Pōdź kaj inhalt

Sycowsko gwara

Ze Wikipedia
Sycowsko gwara
Djalekt dolnoślůnski
Godka ślůnsko
Używano we: nauobkoło Sycowa
Charakterystyczne cechy: sypjelyńy, dyftůngizacyjo ajchńůnygo a
Wjelość używoczůw: ńyznůmo
Zdrzůdło pożyczkůw
Bajszpil użyćo gwary:

Sycowsko gwara (sycowski djalekt) – jedno ze dolnoślůnskich gwarůw, nojdali wysůńůno na půłnoc tajla ślůnskij godki. Godo śe we ńi we uokolicach Sycowa (nale ńy we samym mjeśće).

We połowje XX stolećo sycowsko gwara bůła notowano we sztadach, kere leżům terozki we grańicach uoleśńickigo krysu - Kraszowje, Rybińskij Ligoće, Kůmorowje, Ślizowje, Dźadowyj Kłodźe a Grůnowicach. We poczůnku XX stolećo grańica sycowskij mołwy przesůńůno bůła barzi na půłnoc a zachůd, uobjimała Kotowske (terozki uostrowski krys), Uose, Drołtowicy, Stradůmja, Dalborowicy. Wschodńi zaśyng djalektu bůły wśe Mńichowicy, Nowo Kśůnżynco Wjeś, Trymbaczůw a Drożki.[1]

Przipisy