Wikipedyjo:Sztamtisz/Artikle

Ze Wikipedia

Sztamtisz Ślůnskij Wikipedyje

Artikle

Sam uosprawjomy uo artiklach

Chopy, mům tako prośba. Ńych koždy se wybjere jaki kůnsek ze tyj katygoryje a mauowjela jigo rozwińy, coby přinojmyńi spouńou wymagańa na normalny artikel. Můmy isto za dužo kůnskůw. Jasne co to ńy je jaki uobowjůnzek, pomyślouech jyno, co bůuoby to kořistne lo nos. Jo bjera Kašuby a Škocyjo přetumača s Wikipedyje kašubskij a polskij. Timpul godka 12:34, 23 śyr 2008 (UTC)

699 do Kaszubůw[edytuj zdrzōdło]

No, chopy a baby, jak śe fest prziłożymy, do prześćignymy csb.wiki przed Godami. :) Lajsikonik 14:58, 28 czy 2009 (UTC)

Lajsi, we trzech to my se rynce wykůńczymy. Trza szukać za nowymi używaczůma (już używům, hehe). Myśloł'ech uo kampańije na ślůnskich necforach... Timpul godka 15:04, 28 czy 2009 (UTC)
Jo mům ambicyjo terozki, ażeby ńy na wjelość, nale na dugość a jakość artikle robjyć. Tak, ażeby ńy bůło yno artikla wstympu, jyno tyż trocha dalij (we fusbalistach karjera, we państwach geografijo, demografijo etc.) - myśla, iże to bydźe bardźij przidajne do naszyj Wiki, ańiżeli wćepywańe nowych artiklůw, co sům stubůma we miszůngo ślůnsko-polskym. ◄Ozi► a uůnygo godka 17:06, 28 czy 2009 (UTC)
Wejrzij śe na inksze ńywjelge Wikipedyje, a choby na kaszubsko. Jak przirůwnosz, to cheba wyleźe że můmy terozki uod ńich wjyncy jakby to na bajty rachować. Lajsikonik 17:10, 28 czy 2009 (UTC)
Ooo - to mjyło, ańi ch'ńy wjydźoł. Nale śe uod tygo uodejmij 'Mjana abrewjacyjůw...' a 'Polske mjana szlachecke' :) A co do śćůngańo nowych ludźůw: Moc Ślůnzokůw uważo ta godka co je sam, za jako "nowomowa". Na ńic godańy, iże trza dować archajizmy a neologizmy, dyć kej Poloki rychtowali godka, a Czechy tyż to tyż tak robjyli - uůńi i tak wjydzům lepij. ◄Ozi► a uůnygo godka 17:14, 28 czy 2009 (UTC)

A jo mom takie pytanie. Ucza sie dopiero i czytom te różne litery ślśski, mom ta klawiatura-slabikorz i... mom w zasadzie 2 pytania. 1) Czemu w nim (slabikorzu) ni mom tego "u" z kółkiem u góry i 2) czy tu żech dobrze poprawił? Vinne2 (dyskusja) 17:09, 21 kwj 2012 (CEST)

Buchsztaba Ů ńy stoi we ślabikorzowym nale we steuerowym szrajbůnku. We Ślůnskej wikipedje ůżywomy szteuerowego wincij szteuerowego jak ślabikorzowygo, no nale chcymy coby ludźe tyż we tym nowym sztrajbunku mogli artikle szkryflać. --Lwh (dyskusja) 07:42, 22 kwj 2012 (CEST)
To szkryflać w steuerowym, ja? I jak mom zainstalować se jakoś klawiatura z tym Ů? Vinne2 (dyskusja) 18:32, 22 kwj 2012 (CEST)

Help for translate[edytuj zdrzōdło]

Hello and sorry for writing in English. Can anyone help me translate a small article (2 paragraphs) from English to your language and create the article in your wiki? Please, fell free to answer in my talk page in your wiki anytime. Thanks! Xaris333 (dyskusja) 04:37, 13 śyr 2014 (CEST)

Galicia 15 - 15 Challenge[edytuj zdrzōdło]

Wikipedia:Galicia 15 - 15 Challenge is a public writing competition which will improve improve and translate this list of 15 really important articles into as many languages as possible. Everybody can help in any language to collaborate on writing and/or translating articles related to Galicia. To participate you just need to sign up here. Thank you very much.--Breogan2008 (dyskusyjo) 15:37, 12 mar 2018 (CET)[ôdpowiydz]

Artykuły maszinowo przełożōne na ślōnskõ gŏdkã[edytuj zdrzōdło]

Witům, co myślita uo tych artiklach, co jich tyla powstało uostatńo na naszyj wikipedyji? Jak uůne powstawojům a fto je jich autorym? Sům uůne prawe podug naszych reglůw? Jak łaźi uo yncyklopedyczność to zauważůł'ech, aże moc ze tych artiklůw mo uodpowjejdńiki abo "linkujůnce" we inkszych godkach. Mie śe wydowo, aże sům yncy, ale śe gynał ńy przyjrzołem. Krol111 kontakt 15:25, 11 paź 2019 (CEST)[ôdpowiydz]

Mjana uod mjast na -ice[edytuj zdrzōdło]

Pora lot do zadku, kej zaczynali'chmy Wikipedyjo, bůło przijynto, iże mjasta, co śe kůńczům na -ice, bydymy zapisowali jak -icy, bo take formy (Katov́icy, Krapkov́icy) sům we dykcjůnorzu uod Olescha. I ja, to je prowda, iże take formy tak sům, bo Olesch uopisowoł djalekt, kaj wygosowe -e czynsto przijmowało forma -y. We schodńich djalektach, na kerych ale bazuje nasza Wikipedyjo, żodyn takij wymołwy ńy używo, a i inksze dykcjůnorze a teksty pokazujům yno formy ze -ice: Katowice, Śymjanowice, Myslowice atd. Skuli tego mjoł bych forszlag, coby srobić uordnůng a wszyjske te mjasta wyrůwnać do -ice. ◄Ozi► a uůnego godka 15:03, 23 paź 2022 (CEST)[ôdpowiydz]

Podug mje je to dobry ajnfal. Bezma wszyndźe terozki szrajbowane sům te mjana bez -ice, ino sam, na Wikipedyji widać tak po prowdźe szrajbowańe bez -icy (a tyż wierza co zauobycz we titlach starszych artikli). A przi tyjmje szrajbowańo mjan, to skirz czego przećepujymy mjana polskich wśi a sztadůw na ślůnske prawidła uod szrajbowańo, abo tyż je ńy wja po co ześlůnszczůmy? Mo to myśla syns przi wielgich sztadach (cum bajszpil Krakůw), nale przi kożdyj gupij wśi na Půmorzu abo inkszych ńyślůnskich terynach Polski? Wszyjske inksze wśe a sztady (we tym te we inkszych słowjańskich krejach) uokrům tych we Polsce sům szrajbowane podug uoryginalnego mjana. Ńymecko, czesko, rusko, ukrajińsko, angelsko a wszyjske inksze godki śwjata sům nům tak samo cudze, jak polsko godka. Jeli je cum bajszpil Barczůncke Budy a ńy Budy Barcząckie, to pojakymu je Riversdale a ńy Riwersdejl? Podug mje we tym ześlůnszczańu polskich mjan żodnego synsu ńyma. Mises2020 (dyskusyjŏ) 16:31, 23 paź 2022 (CEST)[ôdpowiydz]
 Poparće x2, atoli we ajnfalu uod Mises2020 be kůnsek roboty napisać bota, ftory sprowjy terozke artikle. Potrzebne be uokreślić kategoryjůma kaj mjano mo uostać a kaj ńy. Krol111 kontakt 21:19, 31 paź 2022 (CET)[ôdpowiydz]
Dwa nerwiōnce mnie tymaty. Tyż  Poparće x2. Niy widza synsu we "przeciepce" mian polskich dziedzin. Ślōnske abecadła skirz tego wyglōndajōm barzij na jajcarski knif pisanio po polsku, choby polsko cyrylica. Place na pōłnocy Polski sōm ślōnszczōne, za to czeske dziedziny we Ślōnsku, co majōm znōne ślōnske (jak tyż polske) miana, sōm ôstawiōne po czesku. Eli przekłodōmy polske miana, przekłodejmy tyż miana ze inkszych krojōw. Cosik cyrkuśnego, na co żech kejś doł pozōr: mōmy artikel Versailles, kaj pisze "Wapyn Versailles", "Neczajta Versailles", nale "Szrajbowano we ńim Wersalski Traktat"... Psiŏczek (dyskusyjŏ) 20:15, 2 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]
Mje śe zdowo, iże sam dobrze by bůło ze spokojym zicnůńć a uobgodać prawidła silezjańizacyje polskich mjan. Bo do przikładu polske «Biała Podlaska» Ślůnzok ze autůmatu powjy «Bjoło Podlasko», coby potym szło to uodmjyńać. Ale to propůnuja do tego stworzić inkszo dyskusyjo, bo to je dugszy tymat. ◄Ozi► a uůnego godka 20:33, 2 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Dżynkuja, cośće mje zaprośili do tyj dyskusyje. Niy byda śe przećiwjoł, nale to wymago dobrygo przemyślyńo. Jakby my wszyjskie wśe we Polsce uokrćm tych na Ślůnsku szrajbowali podug polskigo mjana, to szło by puśćić bota coby je powćepowoł podug danych ze registra TERYT. Nale je sam problym jak szrobować krysy a wojewůdztwa. Tyż podug uoryginalygo mjana, tj. [[województwo mazowjecke]], abo [[mazowjecke wojewdztwo]]? [[powiat myślenicki]], [[myślenicki krys]] abo [[myślyńicki krys]]? I ńy ma to prowda, co inkszych godek ńy ślůnszczymy. Můmy Uoklahůma, Rzim, Zachodńo Wirgińijo, Atyny a inksze. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 09:49, 3 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Miana ôd krysōw mogōm być pisane jak we ynglickij Wikipedyje. Kej mōmy powiat kędzierzyńsko-kozielski to by my pisali Krys Kędzierzyn-Koźle, nale eli je to we Ślōnsku abo mo ślōnske miano, tedy ze ślōnskim mianym - Krys Kandzierzin-Kojźly. Za to miana ôd wojewōdztw sōm pisane ze przimiotnikami. Tako moja propozycyjo. Psiŏczek (dyskusyjŏ) 18:30, 3 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]
Myśla, że to synsowno uopcyjo. Tak samo fungujům polske krysy na czeskij wiki a czeske na polskij. To co'śma sam ustalili wpisoł'ch do Wikipedyjo:Boty#Robota_do_bota. Versailles uważom, aże trza przeuůnaczyć na Wersal bez to, że Wersalski Traktat je pod takim mjanym znůmy. Biała Podlaska za to przetuplikujymy ino jak pojawi śe we zdrzůdłach kej Bjoło Podlasko, tak samo jak czeske mjana ńy sům z wjyrchu tuplikowane na pl.wiki ańi na uopak. Krol111 kontakt 16:29, 7 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]
Bydźe nastympny problym: co ze fanami a wapynami? Lb., chciołech napisać Krzyż Wielkopolski, coby ńy trza bůło przećepować. Nale kaj dać artikle uo wapyńe a fańe? Fana Krzyża Wielkopolskiego? Fana Wjelgopolskigo Krziża? Kej tak, to czamu ńy Wjelgopolski Krziż? Syns mo to żodyn. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 14:30, 20 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]
To by ńy bůł żodyn problym, bo kożde polske słowo poradzymy po ślůnsku uodmjyńić. Krzyż Wielkopolski: fana Krzyża Wielkopolskigo. Łękołody, fana Łękołodůw. Ostrów Świętokrzyski, wapyn Ostrowa Świętokrzyskigo. 80.252.3.194 16:09, 20 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]
Gynau, tak jak polske nazwiska a czeske mjana (Ślůnski_Podźim_Gitarowy#Zwyćynzcy_kůnkursu_im._Jana_Edmunda_Jurkowskigo, w:pl:Herb Českiego Krumlova, w:pl:Herb_Náchodu, Szpecyjalna:Linkujące/Fana_Novégo_Města_na_Moravě). Ino suffix podug lokalnyj gramatyki. Krol111 kontakt 16:27, 20 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]

We edycyji na ôstatnich zmianach dojzdrzołch ôpis edycyje we sprawie wortu "stōn/stan". Podug cum bajszpil Zasad pisowni języka śląskiego ôd Hynryka Jaroszewicza, na zajcie gynau 136, we tajli gramatycznego dykcjōnŏrza stoji: stōn -anu, -any, anōw. Tak tyż podug mie winno sie wkludzić rajn na Wikipedyjõ. Ôkrōm tego możno (abo nawet trza!) wkludzić reszt prawidłōw ze buchu ôd Jaroszewicza, wiã ale co ze wszyjskim sie nie podarzi, bo za spōminkã ô pōmianie szrajbōnka na tyn barzij literacki a we durku, to bych ôstoł ukatrupiōny... Ah, no a tak spōmniołch ô tym, ale żech niy wkludziōł direkt do mojij propozycyje ;) Mōm egzymplŏrz Zasad, mogã tyż posużyć sie nim we cweku sprŏwianiŏ Wikipedyje :) Mises2020 (dyskusyjŏ) 22:46, 18 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Jedna rzecz: z tego, iże můmy słowo «stůn, stanu» (ze prasłowjańskigo *stanъ), ńy uoznoczo, iże můmy do tego mustra zapisować mjana uod państw, kaj -stan to je perski rdzyń (ستان).
A sům tymat już 15 lot do zadku poruszoł Timpul, kaj powołowoł śe na Wieczorka (yno terozki link już ńy fůnguje)... yno jakoś żodnego prawidła ńy bůło ukwolůno i tymat zemrzůł. Jo bych bůł za -stůn, tak tyż, jeźli dobrze pamjyntům, chćała wjynkszość, jak żech na Facebooku průbowoł tworzić sztandaryzacyjno topůńimiczno skupina.
A co do Jaroszewiczowych prawidoł: poza Kulikym wszyjske ślabikorzowe pisorze to zaakceptowali, tůż podug mje ślabikorzowo tajla Wikipedyje můgły by te prawidła wźůńś za głůwny muster, nale to je wasza decyzyjo :) ◄Ozi► a uůnego godka 12:21, 19 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]
Blank przepōmniołch ô byciu kōńcōwek -stōn we tych mianach, nale wyłazi to zōuwizōu na jedno: -stōn. Jeli lyzie ô prawidła, to jŏ myślã co by szło wyrychtować cosik spōlnie (dlŏ Steuerowyj a ślabikŏrzowyj tajle) jeli lyzie ô prawidła dlŏ zaôbycz mian atd. Myślã coby sie ze tym podarziło, a efekt bōłby piykny. Na podstawie buchōw kere wylazły we ôstatnich latach (a tyż tych trochã starszych, coby to wszyjsko blank narychtować), internecowych zajt a tyż dŏwnych dyskusyje na Wikipedyji myślã iże by szło wyrychtować jake prawidła dō niykerych rzeczy na Wikipedyji we kerych mōmy miszōng trochã. Mises2020 (dyskusyjŏ) 12:34, 19 lis 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Rewizyjo przed uodpaleńym bota[edytuj zdrzōdło]

Pyrsk, na dńach chca puśćić bota co przećepne mjana polskich ńyślůnskich mjast, wśůw a dźelńic na polske mjano podug tego co my ustalili sam.

Detale:

  1. Biera artikle ze kategoryji: Kujawsko-půmorske wojewůdztwo‎, Lubelske wojewůdztwo‎, mazowjecke, podkarpacke, podlaske, małopolske, půmorske, łůdzke, warm-mazurske, zachodńopůmorske, śwjyntokrziske (bez uopolskigo, dolnoślůnskigo, ślůnskigo, małopolskigo a lubuskigo).
  2. Po koleji jada z artiklami. Sprawdzom czy artikel to wjeś, mjasto abo dźelńica. Sprawdzom czy artikel to ńy wyjůntek (na tyn moment brak wyjůntkůw, myśla czy ńy uostawić Kępno kej Kympno, ńy je żech za dobry w ta wjedza, co jeszcze?). Biera mjano z polskij wiki i půmjyńom inhalt (uostowjom kategoryje jak bůły) a mjano artikla.

Kod skryptu je sam.

Godać prosza co půmjyńić, czy je okej. Jakeś krysy dodać do punktu 1? Jake wyjůntki wrazić do punktu 2? PS: Fto śe ńy wpisoł - zapraszom na moje PUA ;) @Lajsikonik @Ozi @Psiŏczek @Mises2020 Krol111 kontakt 11:25, 8 czy 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Wszyjsko je gut myślã. Tyż trza by bōło przidać te wyjōntki ô kerych szrajbnōł Ozi a tyż możebnie jake inksze jeli znojdymy, we tym tyż wyjōntki ôd chybowaniŏ przeciepaniŏ na polske miano we woj. ôpolskim a ślōnskim (rozchodzi sie mi ô cum bajszpil jake możebne place we Małopolskij a Wielgopolskij tajli tych wojewōdztw). Tak to wszyjsko je gut, a tyż żech je rŏd co yntlich bydymy to mieli przeciepane :) Wybŏczcie tyż za to coch bōł moc niyaktywny bez ôstatni dugszy czas na Wikipedyji, nale skuli tyj pierōńskij szule durch niy mōm na nic czasu :( Mises2020 (dyskusyjŏ) 23:44, 8 czy 2023 (CEST)[ôdpowiydz]
Perfekt, tak zrobjymy, mogesz zobejrzeć můj kůmyntarz wyżej czy'ch ńy zapomńoł jake wyjůntki, ew. bydźe szło sprowjać ńyskorzi manualńy. Ńy trop śe za fest, szula je ważńyjszo jak internec, nale rod my som żeś zaś do nos zajrzoł. Krol111 kontakt 23:59, 8 czy 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Artikle "po ślōnsku", rychtowane blank tumaczym Silling abo przeklejaniym wortōw ze inkszych artikli we inkszych szrajbōnkach[edytuj zdrzōdło]

Mōmy tyn problym ôd dugszego czasu na Wikipedyji - artikle ô roztōmajtych azjatyckich gŏdkach, ôd jednego ze naszych używaczy (niy bydã szrajbowoł tukej żŏdnych mian, wierzã co niy trza tego robić a tyż bydzie to trochã take niy-okej) już majōm po pŏrã rokōw, a sōm ône szrajbowane abo "ślōnskōm gŏdkōm" we keryj polske A przeciepuje sie na O/Ŏ, polske Y na I abo miŏst kōńcōwki polskij "-ia" robi magiczne "-iyjŏ" (czego niy idzie ajnfach przeczytać a tyż je to niykorekt ze pōnktu prawidłōw kożdego szrajbōnka kery je na Wikipedyji, to je ślabikŏrzowy a steuerowy, a tyż "niyôficjalnie" fōnetyczny). Krōm tego, ôd krōtszego już czasu, cheba miesiōnca abo pŏru, mōmy nowe artikle "po ślōnsku" - tukej za to mōmy miszōng szrajbōnkōw mit ze zdaniami blank stworzōnymi tumaczym Silling. Kej by to bōło ino pŏrã artikli to okej, idzie to eszcze poprawić, jŏ sōm kejsik żech robiōł bezma kożdy artikel ze felerami, tak po prŏwdzie to nawet terŏzki żech szrajbowoł moc ze felerami, wiadōmo ale, feler to je ludzkŏ rzecz. Ino terŏzki mōmy takich artikli już cheba wiyncyj niźli niy wiã, ze wiyncyj niźli trzidzieści we ino miesiōnc? Trza yntlich cosik ze tym wszyjskim zrobić, a pod mianym "zrobić" to rozumiã zaôbycz to coby to sztopnōńć jakimś spusōbym. Niy wiã eli weryfikacyjŏ artikli bydzie dobrym ajnfalym do naszyj Wikipedyje, nale to już sami mogecie pedzieć we kōmyntŏrzach. Jake ajnfale, jake ôpinije na tã tyjmã? Mises2020 (dyskusyjŏ) 17:35, 12 czy 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Czejś, łaźi uo @Test1243234325 a @Lukas Arrav? Bo ńy je żech zicher. Dyskusyjo to pjyrszy, nojważńyjszy krok 👍 Prowda je tako, co ńy ma sam ludźi, ftorzi dowajům rady robić godkowo rewizyjo uod kożdygo sprowjyńa a tyż zawrzeć Wikipedyjo ino lo wybranyj grupy używoczůw ńy je uopcyjo. Perełki wćepujymy na przodńo zajta. Uwożům, co za mało używomy Muster:Bajstlowańy. Pokoż prosza, ftore artikle gynau mosz na myśli, zobejrzimy co do śe zrobić. Krol111 kontakt 22:48, 12 czy 2023 (CEST)[ôdpowiydz]
Tōż postarōm sie we nojbliższym czasie przidać tyn muster wszyndy kaj znojdã jake felery wiynksze, a kej bydã mioł eszcze czas ty bydã sie staroł poprawiać tela wiela ino bydã mioł czasu na poprawianie Mises2020 (dyskusyjŏ) 23:52, 12 czy 2023 (CEST)[ôdpowiydz]