Ślōnske wojaczki

Ze Wikipedia
Ślōnske wojaczki
Batalijŏ pod Małujowicami
Batalijŏ pod Małujowicami
Flag of Prussia (1892-1918).svg
Prusy
Flag of the Habsburg Monarchy.svg
Austryjŏ
Czas 1740–1742 (I ślōnskŏ wojaczka)
1744–1745 (II ślōnskŏ wojaczka)
1756–1763 (III ślōnskŏ wojaczka)
Prziczyna chyńć panowaniŏ nad Ślōnskem
Wynik ekōnōmiczne i polityczne zmocniynie Prus
Commons-logo.svg Galeryjŏ zdjyńć a grafik w Wikimedia Commons
Ojropa, kol. 1740.

Ślōnske wojaczki – trzi wojaczki miyndzy Austryjōm Habsburgōw (i jeji zmiyniajōncymi sie sojusznikami) a Prusami Hohenzollernōw ô panowanie nad Ślōnskem, we wyniku kerych wiynkszość Ślōnska (a tyż Kłodzko) znŏdły sie we granicach Prus, a społym z niymi ôd 1871 roku we zjednoczōnym bez Hohenzollernōw Miymieckim Cysŏrstwie.

Prziczyny[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Fryderyk II Wielgi uzdoł sie napaść Ślōnsk, spotrzebujōnc m.in. wzrŏstajōncõ wrogość pōmiyndzy prześladujōncymi protestantōw Habsburgami, a z wiynksza luterańskõ ludnościōm zebranyj prowincyje. Już wczaśnij uciskanŏ ludność cysŏrskij czynści Ślōnska (we ksiynstwach brzeskolignickim a ôleśnickim ôbowiōnzowała swoboda wierzyniŏ a kultu) swrŏcała sie ô protekcyjõ do przechodzōncych bez jego terytorium szwedzkich wojsk (1706), kere uwŏżano za gwarantōw warōnkōw podpisanego po trzidziestorocznyj wojaczce westfalskiego pokoju.

Fryderyk swe fungowaniŏ spiyroł dynastycznymi roszczyniami, wynikajōncymi z podpisanego we 1537 roku układu ô przeżycie pōmiyndzy Joachimem II Hektorem a Fryderykiem II z dynastyje ślōnskich Piastōw – lignicko–brzeskim princym (ukłŏd niy ôstoł zryalizowany ani we 1548 roku po śmiyrci Fryderyka II, ani we 1675 roku po przedŏwniyniu dynastyje Piastōw; ksiynstwo przejyli Habsburgowie).

We tym samym czasie jednak Prusy zwiōnzane były – potwierdzōnõ bez fatra Fryderyka II Wielgigo we 1713 roku – pragmatycznõ sankcyjōm, zôbowiōzujōncõ jy do zachowaniŏ jedności wszyjskich ziym Habsburgōw jak tyż spiyraniŏ za nastympczyni a dziedziczki korōny Marii Teresy, cery umartego cysŏrza Karola VI.

I ślōnskŏ wojaczka (1740–1742)[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • 1740
  • 14 grudnia – antyaustryjŏcki bunt we Wrocławiu[1]
  • 16 grudnia – wkroczynie Fryderyka na Ślōnsk[2]
  • 28 grudnia – ôblynżynie Głogowa[3]
 • 1741
  • 3 stycznia – paradny wjazd Fryderyka do Wrocławia[1]
  • 10 stycznia – potyczka pod Ôtmuchowym
  • 9 marca – zdobycie Głogowa bez pruske wojska
  • 10 kwietnia – batalijŏ pod Małujowicami koło Brzegu, krōm zaucieczki Fryderyka Prusacy zwyciynżyli
  • 10 siyrpnia – wkroczynie pruskich wojsk do Wrocławia
 • 1742
  • mŏj – boje na terynie Czech, klynski wojsk cysŏrskich
  • 11 czyrwnia – podpisanie pokoju we Wrocławiu

II ślōnskŏ wojaczka (1744–1745)[edytuj | edytuj zdrzōdło]

III ślōnskŏ wojaczka (1756–1763)[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • 1756
  • wyprzedzajōncy szlag Fryderyka na Saksōnijõ
  • ôblynżynie i kapitulacyjŏ Pirny
  • wkroczynie do Czech
  • batalijŏ pod Lobositz
 • 1757
  • czyrwiyń – batalijŏ pod Kolínem, zwyciynstwo cysŏrskich wojsk
  • 7 września – batalijŏ pod Moys, zwyciynstwo Austryjŏkōw
  • 5 listopada – batalijŏ pod Rossbach
  • 22 listopada – batalijŏ pod Wrocławiem
  • 24 listopada – zdobycie miasta bez Austryjŏkōw
  • 5 grudnia – batalijŏ pod Lutyniōm: zwyciynstwo Fryderyka nad dwukrotnie srogszym ôpacznikym (33 tys. przeciw 82 tys.), 10 tys. zabitych, 13 tys. zebranych
  • 21 grudnia – poddanie sie austryjŏckigo garnizonu we Wrocławiu[3]: 17 tys. zebranych, w tym 17 jynerołōw
 • 1759
  • 12 siyrpnia – batalijŏ pod Kunowicami, zwyciynstwo Austryje, Prusacy straciyli 19 tys. ludzi i 172 harmaty
 • 1760
  • zdobycie bez Austryjŏkōw festōngu we Kłodzku[4]
  • 23 czyrwnia – batalijŏ pod Kamiynnõ Gōrōm
  • lato – ôblynżynie Wrocławia bez jyn. von Laudona
  • 15 siyrpnia – batalijŏ pod Lignickim Pōntnowem; zwyciynstwo Prusakōw nad trzikrotnie srogszymi Austryjŏkami
  • paździyrnik – zajyńcie Berlina bez antypruskõ koalicyjõ
 • 1761
 • 1762
  • styczyń – śmierć caryce Elżbiety Romanowej; władze przejmuje wielbiciel Fryderyka Piotr III, kery nakŏzoł swojim wojskōm przejście na zajtã Prus
  • lipiyń – ôbalynie i zamordowanie Piotra III; trōn ôbyjmuje jego ślubnŏ Katarzyna II, kerŏ wycŏfuje sie z wojaczki
  • 21 lipnia – batalijŏ pod Burkatowem; Fryderyk pokōnuje znacznie srogszõ austryjŏckõ armijõ
 • 1763
  • rozpad antypruskij koalicyje
  • 15 lutego – pokōj we Hubertusburgu: potwierdzynie status quo ante, a wrŏz utrwalenie podziału Ślōnska, jaki prziszoł we wyniku I ślōnskij wojaczki z lŏt 1740–1742[6]

Przipisy

 1. 1,0 1,1 Olszyna podczas wojen śląskich – Przegląd Lubański [dostymp 2021-02-22] (polski).
 2. Jak Śląsk wpadł w ręce Prus? Konflikt trwał 20 lat, PolskieRadio.pl [dostymp 2021-02-22] (polski).
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Redakcyjŏ, Zdarzyło się w grudniu – śląskie kalendarium, wachtyrz.eu [dostymp 2021-02-22].
 4. Polska - Twierdza Kłodzko, Onet Podróże, 9 czerwca 2010 [dostymp 2021-02-22] (polski).
 5. Janusz Stolarczyk, Bitwa pod Trzebiną (Kunzendorff) – Muzeum Ziemi Prudnickiej, www.muzeumprudnik.pl [dostymp 2021-02-22].
 6. CONA Iconography Record, getty.edu [dostymp 2021-02-22].