyji istny bajzel:

Můj forszlag robi z tym uordnůng, z jednyj strůny przibliżo zopis do wymołwy, z drugij przipasowuje kůńcůwki do ślůnskigo gramatycznego systymu, tak coby kożdy poradźůł ze intujicyjům uodmjyńać te mjana. ◄Ozi► a uůnego godka 12:54, 27 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]

 Poparće Ta transkrypcyjo uodpowjada ukrajińskij wymołwje a gramatycznyj. TheHistoryOFEUROPE (dyskusyjŏ) 12:48, 28 paź 2022 (CEST)Odpowiedz[ôdpowiydz]
 Uodpora Podwjela ńikaj ni ma transkrypcyje na ślůnsko godka robjůnyj uod godkoznowcůw, je to ńy do zgody ze WP:OR. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 10:02, 3 lis 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]
LOL. Z tego by wyńikało, iże ńy śmjymy we żodyn spusůb zapisować ukrajińskich mjan, bo ńikaj ńyma spisanych prawidoł transkrypcyje. Co wjyncyj – ńikaj ńy bůło (do Jaroszewicza) spisanych prawidoł pisańo po ślůnsku, tůż wszyjsko, co piszymy we Wikipedyji. Wolisz połny chaos i nul kůnsekwyncyje uod mojigo forszlagu, ja? ◄Ozi► a uůnego godka 13:21, 3 lis 2022 (CET)Odpowiedz[ôdpowiydz]